2019/10/31

öröklét


 foto: Fáczányi Dóri

Ne sirass a fejfámnál állva!
Nem vagyok ott,
Nem alszom.
Ezernyi fúvó szél vagyok,
A hó gyémántragyogása vagyok.
Az érett magba zárt napsugár vagyok.
Őszi eső vagyok.
Ha nyugodt reggelen felébredsz,
Az égre kelő madarak
Fürge szárnycsapása vagyok.
A csillagok éji fénye vagyok.
Ne sirass a fejfámnál állva!
Nem vagyok ott,
Nem alszom.

(Mary Frye)

2019/10/29

Isten bohócai


"-Aki nem tud táncolni - mondotta -, imádkozni sem tud.
Az angyaloknak van szájuk, de a beszéd adományától meg vannak fosztva; 
táncukkal szólnak Istenhez.

- Milyen névvel nevezitek az Istent? - tudakolta az abbé.
- Az Istennek nincs neve - válaszolta a dervis.
 - Névbe nem foglalható. A név börtön, Isten pedig szabad.

- Mégis, ha szólni akartok hozzá, ha föltétlenül szükséges, akkor hogyan kiáltotok hozzá? - makacskodott az abbé.
A dervis lehajtotta fejét, kis ideig gondolkozott, végül így válaszolt:
- Azt mondom: Ó! Nem azt, hogy Allah, elég ennyi: Ó!
Az abbé megdöbbent.
- Igaza van...- mormolta magában.
.......
- Milyen boldogok! - suttogta az abbé. - Hogy sugárzik az arcuk mögött az Isten arca!
  Kérően megérintette vállamat: 
- Légy szíves, kérdezd meg tőlük, milyen szabályok szerint él a rendjük?

A legöregebbik dervis a térdére támasztotta a csibukját, úgy válaszolt:
- A szegénység a legfőbb fogadalmunk, hogy ne legyen semmink, ne terheljen semmi,
 hogy virágos ösvényen haladjunk Isten felé:
 a nevetés, a tánc, az öröm, ez a három arkangyal, aki kezünket fogja, s úgy vezet utunkon.

- Kérdezd meg tőlük - kérte ismét az abbé -,
 hogyan készülnek az Isten színe előtt való megjelenésre? Böjtöléssel?
- Ó nem! - felelte nevetve egy fiatal dervis.
 - Eszünk, iszunk kedvünkre, és hálát adunk Istennek, amiért ételt, italt adott.

- Tehát akkor hogyan készültök fel? - ismételte meg kérdését az abbé.
- Tánccal - felelte a legöregebb dervis, a hosszú fehér szakállas.

- Tánccal? És ugyan miért? - kérdezte az abbé.
- Azért - válaszolta az öreg -, mert a tánc megöli az ént, és ha az én elpusztul, 
nincsen akadálya az Istennel való egyesülésnek. 

Az abbé szeme felragyogott:

- Szent Ferenc is ugyanígy rendeli! - kiáltott fel, és megszorongatta a dervis kezét. 
- Szent Ferenc is táncolva vonul végig a földön, és így jut fel a mennyekbe. 
Mert mi nem vagyunk mások, azt mondta, mint a Jó Isten bohócai, azért születtünk,
 hogy megörvendeztessük az emberek szívét! 

-Látod, kis barátom? Újra meg újra ugyanaz az Isten!"

(Nikosz Kazantzakisz Jelentés Greconak) 
Fotó: Pinterest

Feng shui tanácsadás, harmonizálás, színtanácsadás, 
tértisztítás, Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
mob: +36/30-8232-440

2019/10/24

Totemállatok: A ló ereje

Beavatás, lelkesedés, szabadság, újrakezdés, útnak indulás 


Életem minden pillanatában bízom az isteni irányításban.
 Szabad vagyok, szabad, örökké szabad.
Őszinteség lakozik lényemben.


A ló motívuma már az őskőkori barlangfestményeken is megtalálható. A mai lovak elődjei csapatokban éltek nyílt völgyekben és tágas sztyeppéken. A csapatban élő lovak között rangsor alakul ki, a vezérmén vagy a vezérkanca vezeti a csapatot, a többiek pedig követik őket.
A lovak összes érzéküket használják, miközben megszemlélik környezetüket. 
Természetüknél fogva szükségük van a levegőre, a fényre, a mozgásra, és a nyugalomra. 
Gyors mozgásra való képességük sokszor megvédte őket a ragadozók támadásától. 
Ha egy ló erőt adó állatként mutatkozik, pontosan meg kell figyelni, hogy milyen formában tűnik fel, mert csak így értelmezhető tökéletesen speciális üzenete. (lásd: igavonó, hidegvérű, nyugodt, finom szervezetű, idomításra, lovaglásra és versenyzésre is alkalmas melegvérű arab ló...)


