2011/01/11

Szellem hete

"Ezen a héten a Merkúr bolygó mozgását kell tudatosan és fokozott figyelemmel kísérnünk, így tehát a gondolatok és a kommunikáció az, ami előtérbe kerül. Mivel a hétköznapi életünkben e kettővel folyamatosan dolgozunk, azaz minden nap gondolkodunk és kommunikálunk, ezért könnyen lehet, hogy fel sem tűnik egy hullámhegy, amire most felülve szellemi téren előrelépést tehetünk.

Hétfőn (10-én) lépett be a Nyilas csillagképbe a Merkúr, és februárig fog itt tartózkodni, tehát a Tejút csillagfénnyel átitatott szövedékén jár! Mutatja nekünk, hogy szellemi szinten most közvetlenül a Galaxissal kerülünk kapcsolatba. Ezért ebben a hónapban különösen érdemes a szellemi életünket fényesen tartva, egyre mélyülő kapcsolatot kiépíteni a láthatatlan világgal, a csillagos éggel és a felsőbb dimenziókkal – ebben az Ég támogat minket!
Nézzük, hogy életünkben ez milyen szinteken jelenik meg:
Amit e héten (10-től 16-ig) meg tudunk tenni a csillagos ég tükrében, az a kommunikációnk igen alapos kitisztítása! 
 ...most képessé válunk a szellemi életünket, a bekeményedett gondolatokat, az egossá vált elveket és magyarázatokat feloldani! A feloldás által kiszűrhetjük a Tejút fénye segítségével a fénytelen elemeket, az egos elemeket, és ezeket összerendezve hozhatunk létre új és magasabb szintű szellemi egységet – ahol az ellenétek feloldódnak és egymást kiegészítve léteznek!
Például, figyeljük meg adott emberekkel való kommunikációnkat, főleg a közeli hozzátartókkal, kiemelten a Társunkkal: milyen játszmák zajlanak már régóta, hol akad meg a kommunikáció, mert a felek ugyanazokat az elveket és gondolatokat hajtogatják, ugyanazokat az igazságokat próbálják meg a másikra erőltetni? Itt tehát vegyük észre berögzült gondolatainkat, és kérjük az Ég segítségét abban, hogy meglássuk azt, hol tudunk egységbe, SZINTÉZISBE kerülni a másikkal.
A Chiron üzenete egyfajta sebzettség hordozója, amikor mindig a másikban látjuk a fájdalmunk gyökerét, amikor a világot, vagy más embert hibáztatunk a minket ért sérelmekért. Az ide fényszöggel kapcsolódó Merkúr segítségével MEGÉRTHETJÜK, hogy a hiba nem a másikban van, és ami hibákat eddig másban láttunk, valójában belőlünk fakadnak.
Ez a megértés így válik Beavatássá, tartós tudatszint emelkedéssé, szintézissé, ahol a fájdalmak, illúziók és sebek feloldódnak, mert megértjük, hogy ezt csak mi tudjuk megoldani. Ennek a megértésében a Nyilas csillagkép, és egyben a Tejút szíve, a Tejút közepe van segítségünkre, mert a Hazahívó fényével jelzi, hogy haza csak az érhet, aki most egységben van!
S azért emeltem ki főleg a Párunkkal, Társunkkal való kapcsolat rendezését, mert a Merkúr kvadrát fényszögbe kerül a Juno kisbolygóval, ami a Feleség, tágabb értelemben a Pár szimbóluma. Tehát régóta húzódó, párkapcsolati kommunikációs problémákat zárhatunk most le, emelhetünk a Tejút fényébe! A Juno a Szűz csillagképből üzeni nekünk, hogy a párkapcsolatot – most kommunikációs szinten – tudjuk rendbe tenni!
A Merkúr a hét első felében ugyanúgy kvadrát kapcsolatba kerül a sokat emlegetett Jupiter-Uránusz együttállással, ami továbblépve a Párkapcsolat témaköréből, más szinteken is hatalmas előrelépést tesz lehetővé számunkra! Hiszen az Uránusz az új és korszakalkotó gondolkodást jelölő bolygó, magának a Merkúrnak a magasabb oktávon való megjelenése, így valóban Beavatás – ha úgy tetszik szintlépés vagy dimenzióváltás – jöhet létre szellemiségünkben!
Ezért figyeljünk a héten arra, hogy milyen ÚJ gondolatokkal találkozunk, a szellemiségünk hogyan alakulhat át. A kvadrát fényszög által mindenképpen a valóságunkban kézzelfogható, látható-érzékelhető szinten belebotlunk olyan információkba, amelyeket beépítve képesek lehetünk az emelkedésre. Ezért különösen nyitottan és tudatosan járjuk most utunkat, és figyeljük meg hol vagyunk beragadva, hol jött el az ideje az újításnak. A Nyilas csillagképben járva most olyan új igazságokat élhetünk meg, amelyekkel tényleg közelebb kerülhetünk a teljességhez!
A hét elején minden törvény, hit, tudás vagy igazság, ami a fejünkben-szívünkben létezik, most egy kicsit próbára kerül, hiszen a Merkúr ráadásul a Szaturnusszal is (kvintill) kapcsolatban áll, így megkérdőjelezi bennünk ezeknek az időtállóságát, és a kapcsolódások által képesek vagyunk létrehozni magunkba egy magasabb szintű rendszert, Beavatást.

Tehát tényleg új szellemi útra léphetünk rá, a saját szellemi utunkat találhatjuk meg, elengedve azokat a hordalékokat, amelyeket másoktól vettünk magunkra, és talán eddig szolgálták utunkat, de most elengedhetjük őket és az Én Vagyok -ra koncentrálhatunk!"/Forrás : Csillagmag/