2011/04/30

Isten éltesse az Édesanyákat!"Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!"
/Dsida Jenő: Hálaadás/


A békés harcos útja


"Kelj fel! Ha biztosan tudnád, hogy halálos beteg vagy, ha kevés lenne hátra értékes idődből, hogy hasznosítsd az életed és eltöprengj azon, ki vagy, nem pocsékolnád az idődet önmagad kényeztetésére, félelmeidre, letargiákra vagy ambíciókra. Nos, azt mondom neked, hogy halálos beteg vagy; meg fogsz halni ugyanis. Néhány évvel több vagy kevesebb idő, mielőtt elmúlnál, nem sok különbséget jelent. Légy boldog most, ok nélkül - vagy soha nem leszel az."

2011/04/28

2011. Április – a szellemi irányítás beengedése

"Ebben a hónapban megérthettük, hogy magunk irányítjuk gondolatainkkal és érzéseinkkel utunkat, és ez az Út akkor lesz EGY az istenivel, ha elfogadjuk a Felsőbb Tudatosság Szív irányítását Bennünk!
Saját magunk vagyunk életünk irányítói!
Gondolataink meghatározzák érzelmi irányultságunkat. Cselekedeteink pedig hangot adnak akaratunknak. De honnan táplálkoznak ezek a motiváló erők? Milyen bizonyosság segíthet minket ebben? Annak felismerése, hogy minden bennünk születik. Nem külső tényezők, személyek vagy körülmények határoznak meg minket, hanem az, honnan szemléljük a Létezést! Ha külső támpontokon keresztül, akkor oda is kötjük a történéseket, és mindenek okát bennük látjuk. De létezik-e bármi is csak külső okokból? Miből születik meg minden külső körülmény? Ezen gondolatok elkezdenek egy belső bizonyosság felé irányítani minket: honnan és miből indul ki minden, amit világomnak érzek? Hol a központ, melyből mindez táplálkozik? Hol van mindennek az eredete?
Olyan belső letisztulás időszaka ez, ami kikíséri belőlünk a felesleges érzelmi és gondolati mintákat és helyüket isteni erényekkel tölti be. Most nem szabad helyt adnunk az elkeseredésnek, mert az ellenerők és az ego ezzel próbál bennünket utunkról letéríteni.
Ezen időszak már határozott lépéseket, hitet és elköteleződést vár tőlünk fejlődésünk útján.
A Szeretet Rendje már működésbe lépett és folyamatosan alakítja át világunkat, az Új Eszméknek megfelelően. Ezek az energiák magasan rezgő Fényben tündökölnek és áthatnak mindent.
Ezért az alacsonyabb rezgésű energiák tudatossági szintjéről feljebb kell lépnünk a lélekvezérelt, szellem által irányított szintekre.
A szellemi Bölcsesség időszaka ez, mikor elmélyedve Önmagunkban felfedezzük az isteni Tudást.
Az elmúlt hónapok erőteljes megtisztító és hangoló energiái megterhelték testünket, sokan fáradtnak, erőtlennek érezték magukat.
Nagy mennyiségű energiát áramoltattunk át az energiarendszerünkön, és ezek folyamatosan dolgoztak és dolgoznak bennünk.Ébredj Tudatodra! Nincs már idő szunyókálni, tessék „kezedbe venni” Tudatosságodat és Élni vele!
Engedd, hogy lépéseid ezentúl ez az erő vezesse. Kezdj el szívből gondolkodni, érezni és cselekedni, meglátod, hogyan alakul át az életed és borul virágba lelked.
Attól, hogy magasabb tudatossági szintre lépünk, pontosan érteni fogjuk kik is vagyunk, és miért jöttünk a Földre.
Emberként ugyanúgy meg kell élnünk magunkat, ahogyan szellemként tesszük.
A Létezés aspektusai összeköttetésben állnak egymással és a közöttük áramló fényinformációk mindkét irányba mozognak.
Ez azt jelenti, hogy szellemünk lelkünkön át emberünknek küldi tudatosságunk által útmutatásait és a Fényt, de emberi megéléseink ugyanúgy lelkünkbe íródva szellemünk felé közvetítik tapasztalatainkat, mely által ő is fejlődik. Ez egy oda-vissza Tudatossági csatorna.
Ezért egyik aspektusunkat se becsüljük alá. Minden részünk Létezésünk szerves és fontos eleme.
Most ezeket az elemeket hozzuk összhangba és emeljük az egész rendszert magasabb rezgésekbe. Minden folyamatot, ami tudatosodásunkat segíti Felsőbb Énünk irányítja. De a sikeres fejlődéshez emberünk is kell! Nekünk kell önszántunkból átengedni az irányítást és ezzel megnyerni az Irányítást!
