2010/01/30

Gabriel García Márquez*


"Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk. Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is. A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést! Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni. Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön. Annyi mindent tanultam töletek, emberek... Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni. Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek. Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, hogy "hiszen tudod". Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el. Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", "kérlek", "köszönöm" és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz. Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked." 
 „Nem a haláltól kellene félni, hanem attól, hogy el sem kezdünk élni.”

2010/01/22

Januári energiák


A hónap fontosabb napjai:


Január 1. – Az év első napja, a kezdet. Olyan, mint mikor kikelünk az ágyból…hogyan is? Reménnyel, jókedvvel, szeretettel, tenni akarással, erővel és kitartással. Ezen a napon fontos, hogy az energiák akadálytalanul tölthessenek fel bennünket. Ma különösen erős hangolás van, hiszen az egész évben érkező energiák kódjait állítják be. Energiarendszerünket készítik fel ezek befogadására.
Olyan, mintha összeállítanánk az egész éves órarendünket… minden részünkben előhívják az aktiváló-kódokat és időzárjukat beállítják a hangolások idejére. Mindegyiket az adott frekvenciakód nyitja és kapcsolja össze az érkező Fénnyel.
Ezért fontos, hogy minden szempontból felkészültek, nyitottak és tudatosan befogadóak legyünk. Örüljünk ma mindennek és gondoljunk szép, boldogságot teremtő dolgokra, hogy pozitív hangolásban tudjunk maradni.


Január 3. – Most érkezik az első kódfelnyitó Fény. Az Igazság sugara tölti fel a Föld energiaterét, de ez a Fény már az Új Földkapun keresztül érkezik, melybe majd egész dimenziónk belép, ha elérjük az átlépéshez szükséges tudati energiaszint-küszöböt. A hangolások energiái már azon a dimenziókapun érkeznek, melybe emelkedünk. Így összekötnek és utat mutatnak az Új Energiákba. Ezek az energiasugarak szívünkön át lépnek belénk, így gyakran szívtájékon érezhetünk bizsergést, enyhe nyomás-érzést.
Ilyenkor fontos, hogy szívcsakránk kellően nyitott legyen. Ezért tudatosítsuk, és mondjuk el néhányszor: Megnyitom szívcsakrámat az isteni energiáknak, melyek segítenek és tanítanak engem!


Január 10-11. – Ez a két nap összetartozik energetikailag. Tizedikén egy energiahullám érkezik, mely átmossa a Föld atmoszféráját. Széláramlatok és különös légköri jelenségek nyilvánulnak meg, melyek a tisztulást mutatják. Minden olyan részünk, mely a levegő elemhez kapcsolódik, ugyancsak tisztuláson megy át. Pl. szív (keringés), mellkas, tüdő, fej(gondolatok), bőr és tapintás szervei stb. A következő nap feladata, ezen tisztulások harmonizációja. Mi ezt egy belső béke és kiegyensúlyozottság állapotán keresztül élhetjük meg. Ez egy szétterülő energia, mely folyamatos, finom rezgésével áthangolja a teret.
Végezzünk mi is harmonizáló gyakorlatokat. Legegyszerűbb, ha lekérjük és belélegezzük a Harmónia Fényét, mely így teljesen átjárja energiarendszerünket.


Január 16. – Központi fordulónap. Az eddigi energiák, melyek leáradó hatásúak voltak, most átfordulnak felemelő mozgásba. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell felemelkednünk saját lelki és szellemi síkjainkon át, hogy a következő beavatások végbe mehessenek. Senkinek nem kell megijednie, hiszen álmunkban is folyamatosan ezt csináljuk. A lényeg most ennek tudatosításán van. Ha nem is vagy gyakorlott meditáló, akkor is meg tudod csinálni. Csak ki kell jelentened, hogy mit szeretnél, azaz fel szeretnél emelkedni abba a térbe, ahol a most folyó hangolás energiái elérhetőek számodra. Mindig kérj angyali vezetést és védelmet!
Most rajtunk a sor, hogy tudatosan lehozzuk ezeket az energiákat!


