2011/12/04

2011. December – Szellemi utazás

 Ez a hónap csodás ajándékkal lep meg bennünket: Önmagunk elismerésével, Isten-i eredetünk elfogadásával, természetesen akkor, ha engedjük.December ezért kicsit megpróbáló, de felemelő is.
Ez a hónap különleges változások elindítója. A sors kereke fordul, és akár tudod, akár nem, ennek részese vagy!
Az év folyamán olyan isteni pillérek alakultak ki, melyek a krisztusi Szeretet-Rend alapjai. Ezek nem csak a Földön, az energetikai térben, hanem benned is ott vannak!
Ezek a pillérek, már Új Önmagadat, Istenember Létedet képviselik Lényedben. Ez a megingathatatlan erő akkor is ott van, mikor azt érzed, hogy minden más széthull benned vagy körülötted. Ezek csak a régi rendszer maradékai, feleslegesen terhelnének téged, ha maradnának. Most már olyan támogatásod van, ami a tiszta Fények erejével megtart téged Önmagadban!
Neked csak el kell fogadnod és meg kell élned ezt az Ön- Mag-Ad-at.

Ez a hónap egyben a hit próbája is. Hitünk erejéből kell merítenünk, hogy minden feladatban helyt állva és megerősödve folytathassuk szellemi utunkat, ezáltal javítva fizikai létünk körülményein is.
Ez nem mindig látszik azonnal, hiszen olyan energiák is vannak most körülöttünk, melyek sokkal sötétebbnek festik le környezetünket és dolgainkat, mint amilyenek.
A nappalok rövidebbek, a fény kevésbé látható számunkra, ezért a fizikai ember hajlamos az elkeseredésre.
 
De ne feledd, a Fény – Te Magad Vagy!
 
Ha meglátod magad fényként ragyogni, akkor képes vagy bevilágítani minden sötétséget!

Az év utolsó hónapja a szent várakozás, öröm és szeretet időszaka is. Annak a szellemi bölcsességnek a megérése bennünk, mely egész évben érlelődött, meg-megnyilvánult, vagy éppen csak szunnyadt a mélyben.
Lelkünk most megvizsgálja, milyen feladatok és tanulnivalók álltak előttünk, melyek fejlődésünket és tudatosodásunkat szolgálva egész évben „vezettek minket” megélésről, megélésre.
 
Ez az időszak az adventi hetek próbáival együtt az ember vizsgája Önmaga szellemi tudása előtt.
Amit magamhoz vettem és felismertem az év folyamán, azt most a körülmények hatása alatt is képes vagyok-e kinyilvánítani és megélni?
Meglátjuk és felismerjük mire vagyunk képesek. Számot adunk mindarról, ami bennünk van és felhasználjuk minden tudásunkat, hogy magunk előtt igazságként álljon: képes vagyok a Szeretet útját járni!
 
December minden évben bizonyságtétel saját magunk felé… képes voltam-e tudatosabban, szeretetteljesebben élni a mindennapjaimat és hallgattam-e szívemre, lelki hangomra?
Ebben a hónapban megkapod rá a választ, hiszen önmagadat állítod próbák elé.
Ezek a feladatok megerősítenek Önmagadban is Istenben. A Fényt kell meglátnod és magadban őrizned, ahogyan őseink a szent Tüzet!
A most érzékelhető energiák azért is hatnak ránk erősebben, mert az angyali erők kicsit hátrébb lépnek, hogy teret engedjenek saját hitünknek és bizalmunknak.Ez nem jelenti azt, hogy magunkra hagynak, csak kicsit távolabbról, mosolyogva figyelik „egyéni” próbálkozásainkat.
Most túl kell lépned csak az emberi gondolkodásmódon és el kell felejtened a félelmeidet. El kell fogadnod szellemi nagyságodat és tudatosságodat!
Az igazi megértés e nélkül nem megy. Hogyan is érthetné meg csak a földi ember, hogy hatalmas szellemi létezőként az Univerzumban energiák felett rendelkezik? Benne Isten teremtő Fénye ragyog? Hogy lelke képes ezekkel a szellemi erőkkel kapcsolatba kerülni?
Csak akkor, ha tudatosságodat megnyitod Önmagad magasabb rendű fényeinek… Ha elfogadod, hogy hármasságod az isteni Egység megnyilvánulása, hiszen tested – lelked – szellemed mind Istené!
 
