2010/12/21

Advent negyedik hete

Az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Már nincs angyali védelmező körülöttünk és a Föld körüli tér is magányossá válik. Lehetőségünk nyílik azonban új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni. Az ember belső magányosságot él meg. De ez a magány nem más mint az a kozmikus üresség - univerzális tér, melyet megtölt a Szellem ereje. Ez a Szabadság lehetősége, melyet most megélve fejlődhetünk.
Ha a bölcsesség erejével felemelkedünk a Szellemiség Örök Templomába, ott megláthatjuk, hogy az a magány nem más, mint a Szellem teljessége.Ha az ember engedély nélkül lép be a szellemi világba, akkor nem veheti magához az őt megillető tudást, és így félrevezetheti magát.Az emberrel a szellemvilágba való belépés előtt a „küszöb őrei” itatják ki a "felejtés poharát", és visszajövetelnél az "emlékezés poharát".
"Felejtés pohara" => Az ember felejtse el a földi logikát, hogy az ne torzítsa a szellemvilágban megszerzett bölcsességét.
"Emlékezés pohara" => Az ember a földi világba való visszatérés után is emlékezzen az "égben" kapott bölcsességekre.
Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása. De mindezt igaz szívvel és szeretettel, ne akaratossággal. Legyen kellő alázatunk a szellemi világok bölcsessége előtt, és engedjük magunkba azok erejét.
Cél:A sikeresen teljesített előző három próba után, a negyedik héten megnyíló lehetőséggel élni, hogy kapcsolatba kerüljünk a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a Karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.
Hívjuk be ezen a héten a Bölcsesség Lelkét, és segítségével engedjük magunkba a szellemi világok fénylő erejét.
 MAITREYA arkangyalról:
Nevét elsősorban a Buddhista tanokban ismerik, de igazi arkangyali Fényét az Univerzumban nagy tanítóként tisztelik.
 Maitreya földi inkarnációját FEHÉR BUDDHA-ként tisztelik. 
Maitreya arkangyal a Szellemi bölcsesség Fényének tanítója. Mivel az emberiség a szellemi tanításokra elsősorban a keleti kultúrákban volt nyitott, ezért az arkangyal a Buddhizmus tanain keresztül adta át a szellemi bölcsességek segítő erejét.
 Segít, hogy felfedezzük magunkban azt a szellemi bölcs erőt, mely saját mestereinkké avat minket. Ez az útmutatás kinyitja előttünk a szellemi világok tudásához vezető ajtót, hogy magunkhoz vehessük isteni Lényünk aspektusait.
Maitreya tiszta fehér fénnyel pompázik, melyben aranyló-sárga csillagok forognak. Ezzel a Fénnyel képes kitisztítani a szellemi tunyaság akadályait az emberi tudatból./Forrás:kristálycsakra/