Január 19. – Tudati állítás. Az agy meghatározott csatornái állítódnak a beavatás képességére. Az isteni Igazság csatornája tudati szinten aktivizálódik, hogy bármikor hozzáférhető legyen. Már egyéni akarat függvénye használjuk-e ezt az isteni csodát.
Jeleztessük vissza szívünkkel az aktiválódás fokozatait. Érezni fogjuk, amikor az tökéletesen végbement, mert egy könnyű megelégedettség érzés lesz e gondolatra szívünkben. Most már próbáljuk ezt a képességet szívünkkel mindig előhívni, amikor a helyzet úgy kívánja, vagy legyünk folyamatosan ráhangolva csatornájára.


Január 27. – Környezeti hangolások. Tudati állításunk eredményeképpen gondolati erőterünk is változáson ment át. Ez kihat környezetünkre is. Lelkünk most energiaterünk segítségével környezetünknek küld harmonizáló energiákat, ezzel segít észrevennünk, miben kell változtatnunk. Feltűnnek majd eddig észrevétlen dolgok, és az Igazság bennünk rezgő ereje feltárja az eddig rejtett összefüggéseket. Ennek segítségével sok dolgot rendbe hozhatunk magunk körül. Ez a nap pedig nagyon előnyös e változtatások elkezdésére, hiszen az energiák most harmóniában rezegnek környezetünkkel. Merítsünk erőt saját isteni Igazságunk megigazító képességéből.


Január 29. – Fénytest hangolások és beállítások. Az Új érkező energiáknak és felébredt képességeknek megfelelően Fénytesteink rezgései is fokozatosan hangolódnak. A mai napon olyan égi segítő erők érkeznek, melyek ezeket a frekvenciákat optimálisra állítják. Ha ezekre az energiatesteinkre fókuszálunk, finom fényszikrák pattogását láthatjuk bennük. Hangolódjunk össze Felsőbb Énünkkel és kérjük, felügyelje a beállítást, és segítse a számunkra legmegfelelőbb rezgések bekötődését.


Január 31. – A hónap utolsó napján a csendet kell megtalálnunk. Ez a mély béke a lezárása és a kezdete is egyben valaminek. Ebben a belső nyugalomban kell tudatosan elfogadnunk mindent, ami részünkké vált és válhat. Bár lehet, hogy sokszor próbálnak majd kibillenteni ebből a békés helyzetből, de tudatosítsuk, hogy magunkban mi vagyunk otthon Istennel! Sokat segíthet most az ima ereje. Összekapcsolja szívünk belső fényét az isteni Teremtés mindent betöltő ragyogásával. Így eljutunk a csendbe és otthon lehetünk benne. Ha megtaláltuk, hálás szívvel fogadjuk el az eddig kapott ajándékokat és maradjunk nyitottak az újabbakra.


2010/01/21

MerKaBa- kulcs a magasabb dimenziókhoz

A szent MerKaBa egy héber kifejezés (MERKABAH),AMI MAGYAR nyelvre lefordítva a felelmelkedés járművét jelenti. - Mer - forgó elektromágneses speciális fénymező,
 Ka- Szent Szellem, Ba- A fizikai test pillanatnyi valósága
 