Decemberben Földanya nagy segítségünkre van. Összekapcsolódik minden gyermekével, és megnézi, ki, miben is fejlődött? Szeretettel látja, hol is tartasz fejlődésed útján, és megnézi, tud-e neked még olyant tanítani, amivel emberként többé válhatsz?
Átvizsgálja emberi tulajdonságaid rendszerét, és kialakítja a leolvasott energiák alapján azt a „szeretetcsomagot”, amire szükséged van a jövőre nézve. Ez lesz az, amiből gazdálkodhatsz az elkövetkezendő feladatoknál.
Ez az anyai Szeretet-fény átalakítja csakráidon keresztül az energetikai kapcsolatodat a Földdel. Kikerülnek belőled (már ha te is engeded) olyan energetikai és viselkedési tulajdonságok, melyeken már sikeresen túlhaladtál, és bekerülnek azok, melyekre szükséged lesz, hogy képességeidet neked megfelelően kibontakoztathasd.
 
Ugyanakkor az Ég is folyamatosan figyeli, mi az, amiben már jól megerősödtél, és mi az, amiben még gyakorlásra szorulsz… Ezt az év során nyert beavatások, hangolások, és azok által megtanult és hasznosított tudások figyelembe vételével értékelik.

 
A hónap fontosabb energianapjai:
 
December 1. – Tudnunk kell, hogy ez a nap már a november 27-én elkezdődött adventi időszak energiáit hordozza magában. Már Advent első hetének közepén járunk. A fizikai testünk most kicsit nehezebben viseli a körülményeket. Ezen a napon minden évben kinyílik egy olyan tér az emberi energiarendszerben, mely összeköti a földanyai, emberi és szellemi szívet, hogy támogatást adjon. Látjátok, sosem hagynak magunkra! Ezt annál is megteszik, aki ezt tudatosan eddig nem teremtette meg. Ez az isteni csatorna Karácsony másnapjáig mindenkinél nyitva van, utána pedig ki-ki maga dönt, hogy használja-e tudatosan a továbbiakban is ezt a Szeretet-rendszert.
Ez a nap azért is fontos, mert elkezdődik a felkészítés a karácsonyi időszakkal érkező újjászületésre, melynek energiái előkészítenek bennünket a következő év beavatásaira.
Ez a hét az Igazságosság próbája! Belső békénk most nagyon sokat segíthet az elhamarkodott ítéletek elkerülésében. Szólítsuk Mihály arkangyalt és kérjük meg segítsen a hazugságok hálójának lebontásában.
 
December 3. – A Szentháromság erejével rezgő nap: test-lélek és szellem erő. Atya-Fiú-Szentlélek. Gondolat, szó és akarat (tett). A hármasság egyesített energiái szellemi, lelki és testi energiapajzsként vesznek körül, ha hitünkkel mindezt képesek vagyunk megerősíteni. Ezen a napon próbáljuk meg belső igazságunkon keresztül átérezni univerzális egységünket, és higgyük el, Isten szeretett és szerető gyermekeiként, Fényként érkeztünk erre a Világra. Hagyjuk, hogy mindez a tudat és kép megerősítsen bennünket!
 
 December 5. – Advent második hetének kezdete, melyet 4-én a második adventi gyertya fellobbanásával szentesítünk. A vágyak felerősödnek bennünk és nekünk meg kell találnunk közöttük azt az egyensúlyt, ami megtart belső békénkben és harmóniánkban. Tudnunk kell különbséget tenni az igaz lelki vágyak és a birtokolni akaró emberi akarat között. Szívünk segít megéreznünk, ki az ami igazán fontos számunkra.
Ez a hét szent Miklós ünnepe is.Ezért mindenki, akár kicsi, akár nagy, ajándékot kap. Ez az égi ajándék egy szeretet teli erő, egy csillogó energiakép a szívünk előtt. Ez egy fénymedál, amiben tiszta, isteni Önmagunkra ismerhetünk. Segít, hogy fényében mindig meglássuk Magunkat! Ha így teszünk, akkor megelégedettség tölt el, és nincs szükségünk külső pótlékokra, hogy higgyünk magunkban. Így nemcsak önmagunk, de mások segítő Fényei is lehetünk.
Ez a hét a Mértékletesség próbája! Elsősorban önmagad kísértése ellen, hiszen csak az történik meg velünk, amibe mi is beleegyezünk (még akkor is, ha ez nem tudatosul bennünk). Találd meg mindenben a középutat és légy türelmes!
 
 December 10. – Ez a teliholdas nap különleges lélekgyógyító energiákkal bír. Holdanya arca ma kifényesedik, és szerető mosolyával megérinti lelkünket. Ma olyan oldások részesei lehetünk, melyek a lelkünket terhelő régi gondolatmintáinkat segítenek elengedni a fejünkből… Adjuk át a telehold fényének ezeket az energiákat szeretettel, engedjük, hogy fogyó energiája elvigye tőlünk a ragaszkodásokat.
 