Kicsit zavaros?
Gondold el, hogy van egy emeletes busz. Aki járt Angliában láthatott szép számmal ilyen buszokat.
De ez a busz most 3 emeletes és minden emeleten van egy vezetőfülke. A 3 emelet szellemi-lelki és testi tereidet és tudatosságodat jelképezi.
Kicsit sántít a példa, de most csak elmélkedünk…
Minden vezetőfülkében van egy kormány, ami felülről vezérelt, de minden vezető maga is tudja irányítani a saját szintjén. Ha gondolatban belehelyezkedsz az egyes vezetők nézőpontjaiba, megértheted mi a különbség a rálátások között.
Az alsó csak az út szintjét látja, a magasabban ülő már átlátja a környező utcákat. A felső szintről pedig az egész forgalmat. Te utasként kire bíznád a vezetést?
Ez nem azt jelenti, hogy te a saját szinteden nem fogod a kormányt és nem figyelsz az útra, hiszen minden figyelmedre szükség van az út felismeréséhez, csak azt, ha érzed, finoman jobbra fordítana a magasabban ülő (mert mondjuk ő már lát egy akadályt 3 utcával tovább) akkor megfontolod, hogy elfogadod- e a jelzést, vagy továbbra is saját akaratoddal egyenesben tartod a buszt.
Ehhez azonban minden vezetőnek kapcsolatban kell lennie a többivel (akár megérzés szinten is), kell legyen közöttük egy érthető jelzésrendszer (SZÍV).
Az Irányítás elfogadása nem jelenti azt, hogy sorsod kiveszik a kezedből, csak azt, hogy segítséget nyújtanak a lépések megtételére és szükségességük megértésére.
A Magasabb Tudat nem utasítani, hanem segíteni szeretne. Minden amit a javadra tesz(el), utadat segíti.
Rajtad áll, van-e benned annyi alázat Önmagad iránt, hogy képes vagy a segítséget elfogadni?
Légy tudatos minden lényedben és megérted, Mag-ad irányítod Életed, csak engedned kell az Útmutatásnak."
Április 29. – Egy folyamat szakasza zárul most.A Központi Nap tengelye befejezi azt az elmozdulást mellyel beállította, hogy a spirális fejlődés magasabb útjára mutasson, így a Galaxis és a Földtengely is alkalmazkodik az új rezgéstartományhoz. Testünkben kis belső feszültséggel járhat ez a hangolás, mert a bennünk lévő létkódokat tartalmazó Fénykristályok is az új rezgésmintákra állnak át. A Ka csatornánkban futó Fény-DNS elkezdi átírni a fizikai testben lévő DNS információkat, hogy testünk alkalmazkodhasson a tudati változásokhoz és az új energia-hatásokhoz. Sokan erre enyhe rosszulléttel és megmagyarázhatatlan furcsa érzetekkel reagálnak. Tudatosítsuk a bennünk zajló folyamatokat és fogadjuk el, mint fejlődésünk szerves részét.
Végezzünk test-lélek és szellem összehangoló gyakorlatokat és áramoltassuk a Fényt tudatosan minden terünkön keresztül: kapcsolódjunk be a Szeretet Fény áramlatába.
 Április 30. – Kegyelem napja. Isten gyermekeként szólít meg minket szívünkön keresztül. Szellemünk kitárja karját felénk, hogy összeolvadjunk az isteni ölelésben. Ez isteni hovatartozásunk kinyilatkoztatása, de csak akkor lehet igazán a miénk, ha bennünk is megvan ez a tiszta, feltétlen elfogadás az istenivel, szellemünkkel szemben. Ez a nap különlegesen erős. Egyrészt a szellemi tudatosság fényei áramlanak dimenzió csakráinkon át, új kristálykódokat hozva létezésünknek, másrészt összekötőként szerepel május első napjával, ami ugyancsak erős hangolásokat tartogat számunkra.
Ma engedjünk a szellemi befogadásnak, és csak hagyjuk, hogy Isten ölelő karjába emeljen bennünket.
Forrás: kristálycsakra.eoldal.hu

Összerakni az összetört képet

Május elseje környékén jön el az az időpont, amikor konkrétan be is léphetünk a nyitott kapun. Erről a Kapuról korábban olvashattatok, s a május legelején létrejövő konstellációk azt mutatják, ezt a lépést most meg is tudjuk tenni.