A MerKaBa egy aktivált energiamező, mely az univerzum minden teremtménye körül létezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt. Atlantisz elsüllyedését követően, az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szentgeometriai mezőt, miképpen is lehet aktívvá tenni. A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció, csak nemrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást. A MerKaBa mező aktiválásának rendkívül fontos szerepe van a rezgésszintváltozásban, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át. A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagy mértékben segíti a spirituális fejlődést, valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához. Segítségével képessé válunk a Tiszta Szeretet és Öröm Szent Mezejének létrehozására, mely az Isteni Forráshoz való visszatérésünket segíti. A MerKaBa szó szerint egy energiából álló erőmező, amely minden Tiszta és Határtalan Szeretet állapotában létező élő objektum körül van. Ez a mező az emberi test körül, aktivált állapotban kb. 16-18 m átmérőjű csészealj formájúra tágul. Ez a különleges meditáció eszköze annak, hogy a fénytest újra érezhetővé váljon számunkra, és az értelem is megtapasztalja azt, hogy az energiamező és Szeretet magasabb rezgése a hétköznapi életünk során is fenntartható. Ez egy erőteljes meditáció, mely a Szeretetközpontú életre irányuló legmagasabb szándékot szolgálja. A szív megnövekedett és megemelkedett energiája által, megtapasztaljuk az ötödik dimenziós tér tulajdonságait. Ha a MerKaBa mezőnk aktív, minden gondolatunk, még a félelmeink is azonnal manifesztálódnak, ami nem utolsó sorban, gondolatainkkal és cselekedeteinkkel kapcsolatos mindenkori tudatos felelősségvállalásunkhoz vezet, és ebből logikusan következik, hogy tiszta és szeretettel teli gondolatokra és cselekedetekre ösztönöz minket életünk minden területén. A MerKaBa, a mi multidimenzionális energiamezőnk is, mely a Tiszta Szereteten keresztül aktiválható és megvéd minket minden negatív befolyástól.A Felemelkedés szó jelentése:
* A fizikai test fénymennyiség szintjének a megemelése.(Mentális,Érzelmi,Spirituális…)
* Képes a magasabb frekvenciák és információk elérésére, valamint növeli a finomabb energiák érzékelését.
* Megerősíti a Lelkünkkel és a Felsőbb Énünkkel való összeköttetést.
*A felébredt tudati állapotban, világosan felismerhetővé válik számunkra valódi Multidimenzionális Énünk és tudatos megtapasztalásokat élhetünk meg a valóság különböző szintjein. Rádöbbenünk, hogy kik is vagyunk valójában.
Sokan azt hiszik, hogy a Felemelkedés tervében a felemelkedetteknek el kell hagyniuk a Földet. Ez egy téves elképzelés. Éppen ellenkezőleg. Az Aranykor bekövetkezte, a "Mennyország" megvalósulása a Földön, a Krisztustudat megszületésével történik. Ennek a tervnek mi magunk vagyunk az eszközei, hordozói. Általunk, vagy rajtunk keresztül fog megvalósulni a "Mennyország" a Földön. Ez pedig, csak Földi jelenlétünk esetén válhat valóra. Ez egy egészen új jelentést ad a "Mennyország" Földre történő eljövetelének. /Forrás: Az élet virága/
Ezeket az információkat azért tartom fontosnak,és osztottam meg veletek,mert a csakratisztítások végén aktiválják ezt az energiamezőt,különböző kristályokat kapunk,kinek mire van szüksége...

 
Személyes konzultáció: bejelentkezés e-mailben: faczanyi@gmail.com
vagy telefonon: +36/30-8232-440.
Személyes találkozásunk alkalmával kb. 1 órás gyógyító beszélgetés során választom ki számodra a megfelelő virágesszenciákat.Várlak szeretettel!
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,tértisztítás,
földsugárzás mérés,Tarot sorselemzés

2010/01/18

Telepátia" A telepátia az emberek közötti érintkezés eszköze. A különféle nyelvek és írott ábécék csak feleslegesen akadályoznák a gondolatok közvetlen cseréjét...Az Igazak népe szerint a hang nem beszédre való. Az ember szívével és gondolataival fejezi ki magát. Ha a beszédet fecsegésre használjuk,szétszórjuk magunkat 
apró-cseprő, felületes társalgásokban.A hang éneklésre, ünneplésre, gyógyításra szolgál, és csak arra méltó...
Később, amikor segítettek kifejleszteni bennem a telepatikus érintkezés képességét, rájöttem, hogy addig ez nem fog sikerülni, amíg úgy érzem, hogy vannak még olyan érzéseim vagy gondolataim, amelyeket nem szívesen tárnék fel. Meg kellett békélnem mindennel. Így hát megtanultam megbocsátani önmagamnak, nem ítélkezni a múlt fölött, hanem okulni belőle. Megértették velem, mindezt azért fontos elfogadni ,azért kell őszintének lenni és önmagamat szeretni, hogy másokat is elfogadhassak és szerethessek."/ Marlo Morgan, Vidd hírét az Igazaknak/

Személyes konzultáció, bejelentkezés e-mailben: faczanyi@gmail.com
vagy telefonon: +36/30-8232-440.

Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,tértisztítás, földsugárzás mérés, Tarot sorselemzés

2010/01/17

Mit tartogat nekünk 2010 ?


Földünkön jelentős energetikai változások zajlanak, melyek minden ember életét érintik. Felgyorsult életünknek jó páran ismerik az okát, azonban sokan kétségbeesetten, értetlenül állnak a változások előtt.
Átalakulásunk oka, a jelenlegi sűrű anyagból való felemelkedés egy magasabb rezgésszámú dimenzióba, ahol az alacsony rezgésű energiák már nem hatnak ránk,(félelem, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.) vagy már nincsenek is jelen.
Tudom, hihetetlennek tűnik, mert a látszat gyakorta mást mutat, de ezek az energiák már nem sokáig lesznek életképesek.
Sokat hallhatunk, olvashatunk a dimenzióváltásról, hogy zajlik majd, de biztosat senki nem tud, mi is fog történni valójában. Számos könyv foglalkozik régóta a témával, több verzió is elképzelhető. Az emelkedés célja, hogy tudatunkat megtisztítsuk és egónkat kordák közé szorítva, lelkünket megnyitva kapcsolódjunk isteni énünkhöz. Ez a folyamat már régóta elkezdődött, idáig azonban nem volt ennyire szembeötlő a változás. A folyamat a maja naptár szerint 2012-ben éri el a tetőpontját. Mit jelent ez?
Azt érezzük, felgyorsul az idő. (Az időt egyébként csak mi, emberek érzékeljük, más dimenziókban nincs se tér, se idő.) A Földet érő energiák rezgése fokozatosan emelkedik, az anyag sűrűsége csökken. Mivel jár ez a jelenség?
Tudatunk kitágul, egyre többször használjuk intuitív érzékelésünket. Fejlődik finom érzékelésünk, egyre többen tudnak összekapcsolódni Isteni énükkel,másokkal is tudati szinten. Testünk is változáson megy át, ennek következtében sokszor érezhetjük magunkat fáradtnak, idegesnek, levertnek ok nélkül. Komoly hangulathullámzások törhetnek ránk a semmiből. Ez azért van, mert testünk nehezen alkalmazkodik a hozzánk érkező, új energiákhoz, amíg beépül. Nem kell tőlük megijedni, hagyjuk, hogy beépülhessenek az új energiák. „ Feküdjünk rá arra a bizonyos hullámra és hagyjuk, hogy vigyen magával előre” Sokkal gyorsabban túljutunk a nehezén!
Tudati szinten gondolataink egyre többször és egyre pontosabban valósulnak meg. A pozitív,teremtő gondolataink is, de a félelmeink, nehézségeink ugyan így. Ezért is fontos, hogy figyeljünk gondolatainkra, és tudatosan fogalmazzuk meg őket. Egyre többen foglalkoznak ezotériával, nyitnak alternatív gyógymódok felé, aminek megvan az előnye is, és a hátránya is. Ha nem vagyunk elég körültekintőek és túl gyorsan akarjuk életünkbe a változásokat behozni, akkor bajt is okozhatunk, első sorban magunknak, de környezetünknek is.
A két legfőbb erény, amit mindenkinek meg kell tanulni, ha szeretne a változásokban részt venni: türelem és alázat. E kettő nélkül könnyen kicsúszhat lábunk alatt a talaj! De ha betartjuk a szabályokat, akkor megtapasztalhatjuk a bőséget és szeretetet életünkben!
Ahogy emelkedik a rezgés szint, úgy növekszik a stressz, feszültség az emberek között. Vannak emberek, akik nem akarják a változásokat és nem képesek ezeket az új rezgéseket befogadni. Ők maradnak a saját rezgés szintjükön, viszont azok, akik emelkednek, már nem tudják elviselni a durva energiákat. Ilyenkor a két tábor energiája egymásnak feszül. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy régi barátok, ismerősök maradnak el mellőlünk és új ismeretségek születnek. A hazugságok, önáltatások ideje lejárt. Mindenkinek szembe kell néznie saját félelmeivel, megoldatlan ügyeivel. Mindenki saját magáért felelős, persze útmutatást kérhetünk, de az úton egyedül kell végig mennünk. Nem szabad elfelejtenünk, sose vagyunk egyedül!
