2019/08/23

öröklét


Ne sirass a fejfámnál állva!
Nem vagyok ott,
Nem alszom.
Ezernyi fúvó szél vagyok,
A hó gyémántragyogása vagyok.
Az érett magba zárt napsugár vagyok.
Őszi eső vagyok.
Ha nyugodt reggelen felébredsz,
Az égre kelő madarak
Fürge szárnycsapása vagyok.
A csillagok éji fénye vagyok.
Ne sirass a fejfámnál állva!
Nem vagyok ott,
Nem alszom.

(Mary Frye)

2019/07/31

Mi az, hogy "igazi" ?


- Mi az, hogy "igazi"? - kérdezte egy napon Bársony-nyuszi a Bőr-lovacskától, amikor egymás mellett feküdtek a hintaszék alatt. - Azt jelenti, hogy van bennem valami, ami zúg és kiáll belőle egy fogantyú?
- Az, hogy "igazi" az nem azt jelenti, hogy milyennek csináltak. - felelte Bőr-lovacska.
- Az, hogy "igazi" vagy, az csak úgy, váratlanul történik veled. Amikor egy gyerek hosszú-hosszú ideje szeret téged magadat, akkor attól leszel igaz.
- Nem fáj az? - kérdezte Bársony-nyuszi.
- Néha fáj. - mondta Bőr-lovacska, mert ő mindig megmondta az igazat. - De ha igazi vagy, akkor nem törődsz vele, hogy fáj.
- Hogy történik ez? Hirtelen? Úgy, mint amikor felhúznak? Vagy apránként?
- Nem hirtelen történik. - mondta Bőr-lovacska - csak történik. Lassan. Soká tart. Ezért nem szokott megtörténni olyanokkal, akik könnyen eltörnek, vagy elszakadnak. Mire igazi leszel, addigra rendszerint már majdnem az egész szőröd elkopott a sok szeretettől és simogatástól, amit kaptál, és a fél szemed is kiesett már, és minden ízületed lötyög. De ha "igazi" vagy, akkor már nem tudsz csúnya lenni, legföljebb azok szemében, akik úgyse értenek semmit. Amint Valódivá válsz, nem lehetsz többé nem igazi. Örökké tart....
Margery Williams

2019/07/22

A részvétel kötelez...


"Vigyázz! -figyelmezetett a belső hang. - Vigyázz a nagy szavakkal! A részvétel kötelezettségekkel és áldozatokkal jár. Akkor már nem hivatkozhatsz többé  a hiányosságaidra! Akkor egy percre sem felejtheted el, hogy állandóan éberen őrködnöd kell, nehogy akár egyetlen lépést tegyél is az örök törvények ellenében. Az összes kísértés, amelynek eddig nem tudtál ellenállni, meg fog ismétlődni az életedben, és jaj neked, ha nem tudsz rajtuk felülkerekedni. Egyetlen halandó sem játszadozhat az isteni erőkkel. Soha nem használhatod fel a részvétel érdekében kapott képességeidet a saját céljaidra. Soha nem lehetnek személyes érzéseid, soha nem ítélheted meg a dolgokat személyes nézőpontból. Vigyázz, inkább éld tovább  személyes életed úgy, mint a többi ember, mintsem hogy résztvevőként vallj kudarcot. Figyelmeztettelek. 
- Nem félek- válaszoltam. A személyes életemből annyira kiábrándultam, hogy nincsenek már személyes vágyaim. Azok után, amit átéltem és megtapasztaltam, nem lehetnek már személyes örömeim. Nem félek semmilyen kísértéstől. Képes vagyok ellenállni, mert nincsenek már illúzióim. Részt akarok venni a nagy műben! 
Egy ideig semmit sem hallottam, csak azt éreztem, hogy rendkívüli szeretet sugárzik felém. 
Majd újra megszólalt a hang: 
-Magabiztosságod jól ismert előttem, gyermekem, de ez alkalommal ne feledkezz meg magadról... 
A díványon ültem, homlokomat megdörzsöltem, körülnéztem - a szoba üres volt. Honnan jött ez a hang, ki volt az? - vagy miféle erő volt az, amely a számomra oly jól ismert hangon szólt hozzám?
Honnan ismerem ezt a hangot? Ő pedig honnan ismeri a "magabiztosságomat"? És mikor követhettem el valamilyen hibát, hogy most vigyáznom kell, el ne feledkezzek magamról? 
Választ azonban már nem kaptam. "  / Elisabeth Haich Beavatás/ 


2019/07/01

Totem állatok: a krokodil ereje


Transzformáció, erő, gyógyítás 

"AZ VAGYOK, AKI VAGYOK." 
"A forrásból táplálkozom. Megnyílok, és befogadóképessé válok. Lényem isteni."