 
 December 11. – Ma atyai akaratenergiák áradnak a térbe. Olyan Fényrezgések érkeznek hozzánk, melyek feltárják bennünk azokat a gátakat, melyek nem engedik, hogy az isteni Akaratot érvényesülni életünkben. Ismerd fel a jeleket, saját ellenállásodat, engedd be az atyai erőt, és egyszerűen csak hagyd, hogy legyen meg benned Isten Akarata! Ezzel átminősíted akarati energiáidat az isteni rezgések erőivel…
 
 December 12. – Advent harmadik hetének kezdete. a 11-i gyertyagyújtással. A 12 csillagkép energiájának rezgései nyílnak meg számunkra. Csillagcsaládunk emlékei bennünk ott vannak, csak olyan kódok formájában, melyek nem nyílnak ki addig, míg megértésünk nem képes elfogadni létüket. A kódok ezen a héten feltárhatnak magukból információkat a sejtjeinken át, és emlékhullámok terjednek szét auraterünkben, ha tudatosságunk és szeretetünk mértéke képes összekapcsolódni ezekkel az emlékekkel. Ezek az energiák 21-éig, a Fény születéséig Csillagenergiáink védelmező rezgéseivel támogatnak minket. December 12-én egy olyan dimenziókapu erőtere kezd aktiválódni, mely előkészíti a megújulás energiáinak lejövetelét, de 24-e estéjéig még nem árasztja magából az energiát. Ezen a kapun egy Új Tudatosság fog leáramlani a Föld energiaterébe és mindenkit a szerint hangol be ezekre a tudati energiaszintekre, amit leolvas az előző időszak során energiaterébe bekerült feljegyezésekből.
Hívjuk segítségül a Szeretet erejét, mert Fényével minden sötét félelmet eltávoztat tőlünk. Meg kell keresnünk magunkban azt a harmóniát, mi összeköti földi és szellemi létünk aspektusait. Ezt pedig a Szereteten át találhatjuk meg. A Bátorság próbája ez, de nem a vakmerőségé. A bátorság isteni erénye segít, hogy bízzunk önmagunkban és lelkünk erejére támaszkodva cselekedjünk. Ne halogass semmit, cselekedj szíved szerint!
 December 16. – Krisztusi erők ébredése bennünk. A Fényhíd, melyet Ő épített meg vállalásával, fizikai halálával és szilárdított meg feltámadásával Isten és Ember között, most elkezd felfényesedni… Ez a híd az emberi szívből az isteni Szívig ér. Egyre erőteljesebben érezzük lelkünkkel és szellemünkkel a tudatos kapcsolatfelvétel szükségességét.
Meditálj rá a benned induló hídra… meddig tudsz eljutni rajta? Lelkedig? Szellemedig? Istenig? Míg hited és szereteted vezet téged…
 
December 19. – Advent negyedik hete kezdődik. Az utolsó adventi gyertya lángját 18-án meggyújtottuk. Jézus mind a 4 isteni erénnyel megajándékozott minket és megmentette életünk tisztaságát. A lélek megerősödésének próbája ez. Képes vagy-e tiszta érzelmekkel átadni magad lelked útmutatásainak, hogy szellemedhez vezessen? El tudod-e fogadni, hogy benned Isten bölcsessége lakozik?
Ezen a napon megláthatjuk magunkban azt a kettősséget, ami nem enged továbblépni. Mi fontosabb neked Önmagad, vagy az elvárások?
Advent utolsó hetében belülről kell megérezned, hogy sosem vagy egyedül. Isten mindig veled, benned van, általad ragyogja be a Földet, ezt ne feledd! Hogyan is mutathatná ezt meg nekünk jobban, mint a téli napfordulóval… a tiszta Fény születésével, mikor 21-én hajnalban a Nap arany Fénye beteríti Földanyát és ünnepi ruhába öltözteti, hogy felkészülhessen a Megváltó eljövetelére… Engedd meg te is magadnak, hogy Szíveddel befogadd az Új Remény Fényét!
Ebben az időszakban egy atyai erő aktiválódik a Föld terében, és egy Fénypillér kötődik a Földmagba. Ereje a napfordulóra áthatja a földi energiateret és lesugározza rezgéseit a fizikai térre. Hatása most még igazán nem érezhető, mert feladata előkészíteni a lelki és szellemi terek újrakapcsolódását. A krisztus-isteni Kegyelem Fényeit közvetíti le hozzánk Karácsony szentestéjén, mikor a megnyíló dimenziókapu elkezdi a tudati hangolásokat. Fizikai szintünkre rezgésenergiái az év végére érnek el, ekkor érezzük azt, hogy új életet szeretnénk kezdeni, jobbá szeretnénk válni.
December 21. – Téli napforduló. A FÉNY születése! Ez a Fény a Földön az egyre hosszabbra nyúló nappalokkal, bennünk pedig isteni hovatartozásunkat elfogadó örömben születik. A 19-én aktivált dimenziókapu előzetes rezgései előkészítik és behangolják a Föld energiatereit az angyali erők visszatérésére és az Új Energiák befogadására.
Bár magunkban egy nagy üres teret érezhetünk (sokan univerzális magánynak nevezik), de tudnunk kell, hogy ez már a befogadás energiája bennünk. Lehetőség a feltöltődésre. A próbákkal megtisztult lelki energia, már a szellemiség igaz Fényét hívja magához. Ezt a terünket a 24-én érkező Fények töltik majd fel. Addig őrizzük meg tisztaságunkat, saját szellemi erőinket behívva.