Azok, akiknek azonos a rezgésük, csoportokba szerveződnek és együtt haladnak tovább az úton. Lesznek, akik utolérnek minket és felzárkóznak, de lesznek, akik végleg elmaradnak. Amikor becsukódik mögöttünk egy ajtó,kinyílik előttünk egy új! Ezt ne felejtsük el. Ne rágjuk magunkat azon, hogy mi lesz majd, hanem éljünk a jelenben, tanulva a múltból! Ez a feladat!
„ Aki megtalálta „ középpontját” ,messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot, és akinek szól, meghallja s válaszol. Rokon lelkek, ha tiszták, állandó adásban-vételben vannak. Ne félj,hogy társtalan maradsz. Szíved adásban van,és megtalálod a veled „egyívásút”.Minden az „adó” erején és tisztaságán múlik.”
„ Ha csillagodat követed,életed is megváltozik. Régi szokások,szemléletek és társak is elmaradnak. Mások jönnek helyettük.” (Müller Péter )
Az egónk az egyetlen ellenségünk,ami visszavethet fejlődésünkben. Az,aki elhiteti velünk,hogy nem vagyunk méltók a változásra, az emelkedésre,hogy nem is érdemeljük meg a tudást. Ne higgyünk neki! Az egyik legerősebb fegyver,a szeretet ,mely mindent elsöpör és nincs ellenség,mely szembe szállna vele. Jelenünkben szívcsakránk megnyitása a feladat, ami korántsem olyan egyszerű,mint amilyen könnyű leírnom. Sok sérelmet, fájdalmat, és feldolgozatlan traumát cipelünk magunkban,(életek óta) aminek feldolgozására és megbocsájtására most jött el az idő.
Bontsuk le falainkat! Merjünk hinni, bízni és szeretni! Még ha védtelenek is leszünk általa, sebezhetők,de a régi színjátékok már nem folytathatók . „ magadat kell átalakítani,ha sorsodon változtatni akarsz. Ha belül változol, megváltozik a „kívül”is. Lelked sugárzása messzire hat, átvarázsolja a külvilágodat. De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz,először magadban kell összhangot teremtened. Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! Ha társra vágysz,alkalmassá kell válnod a társulásra.” Akiben ez a „benső mágnes” működni kezd,nem akarja a másikat sem elnyomni,sem manipulálni –úgy vonz,hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában. Az emberek ezt megérzik. A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét szeretet-nek hívjuk.” (Müller Péter idézeteivel)
Az igazság...
"Ez nem jelent mást, csak azt, hogy többé a hazugság nem képezi részünket. A hazugság energiái a megigazulás képességének ragyogása folytán, saját energiaterünk fényeinél alacsonyabban rezegnek, így nem befolyásolnak minket. Nem tudnak megtapadni testeinken, azaz kívülről láthatjuk őket. Ezzel a képességgel felismerjük a hazugságot, de nem érzünk késztetést sem annak használatára, sem annak elítélésére, és nem kelt bennünk haragot vagy indulatot, mert elhatárolódtunk tőle. Ha mindezt felismertük, mi már ennek a tudásnak a birtokában vagyunk képesek dönteni és cselekedni. A félrevezető energiákkal nem hagyjuk befolyásolni magunkat.
Ez az Igazság elsősorban Önmagunk igazságának az Istenivel való eggyéválása. Mindenki saját igazságában él, abból tekint kifelé, és eszerint látja világát, önmagát és másokat." 


Szerelem,párkapcsolat!