Két jelentős égi háromszög alakul ki, amelynek közös oldala az igen nagy kaliberű Nap – Szaturnusz (kvinkunksz) kapcsolat lesz.  Ez tömören kifejezve a „feladat”, amikor látszólag két olyan energiát kell az életünkben egyszerre működtetni, amelyek egymástól függetlenek.
Az egyiket hívhatjuk a hétköznapi életben való haladásnak. Amikor megéljük a vágyainkat, úgynevezett életünket, látszólag haladunk valamerre, az életünk fejlődik és iránya van. A mindennapok lépése ez, ami részben megszokásokból és az azokból való kitörésből fakad. Itt érezzük azt, hogy hajtanak bennünket erők, de a körülmények sokszor nem azt hozzák, amit belül szeretnénk. Ez a Nap, a cselekvő Én, amit építünk már hosszú-hosszú ideje.
S a másik maga a Szaturnusz, amely a létezéshez elengedhetetlen kereteket biztosítja. Arra tanít, hogy az egyetlen dolog, amely valódi az életben, és amire fókuszálnunk kell, az a Tapasztalat. Az egész Lét valójában ezt hordozza, és ezáltal veszti értelmét a jó és a rossz birodalma, mert csak „dolgok” vannak az életben, amelyet valahogyan meg kell tapasztalni. S a „hogyan” a kulcskérdés. Szenvedve áldozatként megélve vagy tudatosan teremtőként?
Ez a két, látszólag összeegyeztethetetlen minőség hogyan fér meg együtt? Hogyan fér meg az, hogy látszólag az életben ott vannak a feladatok, látszólag valahová fejlődünk, látszólag hatunk a világra és az hat ránk – ez hogyan fér össze azzal, hogy az élet lényege pusztán a tapasztalás lenne? Illetve az a jelen pillanat, hogy HOGYAN is tapasztaljuk meg a dolgokat?
Mert ha ebbe belegondol valaki mélyen, akkor oda lyukad ki, hogy az élet nagy része tulajdonképpen egy szinten értelmetlen. S én most azokhoz szólok, akik úgy érzik, hogy ez a világ valahol teljesen értelmetlenné vált, mert aminek még emlékeink szerint 5-10 éve volt értelme, már rég nem számít. Tudom, hogy vannak olyanok, akik oda jutottak belül, hogy tulajdonképpen, ha őszintén szembenézünk magunkkal, akkor kiderül, hogy valahol valami nagyon elromlottnak tűnik… Mert a világ, és ami bennünk van már régen köszönő viszonyban sincs egymással, csak próbáljuk belül titkon megélni önmagunkat, és ezt nem mutatni ki a külvilág felé. És aztán a „külvilágnak” nevezett dolog egyszer csak egyre jobban kezd eltűnni. Eltűnnek a barátok, ismerősök, eltűnnek az eddig hajkurászott dolgok. S helyére valami sokkal egyszerűbb, kevésbé színes-szagos, de mégis ezerszer értékesebb költözik be. Néha a külvilág még próbál utánunk nyúlni, de ha bölcs vagy, akkor rájössz, ezek csak az utolsó próbatételek számodra, hogy mindent elengedj kintről.
Te onnan tudod, hogy mennyire vagy képes lebontani magad körül az életed hazugságait, ha megfigyeled, hogy a „külvilág” hogyan és mennyire képes utánad nyúlni. Meghatároz-e a munkahely, meghatároz a párkapcsolat? Elmész egy családi összejövetelre csak azért mert „illik”? Azért csinálsz valamit, mert ez a „szokás”? Azért dolgozol, hogy pénzed legyen? Azért végzed el a munkádat, mert a főnök ezt mondja? Azért fektetsz be, hogy legyen nyugdíjad?
Vizsgáld meg ezeket a kérdéseket, és ebből fogod látni, hogy melyek azok a részeid, amelyekről azt gondolod, hogy a külvilág határoz meg. És igen, van olyan állapot, amikor teljesen normálisnak tűnik az, hogy azt gondolod, hogy azért dolgozol, hogy legyen pénzed.
