2011/01/05

2011.januári energiák

Az év első hónapja meghatározó lesz lelki fejlődésünk szempontjából.A tudatosságunkat a legmagasabb szintre kell fejlesztenünk,és felelősséget kell vállalnunk magunkért! Ehhez azonban el kell fogadnunk ÖN-MAG-unkat,vagyis az isteni létezésünket!
Első sorban ahhoz, hogy tudd, ki vagy, nem lehetnek benned hazugságok! Csak az Igazság vezet rá a Létezés értelmének megismerésére és Önmagad felfedezésére. Saját magad megismerése a legnehezebb feladat.De csak így kaphatod meg azt a bizonyosságot, mely belőled indul ki és hozzád érkezik vissza! Az igazság megismeréséhez kell a bátorság és az erő,amit már említettem korábban!


                                            A hónap fontosabb napjai:
Január 1. – Energiarendszerünk beállítása a mai napon fejeződik be. Ez az állítás a Karácsonykor érkezett kódok alapján történt. Ezekben az információs csomagokban minden benne van, ami a 2011-es évben segíti a tudatosodást és az eljövendő hangolások beépülését. Fontos, hogy nyitottak és bizakodóak legyünk, így segíthetjük az év történéseit pozitív irányba haladni. A mai nap érzelmi és gondolati rezgései segítik a program-csomagok aktiválását. Ez a nap a Csillagmag számával rezeg. A 6 (2+1+1+1+1) az az isteni Fénykód, mely a Létezés egyensúlyát teremti meg. Közepe egy kör – Isten-központ – melyből felfelé és lefelé is húzható egy szál (6-9). Ez jelzi egyrészt a kiindulást és másrészt a hazatérést. A mai napon az elindulás száma van, a kiáradás lehetősége, a Teremtés energiáinak fókuszálása. Engedjük magunkon átáradni ezt az erőt, hogy segítse további lépéseinket.

Január 3. – Aktiválás nap. Ma olyan fénykódok nyílnak fel, melyek az Önfelismerést támogatják. Ezek a kódok a szívcsakra környékén rezegnek, és azon keresztül ébresztik Ön-Tudatunkat. Felismerhetjük magunkat a Minden részeként, és kapcsolataink, hozzáállásunk bizonyos aspektusai elkezdenek megváltozni. Fontos, hogy csak engedjük a történéseket haladni, és mindig a Szív szintjéről tekintsük a dolgokat. Tartsuk tisztán szív-terünket és nyitva csakránkat. Így érhetünk el a belső bizonyosságig, ami továbbvezet minket.
Január 8-9. – Ez a két nap összetartozik energetikailag. Január első hétvégéjén lélek-kapu nyitás történik. A lelki terekből, Felsőbb Énünk segítségével olyan emlékek és információk ébrednek fel tudatunkban, melyekkel dolgunk van. Ezek a történések tudatosodásunkat segítik és tisztítják lelkünket.
Bármilyen képek, érzések is jelennek meg bennünk, fogadjuk el őket és nézzünk rájuk a szeretet szemével. Vizsgáljuk meg saját hozzáállásunkat ezekhez az emlékképekhez, mert ebből tárul fel a feladatunk velük.
Ezek a képek hozzásegítenek jelenlegi helyzeteink tisztázásához.
Mielőtt cselekszünk, fontos, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal, mert így erősíti egymást tisztán gondolat, érzés és tett.
Végezzünk harmonizáló gyakorlatokat. Legegyszerűbb, ha lekérjük és belélegezzük a Harmónia Fényét, mely így teljesen átjárja energiarendszerünket. Mikor megérezzük már körülöttünk is ezt az erőt, tudatosítsuk a harmóniát, és próbáljuk magunkat benne megtartani.

Január 10-11. – Ez a két nap is összetartozik energetikailag. 10-e átvezet 11-ébe, melyben egy erőteljes hangolás kezdődik. 10-én megnyílnak azok az energiarendszerek a csakrákban, melyek a fizikai test vezérléséhez járulnak hozzá. A lélekenergiák ezeken a csakra-pontokon át kapcsolódnak a kozmikus energia beáradó rezgéseivel. A forgás itt kapcsolja össze ezeket az energiákat és juttatja tovább. A csakrák működése ezen folyamatok során változik. A változások oka olyan működésbeli áthangolásoknak köszönhető, melyek a finomanyagi test fejlődését segítik.
11-én érkeznek olyan áthangoló kódok a személyes energiatereken keresztül, melyek elindítanak egy változási folyamatot. Ez 10 napon keresztül zajlik majd, és 21-én fejeződik be. Ez alatt a csakrák energetikai működése mindenkinél módosul. Furcsa testi tünetek jelentkezhetnek. Imbolygó érzés, hirtelen meleg vagy hideg érzet, egy-egy testtáj, szerv intenzív működése.
Itt is fontos, hogy kérjünk harmonizálást minden „tünet” észlelésekor.