A krokodil a Föld legősibb hüllői közé tartozik. Az első leletek 210 millió évvel ezelőtti időszakból származnak. Létezik édesvizi és sósvizi krokodil, valamint a folyótorkolatoknál olyan, aki mindkét típusú vízben otthon érzi magát. Az egyes fajok között van olyan, ami a 10 m hosszúságot is eléri.
A hímek gyakran nagyobbak, mint a nőstények. A krokodil, amelynek rendkívüli szexuális erőt tulajdonítanak, legtöbbször magányosan él. Gyors mozgású, hirtelen csap le, akkor támad csak, ha éhes.

Egyiptomban a krokodil az egész országot jelképezte. Létezik egy beavató templom, amelyet a krokodiloknak szenteltek, az ide belépőnek meg kell tanulnia legyőzni a félelmeit, múltját  pedig háta mögött kell hagynia. A majáknál a krokodil az ősszellem, az őskezdet földóriása, aki a világ szentségét, minden lét ősalapját, gazdagságot, növekedést, és a Föld teljességét testesíti meg.
 A hinduizmusban a folyó istennőjét testesíti meg, akinek a szájából származik minden földi élet.
A krokodil ezért a kollektivitás, az alvilág, az ősök világa, a halál és zűrzavar jele csakúgy, mint az újjászületésé és a megújulásé.


A krokodil súlyos sérülésekre, erőteljes energiarablásra, az ősök birodalmának, a gyermekkornak vagy az előző életeknek a meggyalázására hívhatja fel a figyelmet és megmutatja , hogyan lehet ezeket a sebeket meggyógyítani. Arra szólít fel, hogy tekintsünk végig magunkon, és változtassuk meg ezeket az erőket. Mély átalakulási folyamaton keresztül vezet bennünket,  amelyben a múlt sebei begyógyulnak. Meghatározó védőállat további lelki sérülések ellen, nyugalmat teremt, és aktiválja az öngyógyító mechanizmusokat. Követni őt annyit jelent, hogy legyőzzük a félelmet. Segít bepillantani lelkünk tükrébe, míg fel nem ismerjük az istenit magunkban, és így vissza nem nyerjük a létezésbe vetett hitünket. Kiszélesíti a látóteret, és segít a megemészthetetlen átalakításában és feloldásában
Az idők kezdetétől ismeri a világ titkait! A kollektív tudattalan üzenetét hozza, amely a Földön minden élőlényt összeköt. Minden egy, de hogy teljessé váljon, a lélek megtépázott erőit újra össze kell illeszteni. Ha valaki a forráshoz akar eljutni, akkor fontos felfedezni minden életforma egységét és kapcsolatát.

Ha követjük a krokodilt, és készen állunk arra, hogy a régi akadályokat legyőzzük, akkor visszavezet az isteni forráshoz és érzelmeink eredetéhez. Megtanít lelkünk fényének kiterjesztésére és az önigenlésre. A krokodil amulett a félelmek legyőzését és az ősbizalom meggyógyítását szolgálja.
Kövei: ametiszt, gránit, hematit, rubin
Színei: zöld, türkiz, olajzöld, ibolyakék
Elemei: víz, tűz 
Szimbólumai: lingam, kukorica, tavirózsa 
További asszociációk: ősállat, önfenntartás, ősösztön, intuitív tudás.
Álombeli jelentése: ha a krokodil megjelenik az álomban, akkor az ősbizalom súlyos, gyógyításra váró sérüléseire utal. Hozhat üzenetet az ősök birodalmából, és jelezhet nagy átalakulási folyamatot is.  
                                            (Jeanne Ruland Az állatok ereje végigkíséri életünket) 2019/06/15

és maga a szeretet a leghatalmasabb gyógy-SzerAzt mondja az öreg gyógyító asszony:

Nem a hátad fáj, hanem a teher /amit hordoz/.
Nem a szemed fáj, hanem az igazságtalanság /amit látnia kell/.
Nem a fej fáj, hanem a gondolataid /amelyek benne zsonganak/.
Nem a torok, hanem amit nem fejezel ki, vagy amit haraggal mondasz.
Nem a gyomor fáj, hanem az, amit a lélek nem emészt meg.
Nem a máj fáj, hanem a harag.
Nem a szíved fáj, hanem a szeretet /hiánya/.
És maga a szeretet a leghatalmasabb gyógy-Szer."

(Ada Luz Marquez írása)