Ez az energia jellemzi párkapcsolatainkat is ebben az évben. A párkapcsolatok átalakulnak, a régi sémák már nem tudnak működni többé.Bizony nincs már helye olyan dolgoknak, amelyek felett eljárt az idő… az illúzióknak, amelyek nem valóságosak. Már egy magasabb rezgésszinten tudjuk figyelni és megélni életünket.Amikor megtapasztaljuk a feltétel nélküli szeretet energiáját, elvárások nélkül!A régi párkapcsolati minták lebomlanak és átalakulnak.Mindenki, aki ragaszkodik a régi, megszokott, már nem működő módokhoz, az egyre nagyobb lehúzó erőt, egyre nagyobb súlyokat fog érezni. Az elengedés csodás művészete viszont abban tud segíteni, hogy kilépve a régi sémákból be tudjuk engedni az újat.


Ez természetesen,mint minden változás, először járhat fájdalommal, szenvedéssel, de tudatosítanunk kell, hogy ami jön, az sokkal szabadabb és fénnyel teli.
                             "LÉGY HŰ ÖNMAGADHOZ! "  2010/01/15

Újhold és Napfogyatkozás2010. január 15.

Gyűrűs napfogyatkozás

Napfogyatkozás volt ma Afrika és Ázsia több országában. Míg néhány helyen, így például Thaiföldön, Nepálban vagy Kenyában részleges, Srí Lankán, valamint Kína és India egyes vidékein gyűrűs napfogyatkozás volt észlelhető.

Napfogyatkozás mindig újhold idejére esik, vagyis akkor, amikor a Hold a Föld és a Nap között helyezkedik el, és az éjszakai égbolton nem látjuk a Holdat – tekintve, hogy égi kísérőnk ekkor a Föld nappali felénél tartózkodik.Részleges napfogyatkozás a kelet-kínai Santung tartományban lévő Csingtao városában


Részleges napfogyatkozás esetében a Hold (újhold) a napkorongot csak részben takarja el. Ekkor a megfigyelő a Hold félárnyékában helyezkedik el. A részleges napfogyatkozásnál jóval ritkább a gyűrűs napfogyatkozás jelensége, amelynek alkalmával a Hold kisebbnek látszik a Földről mint a Nap, a Hold a napkorong közepét takarja el, és így a napkorongból egy keskeny gyűrű látható a Hold pereme körül. Hozzánk közel, Németországban lesz legközelebb gyűrűs napfogyatkozás, de arra is még 83 évet várnunk kell.


  A jelenség a dél-indiai Tamil Nadu szövetségi állambeli Danuskodi égboltján is megfigyelhető volt.
Teljes napfogyatkozás, amelynél a Hold az egész napkorongot eltakarja, cak rendkívül kevés helyen és ritkán figyelhető meg. A teljes árnyék kúpjának átmérője ugyanis mindössze 200 kilométer, tehát teljes napfogyatkozás alkalmával egy 200 kilométeres, nagyjából K–Ny-i irányú zóna az ahely, ahol a jelenség észlelhető. A Hold keringése illetve a Föld tengely körüli forgásának együttes hatására ez a zóna fokozatosan elmozdul, s ezért a teljes napfogyatkozás időtartama rendkívül rövid: pozíciótól függően maximálisan 8 perc. /www.geographic.hu/


A hét csillagászati képe

A Szekeres csillagkép poros gázköde, az IC 410 és egy csillagszökevény a hét csillagászati képe, mely a ködréteg fölé nyúló Pilisen készült. A  tavalyi év legszebb csillagászati képei

Nézzétek meg, érdemes! Ez a csoda vesz minket körül! ...és mi néha hajlamosak vagyunk elfelejteni...


Az év legszebb csillagászati képei

Az év legszebb csillagászati képeiAz év legszebb csillagászati képei


      

2010/01/12

Újév,új fogadalmak...Feng shuis módra...

Elkezdődött egy új év,ilyenkor új fogadalmakat teszünk, tele vagyunk tervekkel és álmokkal... Az év első napjaiban még érezzük a lendületet, be is tartjuk ezeket a fogadalmakat,aztán,ahogy múlik az idő,egyre inkább térünk vissza megszokott kis dolgainkhoz,szokásainkhoz!