Nem ez a lényeg. Azért nem ez a lényeg, mert mindenki úgy tökéletes, ahogy van, és minden ember úgy éli meg a világát, ahogyan neki megfelelő. Ezek csak kérdések, amelyek megmutatnak NEKED valamit magadból – ha válaszolsz rájuk.
S miért kérdeztem ezeket? A lényeg az, hogy képes vagy most KILÉPNI ebből. Képes vagy most venni egy nagy fordulatot belül, és végre bevallani magadnak azt, amit eddig is itt-ott sejtettél: hogy te határozod meg a világot, és nem a világ határoz meg téged.
Te döntöd el, hogy HOGYAN éled meg a dolgaidat!
A Szaturnusz rejti a tapasztalatokat – addig addig veri a fejünket bele a tapasztalnivalóba, amíg nem akarjuk azt elfogadni. S mi a végső tapasztalás? Hogy te teremtesz mindent magad körül.
S így a Nap-Szaturnusz kvinkunksz fényszög egy tágabb értelmezésben ezt hozza el: Lásd meg és lépd meg a tapasztalatot. Azaz Te határozd meg, hogy ki vagy – és ne a külvilág.
Ez egy irányváltás, összeegyeztetése annak, amit az „én” eddig magáról kiépített (NAP), és annak hogy valaki vagy valami állandóan hozott elénk egy csomó tapasztalni valót de ez sosem akart abba belepasszolni, amit szerettünk volna (Szaturnusz).
Lásd meg, hogy a kettő egy. Hogy Te és a Külvilág egyek vagytok. Hogy a Tapasztalás, amit korlátnak élsz meg és szenvedésnek, valójában érted van.
Erre utal a szintén május legelején aktivizálódó Nap – Neptunusz kvintill: legyél EGY. A külvilág és Te egyek vagytok.
És ha ezt megéled, akkor nem lesznek az életedben rossz és jó dolgok. Nem fogod keresni azt , hogyan dolgozz magadon, hogyan legyél egyre tisztább, okosabb, szebb.Mert ha Egy vagy, akkor nincs mihez mérni ezeket, és kiderül: úgy vagy jó, ahogy vagy. És akkor a Tapasztalat Beavatássá érik.
Megérted, hogy eddigi rossz tulajdonságaid, vagy rossz cselekedeteid valójában hogyan szolgáltak téged, és egy idő után már nem lesz rájuk szükséged. Miért? Mert rájöttél, hogy csak annyi kellett, hogy HOGYAN tapasztald meg ezeket?
Mint szenvedő alany vagy mint boldog és teljes lény?
Te döntesz!
És akkor most gondolom, megkérdezed, hogy „oké, de hogyan? Ez szépen és jól hangzik, de mégis hogyan? Ez olyan elérhetetlennek tűnik számomra”.
Elmondom, én hogyan szoktam csinálni.
Vedd sorra életed jelenlegi, legnagyobbnak tartott problémáit. És kezdj el kívülállóként gondolni róluk, mintha nem is veled történne, te csak egy nézője vagy a dolgoknak. Szépen lassan, nem kell kapkodni. S figyelj közben. Aztán szintén lassan lépésről lépésre kezdj el nem csinálni semmit. Ha azt hitted, hogy meg kell tenned egy csomó mindent ahhoz, hogy ilyen és olyan legyen, akkor próbáld ki, hogy egyre kevesebbet teszel. Egyre kevesebbet agyalj a dolgokon.
S annyit kell csak tenned, hogy amikor szépen lassan kivonod magadat a problémából, egyszer csak fel fog bukkanni egy kézenfekvő megoldás, vagy egyszerűen azt fogod megélni, hogy a probléma egyszerűen megszűnt.
Elmondom miért létezett egyáltalán a probléma: mert te figyeltél rá, és próbáltad megoldani.
De nyugi, ez elsőre nem fog sikerülni. Ha nagyon mélyen benne gyökerezel valamiben, akkor lassan tudod magad belőle kiásni. Nyugi, csak kezd el.
Jó munkát :)
Forrás:Csillagmag.hu