2019/06/02

Az isteni kapcsolat


"...megint elborított a feladás érzése, de most nem engedtem teljesen elhatalmasodni. Egy részem, az a rész, amelyik emlékezett a perui eseményekre, nem adta fel. Átkerültem egy olyan zónába, amelyben puszta szemlélővé váltam, szenvtelen tanúvá, aki csak azért van ott, hogy megfigyelje a kibontakozó, sorsomat meghatározó drámát.
   Mély lélegzetet vettem, megnéztem a környezetemet, vártam, és akkor, ugyanúgy, ahogy Peruban, valami változni kezdett. Minden erőfeszítés nélkül figyeltem, hogy a tudatom egyszer csak megnő, kitágul, magába ölel mindent, ami körülvesz, minden furcsán ismerőssé válik, amelyet régen elvesztettem.
   Érzékeimet megrohanták a benyomások, amelyeket eddig észre sem vettem... Lenyűgöző szépséggel, fenségesen életre kelt körülöttem minden. A kövek és a fák tündöklő színekben ragyogtak, a rájuk eső fény sokszínű tükröződésekkel emelte ki a körvonalaikat, a repedéseket.
 A párkányon jobbra tőlem magas fenyőfa állt, és szinte felrobbant  a piros és kék csillogás ezernyi árnyalatában.
  Mintha a felfokozódott szépérzékem rántott volna magával, azt éreztem, hogy az érzelmi világom is kitágul, a körülvevő világ minden dolgához szoros kapcsolat, mély szeretet fűz. A szívem táján mintha felfakadt, kiáradt volna valami, és minden kétséget kizáróan, biztosan tudtam, hogy otthon vagyok, itt részesülök gondoskodásban és - szinte el sem tudtam hinni - tökéletes védelemben.
  Egy darabig csak ittam magamba az érzelmeket, de aztán kezdett átváltozni a kép, amilyennek önmagamat láttam. Ebben az euforikus pillanatban önmagam megfigyelői része áttekintette életem minden eseményét, mint egyetlen, hosszú mozifilmet. Láttam az összes szinkronisztikus eseményt,
minden gondolatot és ötletet, amelyek a múltban épp a kellő pillanatban merültek fel bennem, hogy továbbgördítsék életemet - most feltárult az egész háttérben meghúzódó rejtett cél. Láttam, hogy minden, mostanáig az összes cselekedetem mind abból az igazságból eredt, amelynek kimondásáért a világra jöttem. De azt is láttam, hogy az én igazságom része egy nagy, rejtett igazságnak - a Teremtés Tervének.
  Ez a felismerés mindjárt fel is emelt egy újabb, még tágabb érzelmi kitárulkozáshoz. Változatlanul bennem volt a szeretet, bennem volt az eufória, hogy otthon vagyok, hogy egy magasabb cél érdekében része vagyok a mindenségnek. De ezek mellett megjelent és egyre növekedett a mély hála érzése is a kapcsolatért és a segítségért. Olyan volt ez, mintha valami isteni erő mindvégig mögöttem állt volna anélkül, hogy tudtam volna erről - és most  váratlanul előugrott volna egy függöny mögül, azt kiáltva: " Meglepetés!"
  Csak ezt sokkal intenzívebben éreztem át, a szívem legmélyén. Szinte letaglózott a felismerés, hogy része vagyok valaminek, ami sokkal nagyobb és ősibb és örök.
  És ekkor, ebben a legemelkedettebb pillanatban valami más is történt. Egy személyes kapcsolódási pontot éreztem meg, és ebből áradt ki ez a szeretet, az összetartozás érzése. Mi lehet ez? Amikor elemezni próbáltam, egyszerűen eltűnt mindenestül. Amikor azonban a szeretetre,  a belső egyensúlyra, a hálára koncentráltam, újra megjelent. Mintha valami módon a hála zárta volna a kapcsolat áramkörét, és közelebb hozta volna  a kapcsolódási pontot.
Nagyon sokáig ültem ott, és egyszerre éreztem mindent: a felfokozott érzékelést, a szeretetet, a belső egyensúlyt, azt a felismerést, hogy létezik egy Terv, amelynek megvalósításához minden útmutatást megkapunk, és végül azt a megfoghatatlan kapcsolódási pontot, amelyet nem sikerült megértenem.
Nem volt kedvem megmozdulni... " ( James Redfield A tizenkettedik felismerés )2019/05/22

Titkok


A titkok csak azoknak tárulnak fel, akiknek szemük van a látásra, és fülük a hallásra 

2019/05/03

Vizsgadrukk ellen Bach cseppek és egyéb praktikák

Ha május, akkor érettségi, vizsgadrukk, átalvatlan, tanulós éjszakák... 
A következő virágok sokat segíthetnek a koncentrációban, fáradtság és izgalmak legyőzésében...

- Napvirág a pánik helyzetekre, amikor semmi, de semmi nem jut az eszünkbe...
  ezt úgy hívják : rövidzárlat !

- Vörösfenyő az önbizalom erősítésére - 'menni fog, megtudom csinálni!'

- Tárnics, sülzanót a hit és remény szerei, amitől biztosan tudni fogod,
 hogy sikerülni fog, mert sikerülnie kell!!! ...és tényleg, miért ne sikerülne!!!!

- Vadrózsa, ami feltölt belső energiával, a tanulás ideje alatt segít átlendíteni az elakadásban,
mikor már se erőd se kedved folytatni...

- Olajfa, gyertyán, szilfa, melyek elűzik a fáradtságot, és a terheket leveszik a válladról ...

- Kékgyökér, mely segít abban, hogy bátran felelj, gördülékenyen beszélj,
érthetően fogalmazz, és nem utolsó sorban, hogy hallgass a belső hangodra ...
(egy tétel kihúzásánál lehet élet mentő is, ha az első megérzésedre, intuíciódra hallgatsz !! )

- Fehér vadgesztenye a gondolatok kitisztítására, amikor már úgy érzed,
 több már igazán nem fér a fejedbe!

