2010/10/06

2010. Október – Az Összekapcsolódás


A hónap mantrája:
EGY VAGYOK ISTENNEL – EGY VAGYOK A FÉNNYEL
 EGY VAGYOK MAGAMMAL MINDEN LÉTEZÉSBEN!
  
Jézus üzenete szerint az október egy olyan csodálatos eggyé
 válást hozhat, mely részeinket összekapcsolja a Létezésben és
 felismerhetünk! Felismerhetjük az EGYséget mindenben és mindenkiben.Október– Az Összekapcsolódás képessége, az eggyé válás csodája. 
Az egység beolvadásának képessége ébredhet fel önvalónkban. 
Mindent részünkként látni csodálatos és elkápráztató. Bármivé válhatunk,
 hiszen már minden mi vagyunk. Az egység erejének beengedésével, 
megszűnnek a látszólagos különállások, s bár megnyilvánulásban megvannak a 
különbségek, ezek csak megerősítik azon képességünket, hogy beléhatolva 
eljussunk annak magjáig, és felfedezzük: az egy a miénkkel! Mikor ez a képesség
 teret nyer bennünk, már fizikai szemünkkel is másként látunk. Valami 
belső azonosság, összecsengő hang szólal meg mindenben, mert 
összekapcsolódunk vele az EGY csodája által.
E hónap energiái segítik az egység felfedezését mindenben, a közös eredet 
felismerése a Szeretet összekapcsolódása által!
A hónap energiái nagyon erősnek ígérkeznek, sok kódolás és beállítás várható. 
Mint érezhettétek, már az előző hónaptól egy Újfajta energiaminőség dolgozik 
bennünk és körülöttünk is.Ez az energia olyan, „mintha” mindenhol, mindenben
 egyszerre lenne jelen, mindent átsző, mindennek része. Egyalap, mely az 
Egységet képviseli, erre építkezhetünk, ha azt szeretnénk, hogy hitünk szilárdan 
tartson minket.
Ez a hónap az egybekapcsolódás, az összetartozás energiáival tanít minket. 
Olyan beavatások és hangolások zajlanak, melyek a Tudatosság csatornáin 
keresztül ébresztik fel isteni részeink emlékeit bennünk!
Beléptünk az Új, isteni minőség rezgéseibe! A Tudatosság Honába!
Aki figyelmesen követi a változásokat és együtt él a fejlődéssel, az érzi és 
tudja, milyen hatalmas kegyelem részesei vagyunk.
Innen már építkezünk felfelé, hiszen az Új energiák alapot képeznek az
 Istenember létezéshez.
Az azonban már rajtunk múlik, hogy milyen építőanyagot használunk 
Isten-emberi otthonunk felépítéséhez.
Ugyanakkor ebben egy buktató is rejlik. Figyeljünk, hogy az Egység energiáit 
ne tévesszük össze az önigazolás-energiáival. Egy lehetőség áll előttünk, hogy 
eggyé váljunk Önmagunk Tudatosságával és megéljünk Magunkat. Ez egy 
folyamat, amit nem lehet siettetni, de gátolni annál inkább.
Ha építkezünk szívvel és szeretettel tegyük és ne az ego falait erősítsük meg, 
hanem a Hit Fényeit!
Az építkezés ezen fázisa megtanít bennünket a tisztánlátásra és felismerésre.
 Már bennünk van minden képesség arra, hogy belső hangunkra hallgatva
 magunk döntsünk, és semmilyen zavaró külső körülmény ne vezessen félre.
 Rajtunk áll használjuk-e ezen képességünket, vagy továbbra is szunnyadni hagyjuk.
Az Egység mindig is részünk. Számára nem létezik tér és idő. Nekünk kell túllépnünk,
 felülemelkednünk ezeken a fizikai valóságban létező tényezőkön és
 megérteni a „Tágasságot”.Tágasság azt jelenti, hogy túlnézünk a láthatón, hallhatón és érezhetőn, 
azaz érzékszervi csalódásunkon. Előhívjuk magunkban szellemi érzékeinket,
 melyek nem szervhez, hanem magasrezgésű energiához, Fényhez csatlakoznak.
 Ezzel képesek vagyunk átérezni azt is, ami fizikailag nem megnyilvánult.
Egy szellemi összeolvadás részesei vagyunk. Tudatosságunk kinyitja bennünk 
az eddig lezárt kapukat, mert megértünk a felismerésre.
Ezt a felismerést azonban bizonyos részek nem akarják az emberben.
Igen, az ego-ról beszélünk. Neki ugyanis nem célja, sőt egyenesen ellentétes a
 létezésével az Eggyé válás. Ő elkülönült akar maradni és az embert is ebben
 tartani. Rajtad áll, hogy szeretetteljes elfogadással és megértéssel felismerd, 
mi a jó neked, mint szellemi individuumnak.
Kitartó és szeretetteljes gyakorlással ő is tisztán felismerhető, és ekkor már te
 döntöd el, kire hallgatsz: szellemedre, vagy az egod-ra?
Ehhez azonban törekedned kell a szeretetben való létezésre, a szellemi úton 
járásra. Kitartásra és jóindulatra is szükséged van.
Meg kell értened, hogy senki sem különb a másiknál, sem többek, sem kevesebbek
 nem vagyunk.
Itt most fizikai valónkban természetesen mások vagyunk. Sokféle úttal, feladattal
 és fejlettségi szinttel. Pontosan úgy, ahogy mindenkinek a legjobb. Ezért tanulhatunk
 egymástól mindig.
Szellemi tudatunk is folyamatosan fejlődik, hiszen minden részünket újra össze
 kell olvasztanunk, hogy a Teljességbe hazajuthassunk. De azt sose feledjük, mind
 Isten gyermekei vagyunk, ugyanabból a Szeretetből születtünk, és ahogy a nagyobb
 bölcsebb testvér segíti a kisebbet, úgy kell a tudatosabbaknak is példát mutatniuk a 
keresőknek.A Teljességbe minden belefér, így vagy úgy de minden a része.
 Teljességünk megértése csak részeink összehangolása által érhető el.
Ez a Teljesség kopogtat most.
Ébredj ember! Ébredj lelki és szellemi önvalód tudatára! Egyesítsd a részeket és
 engedd, hogy a magasabb Énjeid segítsenek és irányítsák az alacsonyabbakat!
Engedd el a ragaszkodást, görcsösséget és ne kapaszkodj félelmeid illúzióiba!
Az igazság Benned van, mert Te magad vagy az Igazság!
Október energiái lehetőséget adnak ennek a lelki és szellemi fejlődésnek a meglépésére.
 A felismerés, a tiszta igazság Fényei vesznek körbe minket. Olyan
 összefüggések tárulnak fel bennünk és szűkebb ill. tágabb környezetünkben is,
 melyek ezt az összetartozást nyilvánítják ki előttünk!
Feladatunk nem más, mint a Szeretet által felismerni a tiszta isteni FényMag közösséget. 
Meglátni mindenben ezt a szikrát, és felismerni mi a dolgom vele.
Ez a felismerés segít, hogy Istenemberként létezzünk, és ekképp cselekedjünk 
minden helyzetben!
Isten lakik bennünk! Engedjük, hogy URA legyen annak, amit teremtett és a 
jézusi úton vezethessen minket Haza!
   