2011/04/25

Reményik Sándor : Istenarc

   

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

Ölelés"Egy ölelés (...) sokkal többet jelent két test érintkezésénél. 
Egy ölelés azt jelenti: nem vagy fenyegető, nem félek ennyire közel kerülni hozzád, 
el tudok lazulni, otthon érzem magam, védett helyen, ahol megértenek. 
A hagyomány szerint valahányszor szívből átölelünk valakit, egy nappal meghosszabbodik az életünk."  Paulo Coelho


Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás,
tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés
e-mail: faczanyi@gmail.com,
mob: +36/30-8232-440.

2011/04/17

Bizalom


"Aminek ellenállsz az életben,attól nem szabadulhatsz.Kérd meg angyalaidat,hogy segítsenek feloldani egód ellenállását (a belső konfliktust és harcot,a merev gondolati formákat és szokásokat) hogy eláraszthassák életedet magasabb igazsággal és örömmel.Ha megadod magad ,magasabb éned irányításának,akkor minden energia,amit eddig az ellenállásra fordítottál,elérhetővé válik számodra.Életerő,belső béke,harmónia,és legfőképp szeretet lesz a jutalmad.Ezért haladj együtt az élet ritmusával.Engedd el magad,és hangolódj rá.majd kövesd intuíciódat,és tudd,hogy az angyalok mindenkor támogatni fognak.Bízd rá magad az élet áramlatára."

2011/04/16

Világosság

"Az angyalok bölcsessége arra figyelmeztet,hogy a gondolatokkal túlzsúfolt,nyugtalan elme megbetegszik,míg a nyugodt,világos elme az istenihez kapcsolódik.Engedd,hogy a szívedben élő bölcsesség kisugározzon,és elhallgattassa az elme fecsegését.Tudd,hogy erre az angyal indított téged,és arra vár,hogy segíthessen feladatodban.Ülj nyugodtan,hogy megtaláld a belső csendet.Ezt követően életed különféle területei új,tiszta megvilágításba kerülnek.Ennek a fénynek a világosságánál az angyalok egy új létezési mód üzenetét hozzák neked.Másképp látod majd a dolgokat,és képes leszel szívbeli meggyőződéssel és világosan dönteni."
Megerősítés: Az elmém csendes,nyugodt és tiszta...

2011/04/12

Nyitva a Kapu

"Van egy olyan fényszög az asztrológiában, amelyet nem tartanak elsődlegesnek, mert a „hatása” nem annyira látványos, kevésbé érezhető, és a hétköznapok szintjén az ember nem találkozik vele. Ez a kvintil: a 360 fokos kört öttel elosztjuk, akkor kapjuk e 72 fokos fényszöget. Szimbolizálja a mágia ötszögét, a varázslatot életünkben. E fényszög szellemiséget jelent, ahol az értelem, a láthatatlan és mágia birodalma hordozza a kapcsolatot két dolog között. Ez egy olyan varázsszer, amely ott lapul az ember zsebében, de ha nem nyúlsz hozzá, akkor nem is tudunk róla, ellenben aki képes felismerni, az az életében tényleg varázsolni képes vele.Az említett Holdcsomópont egy Kapu. Egy Útkereszteződés, amely most fél évig folyamatosan nyitva áll, amelyen az ember elindulhat, irányt válthat, ha akar beléphet.Ezen a ponton jelennek meg a felismeréseink, amikor valamit megérthetünk magunkból, és kiléphetünk egy pocsolyából, amiben már régóta benne togyogtunk.

