Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2018

Francesca Gagnon - Je voudrais bien

Kép

Zadkiel Arkangyal

Kép
Imádság
Most, ó lélek, te minden teremtménynek legszebbike, ki sóvárogva vágysz megtudni, hol lakozik Szeretted, hogy felkeresd Őt és egyesülj Vele, ím eláruljuk neked: te magad vagy az Ő lakozóhelye... Titkos kamrája, rejteke.
-San Juan de la Cruz (A lélek himnusza)
Zadkiel a könyörgés hatalmának őre. A könyörgés legismertebb és leghatékonyabb formája az imádság. Az igazi imádság szívünk mélyéről feltörő hívás, melyet az értelem figyelme koncentrál és a vágy hatalma erősít meg. Nem szabad az imát gyorsan, mintegy kétségbeesetten elhadarni. Kezdj inkább egyszerű párbeszédet Istennel, úgy tanuld meg az imádság művészetét. Lawrence atya ezt a példát állította elénk: "Meg kell kísérelnünk Istennel röviden el-eltársalogni, mialatt a munkánkat végezzük, nem betanult imát mondva, nem korábban kialakult gondolatokat felidézve, hanem tisztán és egyszerűen fel kell tárnunk Előtte szívünket, ahogy a szavak maguktól kínálkoznak."

Ha megpróbálod Istent életed minden aspektusába belevonni, fo…

A szó ezüstöt ér, hallgatni arany!

Kép
TAROT - Nagy Arkanum - II. A Főpapnő

"Jó, ha már most megszokod, hogy megfontolva gondolkozzál, mielőtt beszélsz; mert ha eléred a beavatást, minden szavadra vigyáznod kell, különben elmondasz valamit, amit nem szabad elmondani. A sok mindennapi beszéd szükségtelen és balga, ha pedig pletyka, akkor gonoszság. Szokj hozzá tehát inkább hallgatni, mint beszélni, s véleményeddel se hozakodj elő, hacsak határozottan nem kérdik. A kvalifikációnak egy másik szövegezése így szól: tudni, merni, akarni, hallgatni, s e négy között az utolsó a legnehezebb." (Jidd Krishnamurti: A Mester lábainál részlet.)


Totemállatok - a Macska

Kép
"Szabadon és függetlenül követem lelkem útját"
Öntörvényűség, szabadságszeretet, hetedik érzék... Körülbelül 5000 évvel ezelőtt szelídítették meg Egyiptomban az első núbiai macskát.  Jól tartották, mivel egér, patkány, és kígyóvadászként hasznosították.  Így szövetségre lépett az emberrel...

Basztet a macskafejű egyiptomi istennő a boldogság és a szerelem jelképe. Földöntúli, gyógyító erőket testesített meg. Egyiptomban a macskát a templom védelmezésére tartották, mivel pillanatok alatt érzékelték azokat a szellemeket és erőket, amelyek kéretlenül léptek be. A görög hold és vadász istennőnek, Artemisznek az attribútuma. A macskáról azt mondják, hogy kilenc élete van. Mivel a macska "határátkelő" és a két világ között különösebb fáradtság nélkül képes mozogni, a középkorban a varázslók és boszorkányok famulusa volt.

A macska a meditáció nagy mestere. Az ő erejével ellátott ember arra hivatott, hogy lelke útját kövesse. Kitűnő lélekvezető, feltűnés nélkül, simuléko…

2018 - A belső Erő

Kép
Hermész Triszmegisztosz A „Smaragdtábla” első mondata, így hangzik: „Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent.”

2018 = 2+0+1+8 = 11  Tarot 11 lap - A belső ERŐ
Kabbalisztikus eredete a K betű vagy a Kaf a héber abc-ben.
Hieroglifikus értelmezése a héberben, arabban és perzsában a tenyér, amely megfontolt emberi cselekedet véghezvitelére, kreatív munkára képes. Az állatokkal ellentétben az alkotó emberi kéz alkalmas arra, hogy mindazt végrehajtsa, ami absztrakt elképzelésként az emberi agyban és szellemben megjelenik és közelebb visz minket az Isteni szellemhez.
Az Erő nőalak, amely puszta kézzel képes kinyitni az oroszlán száját, harmadik kezével pedig szilárdan tartja a templom éppen összedőlni készülő főoszlopát. A tizenegyedik Nagy Arkánum fő eleme a tűz. A Mars és a Nap is hatással van rá. Magában hordja az oroszlán és a kos tulajdonságait. Jóslatként az Erő kedvező pozícióban arra utal, hogy a látszólag áthidalhatatlan nehézségeket is nemsokára elhárítjuk és leküzdjük…

...mozdulatlanság

Kép
G. Mi a különbség az igazi és a nem igazi érzés között? - Az igazi érzelem mozdulatlan. Te még egyszer ezt szereted, egyszer azt. A kéz hullámmozgással kíséri: A víz hullámzik.

(10. BESZÉLGETÉS, GITTÁVAL 52. old.)


Atlantisz tanító papjai

Kép
Az atlantiszi aranykorban az emberek igen keveset beszéltek, mert fejlett telepatikus képességgel rendelkeztek, és nagy távolságokban is jól megértették egymást. Mivel mindenki képes volt arra, hogy egymás gondolatait olvassa, vigyáztak arra, hogy gondolataik mindig tiszták és rendezettek legyenek és csak pozitív üzeneteket, és képeket adjanak át.
A tanító papok is telepatikus úton tanították diákjaikat.
A kristályok gondolati úton lettek beprogramozva.  Figyelj oda arra a képességedre, hogy telepatikus üzeneteket tudsz fogadni és küldeni. Tedd szabaddá a fejedet és válj fogékonnyá a belső hangod és az angyalok szavaira,  és más emberek gondolataira.


az Újév első teliholdja

Kép
ma azokat a kívánságokat szedjük össze egy csokorba és engedjük el, amit már nem akarunk cipelni magunkkal az újévben... 
Az év első napja... 'lustanap'

Kép
Ma 'lustanap' ... pihenjétek ki a tavalyi év fáradalmait ... 

válogassatok ösze néhány kedves emléket a múltból  - de ne többet, mint ami elfér egy bőröndben - és induljunk az új utak felé az ismeretlenbe! 

és mivel ma telihold van, ezért a kívánságokra is ajánlatos  - lustálkodás közben - pár perc figyelmet fordítani! 

Csodákkal teli 2018-as évet kívánok Nektek!