Január 12. – Egyensúly nap. Lét-tengelyünk beállítása történik ezen a napon. Megújuló energetikai rendszerünknek megfelelően olyan energiaszintre állítják segítőink a Lét-tengely fényét, mely függőleges energiaáramunk központi vezetékén az optimális fényt tudja keringetni bennünk. Ez a központi tengely minden létező sajátja, mely összekapcsolja őt a Teremtéssel. Ezen keresztül vagyunk képesek felsőbb Tudatosságunkba helyezkedni.
Minden hangolásnál, ezen a tengelyen egy újabb „frekvenciasáv” válik használhatóvá, ha ennek tudatában vagyunk. Nekünk kell megtalálnunk rajta ezt a kapcsolati-pontot lelkünk segítségével (meditációban).
Január 17. – Krisztusháló hangolás. A Föld energetikai terét körülvevő Fényháló új kódrendszer szerinti működésre áll át. Olyan fényinformációk áradnak szét általa, melyek az Új, Szeretet-Rend frekvenciáin rezegnek. Akik folyamatosan készülnek és tesznek magukért, azok érezni fogják ezt az energiaminőséget, így tudatosan beengedhetik energiaterükbe. Akik nem készek a változásra, azok köré egy olyan energiarezgés kerül, mely mint lehetőség várakozik a felismerésre és a tudatos befogadásra.
Január 21. – Szellemi útmutatás. Mindenkihez személyes tanítóin és angyalain keresztül szellemi útmutatás érkezik. Ezzel az egyéni feladatok tudatosítását és az úton való továbblépést segítik a Fény Világaiból. Felsőbb Énünk megnyitja a szellemi Tudás egy olyan kapuját, melyen keresztül ezek a tanítások az emberi tudathoz is elérkezhetnek. Nekünk kell felismernünk és szívünkkel megértenünk ezeket az üzeneteket.
Legyünk ma belülre figyelők és meditációban fogadjuk be ezeket az információkat, melyeknek értelme bennünk lehet, hogy csak később nyilvánul meg.

Január 22. – Kristálymag rezonancia. Lelkünk központja összerezeg az Univerzum központi magjával a lélek kristályrezgésein keresztül. Saját Univerzumunk rezgései kódoltan bennünk léteznek. Mikor lélekként a Földre születést választottuk, kristálymagunkat erre a Létezésre állítottuk be. Ereszkedéskor magunkhoz vettük csillagrendszerünk energiáit, melyek segítik fizikai létezésünk egyediségét. Most központi Magunk rezgése az Univerzum fejlődésének megfelelően és egyéni tudatosodásunk függvényében összehangolódik a Csillagrendszer kristálymag frekvenciáival. Ez segíti a kollektív emelkedést, és létezésünk új dimenzióbeli kivetülését.
Január 24. – Istenember kódállítás. A Kristálymag rezonanciák behangolása alapján, isteni Központunkban is aktiválódnak az Istenember kódok újabb frekvenciái. Ezek a rezgések az egyéni fejlődés függvényében aktiválódnak és segítik a tudatosodás újabb fázisát. Ezek a kódok most a megértés és felsőbb nézőpont kialakításában segítenek, amikor a történéseket egy „emelkedettebb” nézőpontból, tudatosabb rálátással érthetjük meg. Ez segít felülemelkednünk a kicsinyességen és a ragaszkodáson, hogy az elfogadás igaz nézőpontjába helyezkedhessünk. Figyeljük meg, miként változik egy-egy dologhoz, személyhez való viszonyulásunk, véleményünk ennek a képességnek a tudatos használatával.
Január 29. – Belső Központunk rezgései ma különösen erősen hatnak ránk. Ma megtalálhatjuk, ha eddig nem tettük saját isteni támpontunkat. Belső Fénymagunk ma nagyon intenzíven ragyog, hogy rátalálhassunk Önmagunk Központjára. Érezzük meg ezt a belső útmutatást és hívó érzést. Ereszkedjünk bele ebbe az energiába és engedjük, hogy szellemünk vezethessen Önvalónkba… ha elértük központunkat, megérezhetjük azt a belső békét, mely az isteni Csend és tiszta, fénylő Szeretet állapota. Itt olyan biztonság, bizonyosság tölthet el, mely részünkké válva (ha engedjük) feleslegessé tesz minden külső bizonyítási vagy kapaszkodási kényszert.
Kérjük Jézus segítségét, hogy Szíve Fényével mutassa meg Létezésünk Középpontját Bennünk! Ő segít hozzácsatlakoznunk tudatosan Önnön Létünk Valóságához…

Január 30. – Ezen a napon egy belső öröm állapotában lehetünk. Olyan angyali lények érkeznek a Földre, kiknek feladata a belső öröm feltárásának segítése az emberben. Az öröm angyalai játékos, légies Fénylények. Rezgéseik tapasztalása olyan, mint mikor széles mosolyra húzódik a szád, mert érzed, egy megmagyarázhatatlan belső boldogság tölt el. Ez az öröm-állapot segít, hogy megértéssé és tudássá válhasson bennünk a Létezés. Csupán csak örüljünk mindennek, ami van! Bármire is tekintünk ma, örüljünk neki és adjunk érte hálát… mindenért! A nap végére, már nem is lesz olyan nehéz.

Január 31. – A hónap utolsó napja átvezetés a február energiáiba. Egy elringató, finom érzés járja át az energiarendszert, mely egy erősebb hangolásra készít majd elő. Kérjük meg szeretettel őrangyalunkat, segítsen felkészülnünk és befogadóvá válnunk, a számunkra hasznos, isteni hangolásokra. Tudatosítsuk minél többször belső Központunkat / isteni Támpontunkat, mert minden kódolást és hangolást itt kell tisztán megélnünk…Forrás:Kristálycsakra