Szaturnusz a Küszöb Őre – a Szaturnuszon csak az mehet át, csak azt engedi tovább, aki előhívta magából a letisztult Én-t, amely mentes minden elvárástól, hazugságtól, nem-éntől. A egoval azonosult tudat elakad, mert folyton akadályokba ütközik, mert nem akarja meglátni a Lényeget. Itt a polaritás nézőpontja, a jó és a rossz felfogása meg kell, hogy szűnjön, mert a Szaturnusz stációjában csak egy dolog létezik: a megélés, a Tapasztalat. Amíg az ember „jó” vagy „rossz” címkével látja el, addig szenvedés és korlátoltság lesz a jutalma. A Szaturnusz arra tanít, hogy fogadd el a Jelent, éld meg a Jelen minden részét, a Most-ot, éld meg a fájdalmakat a szenvedéseket, mert ez a „nyomás” az, amely kiérleli benned a Tiszta Én állapotát.

Látható, hogy most ebben a fél évben egy HATALMAS KAPU áll nyitva, amelyen bárki beléphet, bárki aktiválhatja. Ott lapul a zsebünkben a varázsszer, csak eddig azt hittük róla, hogy valami koszos felesleges valami. Ám ez a titok : meg kell mindent tapasztalni, nem lehet megúszni. És ha el akarjuk odázni a tapasztalást, nem tudunk átmenni a kapun. Mert még egyszer, itt csak az mehet át, a Küszöb Őre azt engedi át, aki levedlette magáról azt, ami nem ő. Nem azonos vele.

Vannak problémáid az életben? A probléma nem Te vagy! A problémák valójában – megsúgom :) – , nem is léteznek, még ha nagyon azt hiszed, hogy de.Nincsenek. Pont azért vannak, mert azt hiszed, hogy vannak. Ahogy Müller Péter Sziámi mondja: „Délibábszínház az egész világ, csak az a baj, hogy valami baj van”. Ezt a tudatszintet kell levedleni. Ez a titok nyitja: a problémákhoz való ragaszkodás.

És a Szaturnusz addig veri bele az ember fejét a problémába, amíg rá nem jön: jé, ez nincs is.

A varázsszer, a Kvintill fényszög-kapcsolat most kinyitotta ezt az átjárót fél évre, előhozza azokat a felismeréseket életünkben, amelyek által megláthatjuk végre, hogy problémáink nem is léteznek. És ez az időszak ezért tűnik nehéznek, mert annyira fel van nagyítva minden tapasztalás, hogy talán a felnagyítás által végre rájövünk: nincs is.

A Felszálló Holdcsomópont pedig afféle karmalerakó-karmafelismerő hely, ami felé tart az ember. Ez mutatja a kilépési pontot: most a Kígyótartó csillagképbe mutat, tehát most itt van a Gyógyulás, azáltal hogy kézbe vesszük saját életünk minden erejét. A fehéret és a feketét is egyformán felemeljük, ahogyan a Kígyótartó tartja a kígyót fejét és farkát. Ehhez le kell hatolni mindennek a mélyére, fel kell oldani a fájdalmakat. A Holdcsomópont együtt áll a Skorpió mérgét tartó farkával is, tehát most a sebzettségeink feloldása jelenti a kilépést.

Annak a feloldása, hogy a seb nem is létezik valójában, de ezt csak úgy látod meg, ha letéped a ragtapaszt, és lekaparod az odaszáradt dolgokat, ekkor látod tényleg, hogy már régen nincs seb, csak azt hitted, hogy van. Ám a ragtapaszt csak akkor tépi le az ember, ha érzi, hogy viszket, zavarja – különben csak úgy eléldegélne az egésszel.

Ezért lehetünk hálásak a Szaturnusznak, hogy felhívja a figyelmeket illúzió-fájdalmainkra."

/forrás: csillagmag.hu/2011/04/10

Feng shui tanfolyam most szombaton!

  Teremts harmóniát lelkedben és otthonodban Bach-virág terápia és Feng Shui segítségével...

TANFOLYAM,ELŐADÁS: 2011. Április 16. SZOMBAT 10H-TÓL 13-H-IG

"Lakásunk legyen igazi otthon,ahol a testünk megpihenhet,a szellem és a lélek oltalmat talál." Megismerkedhetsz a Feng Shui alapjaival, megtanuljuk, hogyan lehet az öt elemmel egyensúlyt teremteni környezetünkben,hogyan áramoltassuk az energiát otthonunkban, kicsit másképp, a lakberendező szemével...A tértisztítás jelentősége,hogyan végezhetünk otthon saját magunk tértisztítást.Megismerheted a Bach-virágok jelentőségét,hogyan hatnak lelkünkre. Hogyan tudunk segíteni gyermekeinknek a magas rezgésű Bach-virág eszenciákkal. Gyermeked fél a sötétben éjszaka, nem tud koncentrálni az iskolában, szorong, nincs önbizalma, feldolgozatlan traumája van?Van megoldás...
Ezekre a kérdésekre kaphattok válaszokat az előadás során.