A ló és az ereje a világ kultúráiban

Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér és arany lovak húzták az égen, hogy az embereknek fényt hozzanak, ezáltal isteni hírnökként tartották őket számon. A kelta ló és termékenység istennőjét, Eponát Galliában tisztelték; neve annyit jelent, mint " hatalmas kanca", és számos lóistállóban megtalálható egy neki szentelt oltár. Minden lóistennő a Nap útjával és a Föld mozgásával áll kapcsolatban, az újjászületés, a termékenység, a csírázó fényvetés, 
a felkelő és a lemenő napfény szimbóluma.


Ha a ló belép az életünkbe, az gyors, azonnali, nem várt fejlődést és a tudat kiszélesedését eredményezheti. A ló bátorságot önt belénk, hogy követhessük küldetésünket, bármilyennek is tűnik az. Arra szólít fel, hogy lelkesedéssel és optimizmussal valósítsuk meg látomásainkat, ötleteinket, elképzeléseinket. Az ismeretlenbe való ugrásra ösztönöz, és erőt ad az élet kockázatainak felvállalásához, új partok felkereséséhez és új dolgok elkezdéséhez. Azokban az időkben, amikor nem tudunk vagy nem akarunk továbbmenni, elvisz, átvezet és megmutatja, 
hogyan nyerhetjük vissza életenergiánkat.
Megmutatja azt, ami igaz, megtanít a tükörbe nézni, a dolgok mélyére tekinteni, és a hatékony erőt felismerni. Csalhatatlan érzéke és összeköttetése a környezettel segít megtalálni a helyes utat. Arra buzdít, hogy néha forduljunk befelé, nyugodjunk meg, és vizsgáljuk meg bensőnket, hallgassunk belső hangunkra. A ló tanító, a beavatás mestere, szellemi vezető és mágikus jósállat, megbízhatunk benne. Számos mágikus tulajdonsággal rendelkezik, az igazság állataként képes mélyen bepillantani a múltba, a jelenbe, és a jövőbe. Nagy lelkierővel rendelkezik, mint például a hűség, a bátorság, az eszesség, a szeretet, az öröm és a bánat, amelyeket képes kifejezni. 
Beavat bennünket a természetfeletti erőkbe.
A széllel, a felhőkkel és az égbolttal áll kapcsolatban. Hozhat üzenetet a lét minden síkjáról, 
elvihet a lelkek világába, és ott elkalauzolhat bennünket.

A ló meglepően és hirtelen reagálhat, mivel nagyon érzékeny minden energiára. Ezért hirtelennek, könnyelműnek, és impulzívnak tartják. Saját egyénisége van, makacs, türelmetlen, nyughatatlan, nyakas, és nagyon büszke. 

A lóhoz az indián hagyomány szerint a mennydörgést, a villámlást és a nyugatot rendelik. 
Ezek meglovagolása a misztikus halált jelképezi, a fény és az árnyék harcát, a lélekutazást,
 és a lélek hatalmát. A ló amulett a lélek vezetését, és a mesteri tudást segíti.
Feng Shuiban a ló a hírnév területén kitartást hoz számunkra, hogy elérjük céljainkat.


Kövei: ametiszt, citrin, topáz, türkiz, 
Színei: arany, fehér, narancssárga, 
Elemei: levegő, tűz, föld, éter, 
Szimbóluma: patkó, fehér liliom, kereszt, 
Tarotban : a Diadalszekér Nagy Arkánum 7. lap

Rúnák:
 Ehwaz titkos jel: „ló”  Betű: E (hosszú és / vagy rövid) Jelentés: bizalom, hit, társ.
Bevonzza: Egyensúly, stabilitás, bizonyosság és az ebben segítséget nyújtó dolgokra fókuszálás.
Raidho titkos jel: „lóháton utazás” Betű: R Jelentés: mozgás, munka, növekedés.
Bevonzza a fizikai vagy lelki utazást a gyógyuláshoz. 

Forrás/ Jeanne Ruland  Az állatok ereje végigkíséri életünket


2019/10/13

...maradj hű az ösvényedhez


" A labirintusban nincs jó vagy rossz út, csakis a Te utad létezik.
A lelked diktálja lépteid, és maradj hű az ösvényedhez!"
Kathleen McGowan: A szeretet könyve


2019/10/03

Ani Williams Santa Maria - Rennés Les Chateaux

                       

                                                                           


                                                            Fotók: Fáczányi Dóri