2011/10/06

2011. Október – Az Elfogadás kegyelmének beengedése

A hónap fontosabb energianapjai:


Október 1. – Nagyon erőteljes energiák érkeznek, melyek a novemberi 11:11 dimenziókaput készítik elő. Már most elindulnak a szellemi terekből azok a segítők, akik ebben a lehorgonyzásban közreműködnek. Olyan Fényfátyolszerű energiát hoznak magukkal, mely képes nagyon magasan rezgő energiája okán mindenen áthatolni. Ezt a fátyol-energiát kezdik el hullámzóan, fel-, és le- mozgatni és ezzel egy finom rezgést beindítani. Úgy képzelheted el, mint amikor nagyon lassan szeretnél kirázni mondjuk egy selyemfüggönyt… Rezgése simogatóan kelt hullámzást a szubatomi térben. Elindul a finomanyagi kristályszerkezet újabb fázisának bekódolása.
Október 3. – Szívnyitogató energiák érkeznek, melyek olyan érzelmeket hoznak felszínre, amik eddig blokkolták a tiszta Szív Szeretetrezgést. Ezért mély belső megérzések, néha kicsit szívszorító érzések megélőivé válhatunk. Legyünk nyitottak és befogadóak, hogy szívcsakránk gazdagodhasson egy új Szeretet-frekvenciával, melyet ezek a leáradó energiák kódolnak belénk. Ez segít a továbbiakban bennünket isteni érzéseink felismerésében és vezérlésük elfogadásában. Az Isteni Rend Törvényeinek megértésében.
Október 6. – Az elfogadás energiáit „tesztelik” globális szinten. Olyan események történnek akár veled személyesen, akár csoportban vagy nemzetek szintjén, mely megértést, együttérzést és összefogást kíván mindannyiunktól. Legyél szív szinteden és lásd meg a történtek isteni aspektusát a Szeretet erejének felemelő magaslataiból. Ne engedj a fizikai helyzet rezgéseinek, hanem értsd meg azt a legfelsőbb Okot, mely mindent irányít.Nekünk magyaroknak ma különösen kristálytiszta, krisztusi gondolatokkal és érzésekkel átitatódva kell lennünk, mert a Föld szívcsakrája egy új hangra (rezgésre) áll be, melyet nekünk itt lakóknak feladata továbbítani. Ha tisztán adjuk át, egy olyan változás indulhat el, mely a tisztaság kristályrezgéseit árasztja szét mindenben. Ezáltal egy új Föld-, és kollektív tudati frekvencia tud aktiválódni. A Szeretet Rendjének T(r)ónusa.
Október 9. – A Szentség ereje érkezik dimenzionális terünkbe. Ez azt jelenti, hogy szívünkön át képesek vagyunk érzékelni, minden dolog teremtett szentségét, azaz az isteni Eredetet. Így képesek leszünk megkülönböztetni mindazt, ami velünk együtt képes rezegni a szentség frekvenciáján, tanítva és segítve bennünket, és meglátjuk azokat, melyek számunkra nem érdemes dolgok.
Október 10. – Ez a nap egyfajta fordulópont. Egyrészt Fényaktiválások történnek a ma nyíló dimenziókapun keresztül, melyek a Fénytestek kiépülésében játszanak nagy szerepet, másrészt felkészítés kezdődik Önmagunk Fényének felismerésére. Ez a folyamat egyre erősödő befelé fordulásra bíztat bennünket, egyfajta tudatosítása Önmagunk isteni Valójának. Ez nem azt jelenti, hogy mától remete életet kell élnünk, hanem azt, hogy tudatosan éljük meg minden percünket, érezve azt, hogy minden irányítója magamon keresztül ÉN VAGYOK!

Ennek felismerése Istenember valónkban erősít meg bennünket hitünk által.


Október 17. – 
Ezen a napon egy univerzális téraktiválás történik. A bolygórendszerek szintjén energetikai átrendeződés indul el. Azok az Ősprincípiumok (szellemi energiák), melyek a bolygóerőket táplálják, most egy magasabb rezgésszámú irányításra váltanak. Ezáltal a leáradó erők is módosulnak és a bolygóenergiák egyfajta összekapcsolódásának leszünk részesei. Naprendszerünk egy különleges aktiválásban részesül, melyben a Galaxis Fénytengelye újrahangolja az emelkedés „szögét”. Erre azért van szükség, mert minden energiának harmóniában kell lennie a változások megtörténtéhez. Mind a csillagrendszer tudatenergiái, mind „személyes” energetikai rendszereink és a bolygók harmonikus egysége is ezt szolgálják. A Fénytengely a szerint mozdul, ahogyan ezek az energiák a legoptimálisabban alakíthatóak. Figyeljük önmagunkat, tartsuk meg harmóniánkat és belső bizonyosságunkat, mert saját Léttengelyünk is követi ezeket a változásokat, hiszen a Fényuniverzum közepébe, a Teremtő Központba vagyunk mindannyian bekötve.