...természetesen nem maradhat ki az Elsősegélycsepp sem, ami csodákra képes bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben! Akik használták már és ismerik, tudják miről beszélek!

Az összeállítással kapcsolatosan bővebb információt elérhetőségeimen kaphatsz,
 amennyiben a fent felsoroltak közül bármelyikből magadra ismersz...


...csodák pedig vannak, csak hinni kell bennük! 
Persze azért tanulni sem árt!

A tanuláshoz gyújts egy fehér gyertyát, segít a koncentrációban, ha már nagyon szétszórtnak érzed magad! Séta a friss levegőn...
A  szimbólumok közül a bagoly, ami segít a tanulásban, kristályok, illetve a szerencse hozó koboldok is jó célt szolgálnak!
 Persze azért vegyél könyvet is a kezedbe! Hajrá... Sok sikert Vizsgázók !!!

 

Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,
tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés
mob. +36/30-8232-440

2019/04/22

Totemállatok: a Sárkány ereje

"Megbízom a bennem lévő bölcsességben és kibontakoztatom erőteljes, 
dinamikus erőmet. Követem az utam és elfogadom a bennem lakozó potenciált."


A sárkány szó eredetileg a latin 'draco' szóból származik, jelentése kígyó, az éleslátó. Ázsiai térségben a sárkányokba és a sárkányerőbe vetett hit még a mai napig él. Itt a sárkány az égi világokat jelképezi, hatalmas örzőnek és védelmezőnek számít. A szépség, a mérhetetlen erő, a földenergia, a megújulás, a fantázia jelképe, és összeköttetésben áll mindkét agyfélteke erejével.
A sárkány sok vallásban  képviseli az őserőt, amelyet meg kell fékezni. Apollón, Zeusz, Mihály Arkangyal mind híres sárkány legyőzők voltak, akik ezt az erőt leküzdve, megváltást, és új rendet alakítottak ki. A mondákban és mesékben a sárkányok rendszerint csodás kincseket vagy egy elrabolt királylányt őríznek. A nehézségeket képviselik, amivel meg kell küzdenie a hősnek, vagy a hősnőnek, aki ezáltal magasabb rendű, egyedülálló és különleges célokat érhet el. Ázsiában a sárkány nagy szerencsét jelent, valamint a felsőbb világokból származó irányítást, továbbá védelmet a démonokkal szemben, és ennek megfelelően nagyra értékelik. A sárkányok harci stílusa a Long Quan, amely megtanít uralkodni az életerő a Chi felett és kontrollálni azt. Ezáltal kevesebb hangsúlyt fektetnek magára a harcra, inkább a gyakorló spirituális átalakulásra, a koncentrációra, a légzés és a lélek kontrollja által felépített erőre figyelnek. A harcos kevesebb testtartást ismer, inkább a légzés segítségével  épít fel egy nagy erőteret , és finomanyagi energiával, kiegyensúlyozott  lélekkel harcol. A sárkányhoz az  Eihwaz titkos jelet, az élet és a halál fáját rendelik; az isteni beavatást, a kitartást és a védelmet képviseli. Hat a misztérium befogadására, és emlékeztet a létezés korábbi formáira. 
Ha a sárkány erőállatként jelenik meg, akkor valmi nagy tett előtt állunk. A sárkány teljes potenciált,  teljes erőbedobást követel. Összeköt minket a bensőnkben rejlő megfékezhetetlen erőkkel. A sárkány teljességet követel tőlünk, A föld ősi tudásához vezet, a nagy istennőhöz, és az osztatlan erőnkhöz. 
Számos mágikus tulajdonsága segítségével -repülés, tűzokádás, magabiztos mozgás a négy elemben- mellénk áll, és megmutatja, mennyire vagyunk ellátva életenergiával. A sárkányban egy hatalmas és ősi szellemi vezetőre találunk. A sárkány egyesít a bennünk lévő tűzzel, a hatalmas teremtő erőnkkel, és azzal az elemmel, amiben őt látjuk. Kapcsolatot teremt mágikus képességeinkkel és egy magasabb rendű látásmóddal. Megmutatja, hogyan kezeljük az erőt megfelelően, hogy az többé ne forduljon ellenünk. Tanuljuk meg  meglovagolni a sárkányt, majd irányítani és uralni az erejét. 
A kelet, a napfelkelte, a tavasz, a teremtő erő, és az újrakezdés egyik szimbóluma. Erőt hatalmat, jólétet testesít meg. A sárkányamulett a mesteri tudást és az önképzést jelképezi, valamint a szellem erejét, a védelmet; hordozójának szerencsét hoz. 