Hogy ez a lendület ne apadjon el, én az év utolsó napján mindig írok egy listát, mi az ,amit az új évben már nem akarok cipelni magammal,amiről már azt érzem: -ezt a leckét már megtanultam,és a hozzá kötődő negatív energiákat szeretném letisztítani magamról! Ezt a listát elszoktam égetni, hogy a tűz tisztító ereje járja át. Mintegy szertartásként! Majd január első napján, szintén mintegy szertartásként, megírom az újévi listámat,célkitűzéseimet. Energiát adva az új lehetőségek beáramlásának. /Mivel tudjuk,a gondolatoknak teremtő ereje van./ Ezt a listát piros szalaggal átkötöm,és a lakás "segítők" területére teszem,a kívánság elefántomhoz kötözve...  /Bágua területekről bővebben lásd a weboldalamon/ A listát időről időre lehet ellenőrizni,és ami megvalósult pipálni, illetve megtoldani újabb és újabb célokkal,kívánságokkal! Jó móka,mikor év végén elolvasod a listát,és jóleső érzés,ha látod,mi teljesült a listádból... ha túl sok dolog maradt beteljesületlenül,akkor gondolokozz el azon, vajon mindent jól csináltál? Egy azonban fontos,nem csak a listát kell megírni, és várni a csodát, a boldogságunkért nekünk magunknak kell tennünk! Alighanem csalódottak leszünk,ha ölbe tett kézzel várjuk sorsunk jobbá fordulását. Minden nagyon felgyorsult,a változások korát éljük, és sokan jól tartják a tempót a rezgésváltásban, azonban ez még fokozódni fog a közeljövőben!! Tehát a megszokott, boldogtalanságot okozó régi negatív sémákat ha tetszik,ha nem,el kell engednünk!
2010 az igazság éve lesz, minden területen! 
Meg kell tanulnunk végleg kimondani azt,amit idáig nem tettünk, kiállni igazunkért és határozottan küzdeni elveinkért,a célokért,amit kitűztünk magunk elé!
A kapcsolatainkban is lesznek változások. 
Az olyan emberi kapcsolatok fognak majd megerősödni,melyek őszinték, és nem a játszmákra épülnek... Szeretettel kell egymás felé fordulnunk, elfogadva a másikat, olyannak,amilyen! Ezt viszont nem lehet másképp megvalósítani,csak ha ismerjük a feltétel nélküli szeretetet...és elsősorban szeretjük magunkat, van önbecsülésünk. (Folyt.köv. hamarosan :))

Ragyogjon a fényed!
Legbelül nem attól félünk, hogy alkalmatlanok vagyunk, hanem, hogy mérhetetlen hatalommal bírunk.Nem azzal szolgáljuk a világot, ha kicsinek képzeljük magunkat: arra születtünk, hogy lehetőségeinket megvalósítsuk. Amint hagyjuk, hogy saját fényünk szabadon ragyogjon, tudat alatt engedélyt adunk másoknak, hogy ugyanezt tegyék.

(Nelson Mandela idézi e sorokat elnöki beiktatási beszédében)

2010/01/11

Napi bölcsesség"Ne küzdj! Szeresd a csendet! 
Ne akard kierőszakolni azokat a dolgokat, amelyeknek még nem jött el az ideje. 
Légy éber kívánságaidat illetően, s ami tényleg fontos, az valóra válik idővel. 
Ha az ember magát már kézben tudja tartani, 
akkor környezete jelenségei alkalmazkodni fognak hozzá. 
Úgy kell élned, hogy segíts másokon, mert végeredményben magadon segítesz. 
Ily módon megnyílik a korlátlan fejlődés útja"


2010/01/06

A fényadás imája


Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk,
Elfogadlak, akárki vagy akármilyen vagy,
Nem várok tőled semmit.
Nem megváltoztatni akarlak, hanem
Megváltozni akarok általad.
Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem
Felszíni önmagam,
És a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a benned
És bennem lakozó Mindenséget,
Azt, hogy a Mindenség szívében egyek vagyunk.Személyes konzultáció, bejelentkezés : faczanyi@gmail.com
+36/30-8232-440.
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,
színtanácsadás, tértisztítás, Tarot sorselemzés