A hónap fontosabb napjai:
Október 1. –  Kinyílik egy olyan dimenziókapu, melyből a SZÍVTUDAT Fényszikrái ereszkednek le a Föld terébe. Feladatuk, hogy fellobbantsák azokat a szívlángokat, melyekhez utat találnak. Ez azt jelenti, hogy ha szíved nyitott a szellemi
 találkozásra a Szeretet dimenzióival, akkor egy minőségi változás indul meg 
benned ettől a naptól. Ugyanis utat engedsz egy olyan isteni erőnek, mely 
átminősíti tudatodat és összekapcsolja a SZÍVTUDATTAL. Ez nem más 
mint az isteni Szeretet vezérlő ereje, melynek irányítási teret adsz. 
Szívből élni – Istennel élni! Nyisd meg magad tudatosan! Ebben a Szeretet 
imája is segítségedre van.

Október 3. – Fénycsatorna állítás. Mindenkinek egyéni csatornája van 
saját szellemi teréhez és általa az isteni Világokhoz. Ez a csatorna fentről 
mindig aktív, de az ember hajlamos elzárni egyrészt azzal, hogy nem vesz
 róla tudomást, másrészt azzal, hogy telerakja mindenféle negatív energiával.
 Ezt a Fénycsatornát, mely szellemünkkel való kommunikációs tér, tisztítják 
az érkező energiák. Kilöknek belőle, egy fentről érkező fénysugárral sok blokkot,
 de az ember nélkül, a tudatos elengedés és megbocsátás nélkül nem tisztíthatják
 meg teljesen. Szívünkkel kapcsolódjunk össze lelki és szellemi valónkkal, kérjünk bocsánatot lelkünktől és szellemünktől, amiért elhanyagoltuk, vagy esetlegesen megbántottuk őket, és engedjünk el minden önvádat és negatív gondolati-, érzelmi programot magunkból, amik megakadályozzák a tökéletes kommunikációt.