Kövei: gyémánt, arany
Színei: kék, zöld fekete, élénk vörös, narancssárga, sárga 
Elemei: minden elem, de legfőképpen a tűz, a kozmikus tűz  
Álomban: a sárkány az álomban egyrészt nagy szerencsére utalhat, másrészt viszont nagy veszély közeledtét is jelezheti. Zabolátlan erőket, mélyen rejlő félelmeket és kollektív erőket szimbolizálhat. De kifejezi a reményt is, amely a nagyra törő tervek megvalósulására és nagy sikerre  utal. 


Eihwaz titkos jel 


Forrás: Jeanne Ruland Az állatok ereje végigkíséri életünket 


2019/04/06

Totem állatok: A párduc ereje

"Követem a szívem hangját. Hiszek az útban.
Minden, ami fejlődésemhez szükséges, megadatik az életemben.
Vigyáznak rám."


A fekete párducot a "négy mancson járó mítosz" -ként emlegetik, fantasztikus képességeket tulajdonítanak neki, mint például a gyógyítás művészete, a csillagok ismeretét, a túlvilággal való kapcsolatot. Az állatok között mágusnak és varázslónak, az alvilág hírnökének és az éjszaka vezetőjének számít. Krisztus szimbóluma is. Hatalmas védő állat, aki az éjszaka misztikumába
vezet be bennünket. Ismeri a lét kettős vonatkozását. Minden egyes titkos munkánál fantasztikus vezetőnek bizonyul, védencét feltűnés nélkül kíséri a háttérben, és rajta tartja a szemét, de hagyja saját útját járni, és saját tapasztalatait megszerezni. Csak akkor bukkan elő és avatkozik be, ha szükséges. Segítségével megérezzük a lélek irányítását, képesek leszünk azt az erőt követni,
amely vele van, és üzenete szerint fogunk cselekedni.


Megtanít arra, hogy feltétel nélkül hallgassunk a kristálytiszta belső hangra. Megtanít takarékoskodni energiánkkal, hogy kevés erőbedobással koncentráltan és célorientáltan a legnagyobb teljesítményt érjük el. Megmutatja az erőt, amely a pihenésben, a nyugalomban, a várakozásban és a türelemben lakozik, ő a meditáció mestere. Csöndes és mégis éber, nem moccan, mégis mindent érzékel maga körül. Ősi tudást közvetít azok számára, akik már készek a befogadásra. Feltűnés nélkül és csendben látogat meg, hogy védjen, óvjon bennünket. Arra szólít fel, hogy kövessük lelkünk rejtett ösvényeit.


A párduc az állatvilág titkos ügynöke: tökéletesen rejtőzködik, a lényegre koncentrál, és ha lecsap zsákmányára, akkor azt gyorsan, elegánsan és feltűnés nélkül teszi. Megérzi a megfelelő pillanatot, tudja, mikor kell cselekedni, és mikor nem kell semmit se tennie. Tud várni, és láthatatlanul, mozdulatlanul kivárni, amíg el nem jön az ő ideje. Ismeri a célját. Mindig rálátása van a helyzetre, és az éj leple alatt feltűnés nélkül mozog. Sokkal többet tud, mint amennyit kimutat, és észrevétlenül a háttérben marad. De ha előlép, akkor figyelmet és tiszteletet vált ki mindenkiből. Kiismeri magát a kozmikus törvényekben, és a misztikus ismeretek között. Tudja, hallgatni arany. Óvja tudását.
Egyedül, függetlenül és szabadon teljesíti küldetését, a feladatot, amire kiszemelték.
A párduc az ősi sámántudásra a mágia tudományára, valamint a szamurájok által alkalmazott "üres kéz módszerére" és a harcművészetre utal. Bundája a sámánok utazó és rejtőzködő köntöse, ha a másvilágon tesznek látogatást, a fenséges szőrzet tiszteletet, figyelmet és méltóságot kölcsönöz nekik. Szeme széles látómezőt biztosít, pontos és precíz megfigyelőképességet biztosít.
Fogait és karmait a lelki világban operációk során használják, pontos és precíz munkaeszközök.
A párducamulett a démonokkal és a sötét erőkkel szemben búvóhelyet és védelemt nyújt.


Kövei: leopárd jáspis, ónix,
Színei: arany, fehér, fekete, ibolyakék, sötétkék,
Elemei: föld, tűz, levegő, éter, 
További asszociációk: papság, a Tarot-ban a Remete
Álombeli jelentése: Ha a párduc megjelenik az álomban, akkor egy, a tudatalattiból származó alattomos veszélyre figyelmeztet. Ez felhívást jelent arra vonatkozóan, hogy menjünk be az árnyékba, ott ugyanis a párduc kiválóan elirányít bennünket.