2010/01/05

Ébredjünk együtt


Ez a blog hirtelen elhatározásból jött létre, talán azért,hogy írjak...pár éve azt mondta nekem egy Tarot Mester: - " Neked írnod kell! A neved is ezt üzeni, nem látod? "
DÓRI - ÍROD ...mosolyogtam, és elgondolkoztam...nem először hallottam erről... jó, de miről és kinek?
"Majd érezni fogod a hívó szót", mondták...így hát nem törődtem túl sokat vele. De most, az újév harmadik napján éreztem valamit...és megszületett ez a blog. Nem lesz tudományos, nem lesz szakmai, olyan Dóris lesz. Mindenről, mindenkinek... és valahol el kell kezdeni.
Megosztom veletek az érzéseket, tapasztalásokat, azt, amit biztos sokan éreznek velem együtt a lélek ébredésének idején! Lesz, akinek nem jelent majd semmit, -bár ők talán sose fogják látni ezt a blogot-, lesz, akinek igazolásul szolgál majd és lesz,akinek felismerések jönnek és rácsodálkozások... ébredjünk együtt a közelgő szép időkre...és ez az ébredés nem másra lesz,mint a szeretetre! Mesterem azt mondta, úgy hét éve, -"gyógyítsd az embereket a szereteteddel"... azóta azt is hallom: - "Taníts! Tanítsd a szeretetet!" -de hiszen,még én is tanuló vagyok... így hát hívlak az útra, ébredjünk együtt! Köszönöm a lehetőséget, hogy írhatok, és boldogság, ha tetszik!

Feng shui tanácsadás, harmonizálás, tértisztítás, Bach virágterápia, Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-4402010/01/04

Nyitott kézzel szeretni"Egy könyörületes személy, látva hogyan küszködik egy pillangó, hogy kiszabadítsa magát a bábból, segíteni akart neki. Nagyon gyengéden kitágította a szálakat, kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. Ez a könyörületes személy valamit nem tudott, azt, hogy csak a megszületés küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük. A pillangó megrövidített életét a földön töltötte, sosem ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán.
Én úgy mondom: nyitott kézzel szeretni. 

Ez egy olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében kovácsolódva. Ha megpróbálnék megváltoztatni valakit, akit szeretek-, mivel úgy érzem, én tudom, milyennek kéne lennie-, akkor megfosztom a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért, választásaiért. Valahányszor ráerőltetem az akaratomat, vagy megpróbálok hatalmat gyakorolni felette, megfosztom a fejlődés lehetőségétől, birtoklási vágyammal korlátozom. Teljesen mindegy, hogy ezt jó szándékkal teszem.

Ahogy tanulom, és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani annak, akit szeretek: szeretlek, tisztellek és bízom benned, hogy képes vagy mindazzá válni, ami lehetséges számodra, ha én nem állok az utadba. Törődni fogok a szükségleteiddel, támogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni. Mindig készen fogok állni, hogy veled legyek a bánatodban, magányodban, de nem fogom elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek szavaidra, de nem ígérem, hogy mindig egyet fogok veled érteni. Néha dühös leszek, és akkor ezt olyan nyíltan meg fogom neked mondani, hogy ne kelljen különbözőségeink miatt elidegenedést éreznem. Nem tudok mindig veled lenni, nem hallom meg mindig, amit mondasz, mert van,mikor magamra kell figyeljek, magammal kell törődjek, és ilyenkor is annyira őszinte leszek veled, amennyire tudok.

Tanulom, hogy így tudjam szeretni azokat, akik fontosak nekem, akikkel törődök. 

És ezt úgy hívom, hogy nyitott kézzel szeretni." /Ruth Stenford/
Feng shui tanácsadás, harmonizálás, tértisztítás,Bach virágterápia,Tarot sorselemzés.
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440