2011/01/22

Mallász Gitta: az angyal válaszol


"KERESSÉTEK AZ ÚJNAK A NEVÉT
-A NEVÉT-
MERT A SZÓ ALKOT!
A száj arra való.
A szem ŐT nézze csak!
A kéz NEKI tegyen!
Adjon végre,és ne vegyen!
És Béke legyen!

ESKÜDJETEK AZ ÉGRE
HOGY MEGTESZITEK!

Már másodszor hangzik el a felszólítás: "Esküdjetek az égre,hogy megteszitek!"Ez a kötelezettség nyomaszt,mert nem tudom hogyan tegyek ennek eleget.

Az eskű nem más,mint elhatározás.
A mag csírázni kezd,
s így elveszt minden magszerűt:
ELVESZTI ÖNMAGÁT.
Csak így adhat magot;
ki húszat,ki negyvenet.
Ez másképp nem lehet.
Az eskű nem köt.
Az eskű old.
Érzem,hogy az eskű nem kötés,de oldás a régitől.Így válhatunk nyitottá az "Újra".

A mag volt,és lesz kenyér.
De vigyázzatok!
El ne vessétek a magot a földbe!
Hisz búza van elég.
Magtárak telve rég.
De üres az Ég!
Oda senki még nem vetett magot.
Vessétek oda,
hova senki nem merte soha!
Aki a földbe vet,
ha lába imbolyog,
a mag helyére hull és csírázni fog.
De aki Égbe vet,
az többé nem lehet ingatag,
mert a mag visszahull 
csírázatlanul.
Az égi rét,a Hét
felszántva rég.
Vessük a magot oda!
És kinő a csoda.
És ki nem fogy róla soha 
a kenyér.
Minden kinyitott tenyér teli.
Minden hiány megleli,
mit kíván.
Figyeljetek!
A vetőmag nem ennivaló.
Az ördög örül,
ha a kenyér vetőmagból sül.
Eddig a búza Égbe nyúlt.
Az égi búza földre hull.
De hol a menny?
Ott fenn?Itt lenn?

BIZONY TIBENNETEK PIHEN!"


Elszeretném mesélni Nektek az ehhez kapcsolódó élményemet.
Olyan szerencsés vagyok,mert ott lehettem ennek a fantasztikus könyvnek a bemutatóján, 2005-ben! Egy kedves barátnőm felhívott a könyvbemutató délutánján,hogy menjek el feltétlenül a Francia Intézetbe ma este,mert lesz ott valami,amit nekem látnom,hallanom kell...-Én nem leszek ott,-mondta-de a meghívód ott lesz a nagynénimnél.(aki mellesleg láma és Franciaországban él és sose láttam még)-Jó, de hogy néz ki a nagynénid,hogy találom meg?-Azzal ne törődj!Teljes tudatlanságban voltam, mint a villámcsapás,úgy jött az egész program,és csak egyet éreztem: ott kell lennem!Az én médiumi képességeim akkoriban kezdtek aktiválódni, így egy belső kíváncsiságtól, hangtól vezetve elmentem.Egy karizmatikus hölgy a tömegben rám nézett,oda jött hozzám, és ezt mondta: Dóri? itt a jegyed...menj be,ülj le és figyelj....Feszengve bementem,megkerestem a helyem és vártam...elkezdődött a bemutató.Francia nyelven!Mondanom se kell,gimnáziumban utáltam a franciát....Az első meglepetés volt számomra,hogy bár majdnem az egész bemutató és az interjú franciául zajlott(-persze tolmács jelenlétében),de most először nem volt ellenállás bennem a francia nyelv iránt...sőt ,szépnek találtam!Aznap este csodálatos élményben volt részem!
 A levetített interjút szégyen nélkül mondom,végig sírtam....A könyvben szereplő személyek,bár már nincsenek az élők sorában,mind jelen voltak nemes szellemükkel,és mélyen megérintettek!A könyvhöz csak hónapok után juthattam hozzá,mert a bemutatóra természetesen elég pénzt nem vittem magammal,így ott, akkor nem tudtam megvenni.Üzletekben még nem volt,így a türelmet gyakorolva vártam rá...ha valaki elsőre nem érti az üzeneteket,semmi baj,ez nem egy könnyű ponyva regény,lehet,hogy többször át kell olvasni ahhoz,hogy az üzenet célba érjen...de megéri a rá fordított időt!Nekem bizonyságul szolgált akkoriban,a még ingatag hitemhez,hogy minden üzenet,szó igaz,amit leírok csatornázás közben,és nincs miért hitetlenkednem, és gyakorolhattam általa az alázatot.....Mindenkinek szeretettel ajánlom!Merítsetek erőt belőle!Az Angyalok Írnoka
Nézek egy fényképet és felidéződik számomra Bartók Béla szigorú 
figyelmeztetése:
- csak tiszta forrásból.
 -