Jelentkezni az előadásra e-mailben lehet,bővebb információt az elérhetőségeimen kérhettek. 
Várok mindenkit szeretettel,aki szeretne harmóniában élni! 
Helyszín: Bp.XI.ker. Energy Life Iroda 
Ára: 3.000.-Ft
A tanfolyamra bejelentkezés szükséges!

FIGYELEM!LÉLEK ÉBREDÉSE KLUB.KÖVETKEZŐ IDŐPONT: 2011.ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK

Ismét Klubnap!
Várlak szeretettel április 14-én, csütörtökön,18-20h között a klubba,ahol lehetőséged nyílik beszélgetni az élet dolgairól,szeretetről, változó világunkról, Feng- Shuiról, a harmóniáról, Bach virágokról, egészséges életmódról,egyszóval mindenről, ami fejlődésünket szolgálja.
Ha szeretnél megismerni hasonló gondolkodású embereket,beszélgetni, tapasztalatokat cserélni...Kéthetente csütörtökönként 18h-20h között
lehetőséged nyílik rá,
Budapest XI.ker.Torbágy u. 8. az Energy Life Irodában.
Részvétel ingyenes!
Ha szeretnél jönni,kérlek jelezd nekem előtte a következő elérhetőségeken!
Mobil: +3620/572-8585, e-mailben: faczanyi@gmail.com

Várlak szeretettel!

Egyidejűség"Ebben a csodálatos világegyetemben nem létezik véletlen.Az egybeeséseket tanítóink és angyalaink gondosan megtervezik,ezért tekints rájuk a szellem műveként.Örvendj,mikor felismered őket,mivel ezek a történések az angyalok üzenetei számodra arról,hogy a helyes úton haladsz.Kezdd el figyelni,keresni őket.Tudd,hogy mindegyiknek isteni oka van, és mérlegeld,mi az üzenetük vagy a tanulságuk.Az egyidejűség arra is emlékeztet,hogy minden isteni időzítés szerint történik."

2011/04/07

A tükörkép...

"...Mint a legtöbb amerikai bennszülött törzs,az itteniek is hittek benne,hogy ha körben ülnek,nagyon figyelniük kell egymást,különösen a szemben lévőt,mivel ő a lelki tükörkép.Amit a másikban becsülünk,azt a tulajdonságot magunkban is erősíteni akarjuk.A nem tetsző cselekedet,megjelenés vagy viselkedés pedig arra figyelmeztet,hogy ne kövessük a rossz példát.Az ember csak akkor ismeri fel mások jó vagy rossz tulajdonságait,ha maga is ugyanolyan erényekkel vagy gyengeségekkel rendelkezik.Egyedül az önfegyelemre és az önkifejezésre való készségünkben különbözünk.Társaim azt tartották helyesnek, ha az ember a saját elhatározásából változik meg.Mindenki meg tud változni,ha akar.Nincs megszabva,hogy mit vetkőzzünk le és mit szerezzünk meg.Másra csak a saját életünkkel tudunk hatni,azzal,ahogy és amit cselekszünk.Ez a hit erősítette a törzs tagjainak törekvését,hogy napról napra jobbak legyenek..."
(Marlo Morgan Vidd hírét az Igazaknak)

2011/04/05

Ünnep


Itt az ideje,hogy felfedezd és élvezd a mindennapok csodáinak örömét...Az élet múló eseményeinek és fordulópontjainak ünneplésével hálánkat fejezzük ki,az angyalok pedig velünk együtt örülnek.Ha csak lehetséges,ünnepelj együtt másokkal,mivel ilyenkor a nevetés és könnyedség által összegyűlt energia vonzza az angyalokat.Ez a boldogság pedig összeköt téged másokkal.Az angyalok bölcsessége arra biztat, hogy ünnepelj meg minden kis és nagy eseményt az életedben.Találj valamit,amit épp most megünnepelhetnél...