Október 8-9. – Mag-hangolás. Szívmagunkat állító rezgések érkeznek a Szeretet 
hullámain. Egy nagyon furcsa ömlengő érzés lehet úrrá az emberen.
 Mintha minden olyan nagyon szeretnivaló lenne, hirtelen nem is fogható fel
 ez a fajta érzés. Mint amikor csak úgy magadtól „vigyorogsz, mint a vadalma”. 
Egy belső jókedv mutatkozik meg általad és ez a boldog érzés átjárja testedet is.
 Ez a két nap egy nagy dózis szeretet-energiát pumpál mindenkibe lelkén keresztül.
 Ha éppen sírni támadna kedved, akkor sincs semmi baj, csak annak ki kell jönnie, 
hogy helyet adhass a boldogságnak. Itt mindenkinek egyéni nyitottságának
 megfelelő érzések jelentkeznek, mindenkinek az kell, ami jön. Csak hagyd, hogy megtörténjen…

Október 10. – 10-10-10 Kapu aktiválás. Nagyon erőteljes energianap! 
Az 1-1-1 hármas EGYség energiái (megerősítve a 0-val). Elindul a test-lélek és
 szellem behangolása, ami minden síkon a saját szintjén történik. Ebben a
 hangolásban az eredetkódok nyílnak fel. Ez nem más mint ISTEN által
 alkotott szellemi minta, melyre egész Létezésünk láncolata épült. Ez a 
Fény nyelvén megírt teremtési kód tartalmazza szellemi Önvalónk azonosítóját. 
A mai napon egy magas rangú szellemi dimenzióból érkeznek energia-csomagok, 
melyek mint átalakító-központok fognak működni. A Föld csakráihoz érkezik
 egy-egy ilyen Fény-egység és még 5 másik Földhöz tartozó helyre, hogy 
elkezdje feladatát, ami ezeknek az isteni kódoknak a sugárzása. Ezeket 
akkor tudja az ember venni és befogadni, ha ráhangolódik erre a rezgésmintára,
 ami egyébként mindenki Szívmagjában megtalálható, rá jellemző isteni KÓD! 
Tehát ebből a bonyolult mintából a rá vonatkozó információt fogja megkapni
 mindenki! 
Itt minden létforma érintett, nem csak az ember, hiszen mindenki 

és minden együtt fejlődik!


Október 11-12. – Hitbéli felkészülés. A már megtörtént és az előttünk álló 
hangolások csak akkor épülhetnek be és válhatnak tiszta részünkké, ha
 hitünk ereje valósággá változtatja őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem történnek
 meg velünk ezek a dolgok, hanem azt, hogy abból mennyit vagyunk képesek 
befogadni és magunkban tartani, vele eggyé válni. Ezért ezen a két napon az ÉG 
a tiszta isteni HIT Fényeit küldi segítségünkre. Olyan krisztusi élmények tanúi
 lehetünk, melyek megerősítenek hitünkben és minőségi változást hoznak. 
A 7. dimenzió Krisztusfény energiái találnak utat hozzánk. A hiszem ha látom 
berögzülést most cseréljük fel a látom, mert hiszem energiáira. Hagyjuk, hogy 
Hitünk Fénye megmutatkozzon bennünk és lépjünk az Isten-hit magasabb fokára.

Október 17. – Energiarendszer állítás kezdődik. Hangolódni kell a változások 
minőségéhez. Fénytesteink újabb rezgésszintre állítódnak. Ez azt jelenti, 
hogy energia-testeink változáson mennek keresztül. Auraterünk nagysága és színfrekvenciája átalakul, a benne áramló energiaminőség egy új képletet hoz létre, 
és mint isteni energiaminta elkezdi felülírni (átminősíteni) a már tudatrezgésünknek
 nem megfelelő részeket. Olyan érzés lehet bennünk, mintha egy felfújt lufi közepén lennénk… Törekedjünk tiszta érzésekre és gondolatokra, hogy nem terheljük 
felesleges energiákkal a rendszert.