December 24. – Hitünk beteljesülése. Megkapjuk mindazt a kegyelmet, amit készek vagyunk elfogadni, és hitünkkel megértjük, hogy megérdemeljük. Ma mindenki ajándékot kap: az Új Élet ajándékát! Egy új Tudatosságot, mely a megnyíló Fénykapun keresztül árasztja ránk az áldást. Ha megnézzük az érkező energiákat, olyan fényeket láthatunk, mintha az a csillag tért volna vissza sokszorosan, mely Jézus születését adta hírül. Mindenhonnan csillagfény szitál, fénycsóvák szelik át a tereket, mint angyali tűzijátékok. Árasszuk mi is Szívünk fényét mindenkire és szeretetünk fogadja örömmel bennünk a megváltó születését. Ez az erő azt érezteti meg velünk, hogy Isten feltétlenül szeret minket, gyermekeit.
Tegyünk ma este egy üres terítéket az érkező vendégeknek az ünnepi asztalhoz és érezzük át, a mindent beborító Szeretet-egységet! Ünnepeljünk hát!
December 25-26. – Karácsony áldott napjai. Szenteste kapott ajándékainkat most szellemi segítőink, őrangyalunk elrendezi az auraterünkben. Elindulnak a behangolások, hogy mindazokat a képességeket és lelki energiákat, amiket az előző időszak során felszabadítottunk, már tudatosan használhassunk, és minden olyan tudást, melyet megkapunk mindehhez, felismerjünk. Tudatosítsuk angyalaink visszatértét és üdvözöljük őket új életünkben. Engedjük az öröm fénylő energiáival feltöltődni magunkat.
Ez az Ünnep minden évben az egész Univerzum ünnepe is! Minden megújul Jézus születésével a Fény ünnepével, az Élet ünnepével.
Engedd, hogy az áhítat, ami nem más, mint lélekmegújító Fény, átjárjon téged. Ha áhítattal, békében pihensz meg szíved csendjében, Karácsony Szelleme egy olyan ajándékot ad neked, mely egész életedben végigkísér és segíti fejlődésedet! Ez az ajándék egy szimbólum, egy felismerés, egy kitörölhetetlen, tiszta érzés vagy gondolat formájában tudatosul benned.
December 26-ától egy szellemi utazás veszi kezdetét, ami Vízkeresztig tart. Ebben az emberszellem fejlődése és tudatosodása van benne. Szimbóluma az egyetemes tudatosság felismerése és a Krisztus (Kristály) tudatosság befogadása. Minden nap meditálj rá az isteni EMLÉKEZETRE!
Az, hogy mi itt emberként kevés dologra emlékszünk, még nem jelenti az, hogy az Univerzum is elfelejtett minket. Nekünk kell lépésről lépésre megéreznünk együvé tartozásunkat.
Ez a 12 napos időszak visszavezet a krisztusi tudatosság Fényhídján bennünket az eredethez. Öveket bekapcsolni, lelket felszabadítani, indul a szellemi utazás!
 
December 31. – A hónap és az év utolsó napja, az új év előhírnöke. Belépünk Új energiaminőségünkbe és Fénytesteink rezgései behangolják új erőinket. Amilyen rezgéssel és hittel, szeretetminőséggel lépünk át az elkövetkező évbe, az meghatározza fejlődésünket. Tágítsuk ki a Szeretet örök Fényét minden részünkben és szellemi erőinkkel átitatva az isteni Akaratot elfogadva, bátorsággal fogadjuk el Új Életünk áldásait.
 Örülj, mert a 2012-es év belső boldogságot és megelégedettséget tartogat számodra!Forrás:Kristalycsakra