Forrás: Jeanne Ruland - Az állatok ereje végigkíséri életünket

2019/03/16

Ganga Mira: Ki vagy valójában?..."a szatszang során elhangzott útmutatások ( hívhatjátok tanításnak, nem tanításnak, bárminek) nyílt titkok bárki számára. Azért nyílt, mert nyíltan kapjátok. Titok pedig azért, mert csak akkor halljátok meg, ha megengeditek magatoknak. Ekkor már nem titok többé, hanem tény. Ezért ne dőljetek be azoknak a tanításoknak, amelyek arra buzdítanak, hogy csak akkor fogtok megérteni valamit, ha már megértetek rá, ha elég fejletté váltatok hozzá. Meghalljátok mindennek a titkát. A közvetlen és nyílt titok nem más, mint közvetlen útmutatás arról, hogy kik vagytok." (Ganga Mira Ki vagy valójában?)

Feng shui tanácsadás, színtanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2019/03/13

Fény és sötétség


" A megvilágosodás nem csupán fénylő alakokból, látomásokból áll;
a sötétséget teszi láthatóvá. 
Az utóbbi folyamat nehezebb, ezért kevésbé népszerű."
Carl Gustav Jung


Feng shui tanácsadás, színtanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2019/03/10

Totemállatok: A kígyó és ereje

"Testem vitalitással és bölcsességgel töltődik fel, 
amelyeket örömmel veszek át és érzékelek az életemben.
 Feltétlenül megbízom a megérzéseimben."


 A kígyó a világ összes kultúrájában mitikus állat. Eredetileg a nagy világkígyó  a mindent világra hozó anyát szimbolizálta, aki aztán újra mindent magához vesz. Az ősi akkádiai szó "pap/papnő" végül is kígyóbűvölőt  jelent. A kígyó önmagában az élet misztériumaiba való beavatást jelképezte.

A kétfejű kígyó Tlaloc magas rangú papjának attribútumma, valamint az aztékok esőistenének számít. Az indián papkirály Quetzalcoatl /Tollaskígyó egyesíti a földet és az égboltot, a fényt, a sötétséget, az életet és a halált. Az indián tradíció szerint  egyesíti a testet és a szellemet, ezért a feladata , hogy igazat szóljon. A görög istennő Hekaté, aki a mágiát, a szellemekkel való kapcsolatot és a termékenységet képviseli, kígyókkal körülvéve  ábrázolják. Kínában a feltámadás és a megújulás jele. Gyakran ábrázolták úgy Visnut is, hogy az örökkévalóság kígyóján alszik. Emellett Siva kígyót visel nyakláncként és karkötőként, amivel a szexualitást jelképezi.

 

Kobra alakú 'Uadzset' is, Alsó-Egyiptom védőistennője - a „felébredő” - és ez az istennő hieroglifája is. Az Ureusz később az egyik legnépszerűbb név lett az Isten titkos nevei között. Az ureuszkorona a felemelkedett kundalini energia hordozójaként jelenítette meg a fáraót.


A tantrában a kígyó a növekvő finomanyagi szexualitás, a Kundalini jelképe,
 aki a legmagasabb rendű egyesülést, a megvilágosodást és a hallhatatlanságot jelenti.


A magyaroknál a fehér kígyó nagy jelentőséggel bírt: „A fehér kígyó egy nagyon régi hagyomány szakrális védő állata, a szent helyek őrzője. A Kelet-európai néphitben sokszor feltűnik, mint az égiek földön hagyott házőrzője…” A pilisi hagyományban a fehér kígyó meghatározott ciklusokban felkúszik földalatti birodalmából és körbekeríti a Pilist, mint a magyarok szent helyét.
Védőfénnyel körbezárja a spirituális magot.
A keresztény vallás szerint a kígyó hozta a paradicsomba a kísértést, ami az ember kiűzetésével végződött. Ahogy az első emberek elhagyták ezt a helyet, Ophanim Rasiel átadta a Ádámnak a kabbalát, a misztikus világfát a fent tekergő útmutató kígyóval, hogy egy napon majd vissza tudjon térni.


Ha elér bennünket a kígyó, akkor eredetünk erejéhez és hatalmához vezet bennünket. Arra vár, hogy  mi felébresszük őt, és ő minket. Arra ösztönöz, hogy ne meneküljünk a bennünk rejlő hatalom elől,  hanem használjuk ki, és éljünk vele.  Megmutatja , hogyan éleszthetjük fel, irányíthatjuk és építhetjük fel életerőnket, amelyben egyesülünk a belső forrással. Megmutatja, hogyan alakíthatjuk tüzünket szellemi tűzzé és teremtő esszenciává. Bevezet az átalakulás erejébe, megtanít hallgatni az ösztöneinkre és megérzéseinkre. Bevezet  bennünket az energia spirál táncába, hogy megtaláljuk saját isteni ritmusunkat. Bevezet az élet bölcsességének könyvébe, enegdjük, hogy átvezesssen az árnyékon és a fényen . Ha elsajátítjuk medicináját, akkor minden területen nagy potenciállal rendelkezünk majd és felépíthetjük, irányíthatjuk  és vezethetjük a gyógyító frekvenciát.