"1992-ben New York-ban került kiadásra Alma Daniel-Timothy Wyllie és Andrew Ramer Ask your Angels (Kérdezd meg az angyalaidat) című könyve. Magyarul a könyv Az angyalok tudják a választ címmel jelent meg. A könyvben felkeltette figyelmemet az angyalok a II. világháborúban c. fejezet, mely szerint „az elmúlt 50 évben az egyik legerőteljesebb és leginkább megindító angyalokkal való találkozás Magyarországon történt 1943-44-ben…”
Bárki közülünk felkapná a fejét –micsoda és mi nem tudunk erről? Hosszú nyomozás következett, melyhez az internetet is segítségül hívtam. A magyar nyelvű keresőben, ha jól emlékszem, a megadott név –Mallász Gitta- talán 10-szer fordult elő, de sehol semmi az angyalokkal kapcsolatban. Ellenben megtudtam, hogy Mallász Gitta iparművész volt, Kovács Margit kortársa, alkotótársa, együtt készítették pld. az egykori Uttörő Áruház talán még valahol meglévő kerámia díszkútját. Ugyancsak Mallász Gitta tervezte az 1950-es években világhírűvé lett Magyar Állami Népiegyüttes, Ecseri Lakodalmasának ruháit is. Úszóbajnok volt, könyvet írt a sielésről, szóval egy igen sokoldalú egyéniség rajzolódott ki pár információ alapján. Az idegen nyelvű kereső több mint 3500 találatot adott, francia, angol, német, svéd, holland, sőt még japán nyelven is. Így tudtam meg, hogy Mallász Gitta 1943-44-ben három társával együtt tizenhét hónapon keresztül angyali üzeneteket kapott és jegyzett le. Érdekesek a körülmények is. Magyarországon ebben az időben sok spiritiszta kör működött, de tudatos angyal-kommunikációval nem nagyon foglalkoztak. Az összesen 88 üzenetet általában péntekenként kapta a négytagú társaság, és ezeket füzetekbe jegyezték le. A társaság tagjai Mallász Gittán kívül, Strausz Lili, Dallos Hanna, Kreutzer József voltak. Az angyalok üzeneteit Dallos Hanna, mint médium közvetitette.
„ Ez a könyv egy dokumentum, hű leírása annak, amit négy barát az 1943-44-es években Magyarországon átélt. Az olvasó fogadja el, ahogy van, vagy tegye félre.”
Az írás keletkezésének idején Mallász Gitta közel 100 zsidó nőt és gyermeket bújtatott egy hadiüzemnek álcázott budai villában. Három társa zsidó származású volt –elsőnek Józsefet vitték el munkaszolgálatra- ahonnan nem tért vissza. Dallos Hannát és Krausz Lillit pedig deportálták, sorsukról és halálukról Dános Éva Mozgó börtön című könyve számol be. Érdekes az épületek, helyek karmája, sorsa is. A Katalin villa, ahol Mallász Gitta hadiüzemet rendezett be, a mai Lauder-Javne iskola területén volt. A négy hírnök közül egyedül Mallász Gitta maradt életben. 1960-ban került Franciaországba, bőröndjében ott lapult a 12 lejegyzett kockás füzet. Franciaországban mint szinpadi tervező és grafikus dolgozott. 1976-ban egy interjú során említi meg a magyar nyelven lejegyzett füzetek létezését. Mivel a magyar nyelv árnyaltsága óriási fordítási problémákba ütközött az anyag egy részét először rádió-műsorban adták közre Mallász Gitta közreműködésével. Az óriási érdeklődésre való tekintettel hónapokon belül kiadják a könyvet franciául, angolul és németül. Megjegyzendő, hogy a fordításokon később több alkalommal változtatni kellett a szöveg bonyolultsága, szójátékai miatt. Ma már számos világnyelvre fordították le a könyvet.
„A Párbeszéd az Angyallal szerzője nem én vagyok –csupán lejegyeztem” vallja Mallász Gitta (a könyv francia címének pontos visszafordítása: párbeszéd az angyallal – miközben az eredeti cím magyarul: az Angyal válaszol.)
Mallász Gittával több riportfilm készült. Alábbi idézet az Angyalok írnoka című filmből való:
Kérdés: Úgy tünik mintha szükségünk lenne arra, akit Ön angyalnak hív, de az angyalnak is szüksége van ránk?
Válasz: De még mennyire. Az angyal nélkülünk semmire sem megy. Azt mondta: A teremtésben egyedül az ember kapta meg a szó erejét. Az angyal nem tud beszélni, de az ember által kapcsolatba léphet az anyagi világgal. Az ember a teremtés szóvivője. Az angyalnak épp úgy szüksége van rám, mint nekem rá. Ő is épp oly epedő sóvárgással keres engem, mint én őt. Mindenkiben él az egység utáni nosztalgia. Minden mestermű ebből az egységből születik.
Kérdés: Érezte, hogy valóban fontos megismertetni a füzetek tartalmát?