Ezen a napon még egy nagy változás történik. Egy olyan energiaminőség kezdi meg működését, mely előkészíti a közelgő „energia-csendet”. Ez egy nehezebb, megterhelőbb energia, ami megpróbáló és hitünket, szeretetünket „vizsgáló”. Kétségeken keresztül próbál eltántorítani téged hitedtől, a hiábavalóság energiáit próbálja elültetni benned. Olyan érzés, mintha egy súlyos energiaköd ereszkedne rád… de szeretettel ez is csökkenthető!
Minden nappal egyre érezhetőbb lesz ez a „terhelő erő”, de nem kell megijedned semmitől, hiszen isteni Lényed maga a Szeretet és a Fény. Támaszkodj szilárd, tiszta hitedre és szeretetedre, és bármi is történik, szeretettel itass át mindent benned és körülötted. Ez az időszak próbára tesz: mennyire gondolod komolyan az emelkedést, mennyire vagy kitartó és következetes elhatározásodban.


Október 19. – Angyalcsapatok érkeznek a Földre. Feladatuk az energiahangolások beépülésének elősegítése. Olyan eszközökkel dolgoznak, melyek lehetővé teszik az energia-rendszer megnyílását és befogadóvá válását. Megérzéseink és érzékenységünk felerősödhet, és fényvillanásokat láthatunk magunk körül. Belül furcsa bizsergő, melegedő érzetek futkoshatnak, és fejünk kicsit tompa lehet. Néha olyan, mintha magunkon kívül találnánk magunkat. Nem kell megijedni semmitől, ezek az új energiák behangolódásának jelei. Az angyalok munkája által újabb képességek bontakoznak ki bennünk, létezésünk újabb aspektusai tárulnak fel. Köszönjük meg a segítségüket és szívből jelentsük ki: legyen minden Isten akarata szerint bennem! Nagy odafigyelésre van szükség, mert ezeket az erőket csak szívünkön át, belülről érezhetjük meg.
Október 21-22. – Ez a két nap energetikailag nagyon erős. Egyrészt ellensúlyozni kell az energiaköd hatását valamilyen szinten, másrészt véghez kell vinni az energiaátalakítást. Tudatosan, szeretettel Magadban kell lenned és belső Univerzumodban dolgozni ezen a befogadáson. Most minden benned zajlik le! Sejtjeid fénykristályainak rezgéseiben, belső Világodon keresztü Egy kódrendszer aktiválás kezdődik el. Ez a kód már az emelkedés szellemi információit nyitogatja fényatomok szintjén. Innen kerül az új frekvencia a sejtek Fénykristályaiba, melyek a Tobozmirigyben található irányítórendszert figyelik. Ez a rendszer folyamatos kapcsolatban áll az Univerzális szellemi tudattal és egyfajta fordítórendszer segítségével a számunkra értelmezhető információkat továbbítja emberi tudatosságunkba is, hogy megérthessünk. A kódaktiválás ebben a fordítórendszerben egy változást (frekvencia-felszabadítást) idéz elő. Olyan információk továbbítódhatnak általa, melyek már a magasabb tudatosság, a Szeretet emelkedettebb meglétét igénylik. Ez a Szeretet-erő bennünk, sejtek szintjén képes információkat továbbítani, és a sejtemlékezet szükséges tereit felébreszteni. Az átalakulás folytatódik…
Október 26. – Ettől a naptól november 11-ei dimenziókapu nyitásig egyfajta energiacsend érzékelhető… ez azt jelenti, hogy a szellemi világok kivonnak bizonyos erőket a földi energiarendszerből, éppen azért, hogy a rezgések minimalizálásával alakulhasson minden a Maga rendszerében. A 17-én aktiválódott elnehezítő, megterhelő erő eléri „csúcspontját”. Bármilyen kétségek merülnek fel benned, csak befelé, Szívedre, belső Mesteredre hallgass! Most Önmagad Létezésének Központját kell megtalálnod. Magadban! E nélkül nagyon nehezen tudsz majd kapcsolódni az újabb energiákhoz. Nem kell most szólongatnod senkit, mert Mindent Magadban kell megtalálnod! Ez a főpróba… készen állsz-e elfogadni azt, amit szellemed szeretne adni neked: Új Létezésed energiáit. Ezek az erők viszont csak Önmagadon át befogadhatók és érezhetők. Neked kell most elismerned teremtő hatalmadat és szellemi nagyságodat: számot adhatsz MagadrólJ
Nem kell félned semmitől, nem fogsz elveszni vagy ilyesmi… egyszerűen csak megérzed, hol tartasz Önmagad felismerésében és elfogadásában. Csak Magadnak bizonyítasz…
Október 29. – Nagyon finom szellemi rezgés érkezik mindenkihez saját léttengelyén keresztül Önmaga felsőbb aspektusaiból. Segíteni küldi szellemed ezeket az energiákat, hogy az Önfelismerésben veled (benned) legyenek. Nehezen lesznek érzékelhetők, a még mindig működőd energiaköd miatt… Magadban érzékeled, nem kívülről kapod, hanem Magadon át, szívedbe érkezik. A Szeretet tudja beazonosítani, a Megnyílás befogadni és a Hit aktiválni.
Engedd hát az Akaratot megnyilvánulni Benned…
Október 31. – Istenember energiák ébrednek Önvalód emberi tudatosságában. Gondolataidat szellemi nagyságod és isteni hovatartozásod felé fordítják. Megerősödhetsz most Öntudatodban és kijelentheted újra tiszta Hittel:
/ Forrás:kristálycsakra.eoldal.hu/