A nagy istennő megtestesüléseként az ősi női misztikummal egyesít bennünket. Nem szabad visszaélni azokkal az erőkkel, amelyeket magában hordoz. Így megtanít a méreg használatára: gyilkolásra vagy gyógyításra. Megtanít a kígyótáncra, így képesek leszünk más birodalmak üzenetét  befogadni, irányítani a vibrációkat és a hullámokat, hatalmas energiamezőt teremteni magunk körül, és befolyásolni azokat az energiákat, amelyek termékennyé teszik mezőnket, és gyógyulást hoznak
nekünk és másoknak is. Utat mutat a földön, a földben és vissza a szellemi területekre.
A kígyó amulett a papságot, a beavatást és a gyógyulást támogatja.


Negatív oldalát tekintve: kétszínűséget, agresszivitást, féltékenységet, irigységet, hátsó szándékot, bizalmatlanságot, bosszúvágyat, titkolózást, távolról irányított viselkedést, saját erőnk beszűkülését jelenti. Nagy félelmekre és visszaélésre utalhat, valamint a fekete mágia támadásaira. 

Kövei: karneol, tűzachát, rubin, smaragd, gránit, ametiszt
Színei: fekete, zöld, ibolyakék, narancsvörös, világító vörös
Elemei: mindegyik  Kínában a tűzhöz, a délhez, és a tavaszhoz rendelik hozzá
Szimbólumai: a gyógyulás kelyhe, Askulap -pálca, Heródes -pálca, Rafael Arkangyal
Álombeli jelentése: a kígyó az álomban a mélyről, a sötétből, a tudatalattiból jövő üzenetet jelenti. Kövessük a rejtélyt, akármilyennek is tűnjön.
Forrás: Jeanne Ruland  Az állatok ereje végigkíséri életünketFeng shui tanácsadás, színtanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2019/03/09

A szent utazás benned van... "A külső utazás a legjobb esetben is csak a belső tükörképe lehet, rossz esetben helyettesíteni próbálja. Az, amit felfogsz a világból, mindössze jelképezi azt, amit keresel. A szent utazás benned van; mielőtt megtalálnád a  világban,  amit keresel, magadban kell megtalálnod. Máskülönben lehet, hogy egy mester rád köszön, de te anélkül, hogy meghallanád, elmész mellette. Amikor megtanulod a belső utazást a világ okkult terein át, a tudatod soha többé nem lesz helyhez, időhöz, vagy fizikai tested börtönéhez kötve."  Dan Millman A békés harcos szent utazása 
Feng shui tanácsadás, színtanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2019/02/26

Tavaszváró


" A lényeg: mindenkor légy kész feláldozni azt, ami vagy, azért ami válhat belőled." 
Charles Dubois


 Kopogtat a tavasz, testünk, lelkünk nagyon várja már... ugyan még hideg van, kopár minden, de már hosszabbak a nappalok, tovább és hangosabban csicseregnek a madarak, és már mutatkoznak az új élet jelei a természetben is. Vágyjuk a nap meleg sugarait, a színeket, a friss levegőt, a derűt! 
A szürkeség, fénytelenség felemészti ilyenkorra erőtartalékainkat, és fáradtnak, levertnek, erőtlennek, rosszkedvűnek érezhetjük magunkat. Testünket segíthetjük egy tisztulással, léböjttel, böjtöléssel. Menjünk kirándulni, sütkérezzünk a napon, töltődjünk... A Bach virágok nagyon jól megtámogatják ezt a folyamatot, testi -lelki szinten segítenek minket! A vadalma, vadrepce, olajfa, gyertyán, vadrózsa segítenek a fáradtság legyőzésében, a tisztulási folyamatban lehetnek lelki kisérőink.
A tavaszi nagytakarítás és  a "lomolás" is segít az új életre születésben... az elengedésben!
Nézzük át ruhás szekrényeinket, konyhánkat, kamránkat... fogadni mernék, hogy mindenki fog találni legalább egy valamit, amitől itt az ideje megválni! 
A nagytakarítást követheti egy tértisztítás, a régi, elhasználódott energiától való megtisztulás és az új, friss energia behívása. Füstölőkkel, kristályokkal, gyertyákkal, virágszirmokkal csináljunk egy kis szertartást, varázslást, elengedést, és hívjuk meg otthonunkba a tavaszt! 
Frissítsük fel otthonunkat új színekkel, növényekkel, virágokkal, képekkel, cseréljük le fotóinkat, mozgassuk meg az állóvizet a lakásban, az otthonunkban, merjünk bátran változtatni.
Ez majd az életünk különböző területein is meghozza a változást, átalakítja a lappangó energiákat. 
Boldog tavaszvárást kívánok! 