Válasz: …..Tudtam, hogy nem a mi négyünk apró örömére szolgáltak. Tudtam, hogy egy mai korhoz szóló tanításról van szó.
Kérdés: Ha nem vagyok Mallász Gitta, és a barátai közé sem tartozom, hogyan léphetek kapcsolatba az angyalokkal?
Válasz: A szomjúsága vezeti! Amikor érzi, hogy sorvad a szomjúságtól, amikor megcsömörlik a jelenlegi életétől…… akkor változás jöhet. Megújulás egy új intenzitású élet felé.
Fenti idézetek az utolsó Mallász Gittával készült interjúból való, melyet hat héttel halála előtt 85 évesen adott 1992-ben.
Magyarul megjelent Az Angyal Válaszol c. könyv 1988-ban nem hivatalos kiadásban, majd 2005-ben. Az ünnepélyes bemutatóra többek között eljött Juliette Binoche, aki nem csak részleteket olvasott fel a könyvből, hanem elmondta, „a Párbeszéd az Angyallal állandó segítségem. Mikor először kinyitottam egyvégtében el kellett olvasom, nem tudtam letenni. Tucat számra vásároltam a példányokat és osztogattam az ismerőseimnek: tovább kellett adnom, amit kaptam. Forgatás közben gyakran elővettem és ittam szavait, például amikor a Pont Neuf szerelmeseit, a Végzetet, vagy az Angol beteget forgattuk. „Ha te átváltozol, az anyagnak is át kell változni” A színész mestersége az átváltoztatás: A negatív erők teremtő energiává való alakítása. Az átváltozás lehetősége adja a reményt. Én a reményt szeretném továbbadni az embereknek.”
Az angol kiadás előszavát Yehudi Menuhin írta. „Boldog vagyok, hogy rátaláltam erre a könyvre. Az angyal válaszol legmélyebb lényegemet érinti.”
A német kiadás előszavát Elisabeth Kübler Ross írta. „Állandóan újra és újra olvasnám annélkül, hogy kifárasztana. Köszönöm, hogy megosztotta ezt a könyvet velem.”"

-