Október 21. – Ma az eddigi hangolások eredményeképpen létrejövő változások
 „próbája” zajlik. Bekapcsol egy új minőség, átrezeg egy magasabb frekvencia mindent. Mintha álomban lebegnénk… Ugyanakkor mindenkinek egy személyes feladat is
 érkezik, amit neki kell ezen minőséggel megoldania. Ebből azonnal kiderül, hogy 
képes-e valaki ezeket használni és magáénak tudni.? Ha igen, akkor ez elkezd lassan 
átíródni és fokozatosan a részévé válik. Ha még nem teljesen, akkor visszaveszik az
 energiáját még arra a szintre, ahonnan újra elkezdik felépíteni. SENKI NE 
HASONLÍTSA ÖSSZE MAGÁT A MÁSIKKAL! Senkinek sem kell ugyanolyannak
 lennie, hiszen itt ilyen 
minősítés nem is létezik, mert mindenki saját maga! Csak annyit kap az ember, 
amire fel van készülve – köszönjük meg és legyünk mindenért hálásak!

Október 22. – Az agyi területek hangolása kezdődik. Mint tudjátok, 
agyunk mint adó-vevő, képes a lelki és szellemi üzenetek kódolására, 
ugyanakkor irányítja lelki „utasítások” alapján testünk részeit. A benne
 futó agyi programok pedig egész életünket befolyásolják. Az agy nem válogat, 
minden gondolatot, programot eltárol, csak azt „dobja ki”, ami annyira
 értelmetlen,
 hogy nem tud vele mit kezdeni. Fontos, hogy agyi területeinket tisztán tartsuk, 
azaz ne pakoljuk tele agyongondolt, vagy negatív energiákkal, mert azok a létrehozó energiaminőség szerinti programot követik…
Most elkezdődik az agyi területek tisztítása, de ehhez az ember is kell, 
hiszen tudatosan neki kell kipakolnia mindazt a „gondolati szemetet”, amit 
felhalmozott az évek folyamán. Előbukkannak olyan emlékek a tudatalatti részekből, melyeket most megoldhatunk. Szívvel megfigyelve észrevehetjük, hol kell 
korrigálnunk, vagy szeretettel megváltoztatnunk eddigi hozzáállásunkat. Ha így végigjátsszuk újra ezeket a történeteket és feloldjuk őket megbocsátással, már nem zavarhatnak meg minket.

Október 28– Kapcsolódási területek összehangolása. 
Testünk, lelkünk és szellemünk kapcsolata hivatott a fejlődés és tapasztalás folyamatosságát biztosítani. 
Ezek a kapcsolati részek az energiaszintek közötti zavartalan fényáramlást
 teszik lehetővé. Ha bárhol blokk, vagy sérült terület van, a szellemi és lelki
 információ nem jut el az emberi tudathoz a szíven át. Ekkor az ember nem tudja, 
vagy nem akarja megcselekedni, amire lelke ösztönzi. Ezek a kapcsolati-tisztítások rendszeresen folynak, de az embernek rá kell döbbennie a hiányra (lelki üresség), 
hogy magába engedhesse ezeket az energiákat. Most olyan lélekébresztő erők 
szabadulnak fel, amelyek eddig a Földben szunnyadtak (Földanya gondjaira bízva), 
és arra vártak, hogy a rezgésszint elérje a kiáradásukhoz szükséges szintet. Ezek a lélekemlékek most segítenek visszaállítani a kapcsolatot szívünkön át lelkünkkel és szellemünkkel.
Szólítsd meg lelkedet meditációban, és mondd el neki, mennyire szereted!

Október 30. – A Belső Hang energiái indulnak el a Szív teréből és szólongatnak téged. Felébresztik belső érzékeidet, melyek az érzékszerveken túl érzik és értik az isteni Szót. 
Az intuitív tudások kelnek életre, hogy ne az általad kivetített képre, hanem a benned, szívedben létező valóságra figyelj.
Ez segít, hogy Önmagadra és saját világodra is szíveddel tekints, és 
átengedd magad a lelki látásmódnak, mely a Benső Igazságra hallgat. 
Éldd meg magad valójában! Éldd át lelkiséged testedben, mert így tudsz teret
 adni a szellemiességnek is.

Október 31. – Összekapcsolódás! A részek felismerése és Isteni Valóddal való
 Egység átélése! Egy mély megértés indul el belőled, hogy a felszínre érve átrajzolja világképedet. Ha tudatod kitárod a szellemi vezetésnek, hogy befogadhasd az 
EGY élményét, a felismerés részese lehetsz. Megláthatod az azonosságot a különbségek mögött.
Az Egység szemével látni csodálatos. Először csak nagyon apró, pillanatnyi 
időszakokra sikerül, de ha odafigyelsz és szíveddel megtartod benne magad, egyre hosszabbak lesznek ezek a pillanatok. Majd egyszer csak azt veszed észre, hogy természetessé válik az Egységben létezés.

A Szeretet a kapocs, mely eggyé teszi a részeket!