Feng shui tanácsadás, színtanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2019/02/22

Kikötők

"A hajó a kikötőben biztonságban áll - de nem arra való." (John A. Shedd)2019/02/09

A rúnák


A Rúna szó azt jelenti titkos jelek, és valóban csak a beavatottak ismerhették ezeket az évezredes ősi jeleket. Használatuk a rúna mesterek kiváltsága volt, akik a tudást, csak a kiválasztottak számára adták át. Így a rúnáknak mágikus hatású jelentést tulajdonítottak.
 A vikingekkel hozzák összefüggésbe, de a kelta és germán népek is használták a rúnákat. Nem csak a szó hétköznapi értelmében használták ábécéként, hanem ahogy a szó is jelzi, a tudás titkos szimbólumai is voltak. Amikor egy szent ábécét leírnak, és világi célokra használnak fel, akkor a titkos tudás el kezd szétszóródni, és esetleg örökre elveszhet. Úgy tűnik pontosan ez történt a rúnákkal is, az utóbbi néhány évszázadban.. .A latin ábécé betűi önmagukban nem jelentenek semmit, de a rúna betűi, vagy a héber ábécé: 22 betűjénél ez nem így van. Minden egyes rúnának, vagy héber betűnek meg van a maga jelentése, üzenete, sőt több jelentést is sugall... Talán éppen ezért a rúnák eredete homályba vész, de mágikus alkalmazásuk a 19. században újra ismertté vált. Már puszta lejegyzésükkel életre kelthetjük az ősi rúnák erejét.
A rúnák segítségével varázsolhatunk is, méghozzá úgy, hogy meggyújtunk egy gyertyát, majd egy fehér lapra átmásoljuk a kiválasztott rúnát. Ha ezzel megvagyunk, koncentrálunk a változásra, amit ezzel szeretnénk elindítani. Majd gyújtsuk meg a lapot, és hagyjuk, hogy a lángok életre keltsék a rúnák ősi energiáját. ( Forrás: Rúna, Rúnák, "Titkos Jelek" - Friedrich Klára )A rúnakövek jelentése

Fehu – gazdagságot, bőséget hoz életünkbe.
Uraz – egészség, vitalitás elnyerése.
Thurisaz – védelmez az átkok, rontások ellen.
Ansuz – erősíti a meggyőző erőnket.
Raidho – belső egyensúlyi állapot megtalálásához használható.
Kenaz – fejleszti kreativitásunkat, képességeinket minden területen.
Gebo – feléleszti a szexualitást, javítja a potenciát.
Wunjo – erősíti a csoporton belüli kommunikációt, összetartozást.
Hagalaz – erős, aktív védelmi szimbólum külső behatások ellen.
Nauthiz – bánatunk, lelki terheink feldolgozásában segít.
Isa – erősíti koncentráló- és akaraterőnket. 
Jera – termékenységet, békét, harmóniát teremt.
Eihwaz – segít leküzdeni félelmünket, erősíti szellemünket.
Perthro – segít belelátni a jövőbe, megváltoztatni sorsunkat.
Algiz – védelmet és szerencsét hoz használójának.
Sowilo – akaratunk, kitartásunk megerősítésével segít elérni céljainkat.
Tiwaz – megerősíti a hitet önmagunkban, a vallásban, az ideákban.
Berkano – elősegíti a nőiesség megélését, a női energiák felszabadítását.
Ehwaz – felgyorsítja az eseményeket.
Mannaz – fejleszti az intelligenciát, az emlékezőtehetséget, képességeinket.
Laguz – erősíti a gyógynövények hatását, a test öngyógyító folyamatait. 
Ingwaz – a gyermekáldás szimbóluma, segít felkészülni az áldott állapotra.
Othala – segít bőséget és jólétet hozni a család életébe.
Dagaz – szakrális, ünnepi pillanatok megerősítésére használhatjuk.


Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás,
tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés
mob: +36/30-8232-440

2019/01/11

Gold of Spirit - A psychedelic tea with Shiva

                     
                                           
                                                                  "Om Namah Shivaya"


"A "Shiva" név jelentése a "kegyes". Shiva a tánc istene, akinek kozmikus tánca teremt és fenntartja a világot. A hinduizmus szerint ő az, aki pusztító erejével véget vet a Kali-juga jelenlegi korának. Ő a legfelső aszketikus és tanító, aki a jóga szellemi tudományát adta nekünk.
Shiva varázslatos táncában az egyetlen állandó a táncos, minden más örökké változik ... minden más csak a táncos illúziója. Ahhoz, hogy az illúzió fátyla mögé lássunk, Shivával, az egyetlen állandóval kell azonosulnunk. Ebben az értelemben a tánc egyfajta meditáció, amellyel a táncos ki tud lépni az idő és a tér anyagi dimenzióiból, hogy összekapcsolódjon a teremtéssel rendelkező erővel."

(Gold of Spirit - A psychedelic tea with Shiva)


Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás,
tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés
e-mail: faczanyi@gmail.com,
mob: +36/30-8232-440.

2019/01/06

végtelen öröm
Végtelen az öröm.
Annyit kapsz belőle, amennyit adni bírsz ...

Boldognak, boldogtalannak adj!
Ne takarékoskodj vele!

Ez legyen a te új éved!


Az Angyal válaszol
(28. BESZÉLGETÉS, LILIVEL 184. old.)


Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás,
tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés
e-mail: faczanyi@gmail.com,
mob: +36/30-8232-440.