2011/11/27

Advent első vasárnapja"Gyertyák vagyunk...
Gyertyák vagyunk,kiket a Teremtő gyújtott,
Gyertyaként élünk a fényben,mit Ő nyújtott
Dolgunk az életben,őrizni a lángot,
Elűzni a sötét semmit,vigyázni e világot.

Minden gyertya külön sorsot hordoz,
Ez sercegve ég,amaz lobogva bolondoz, 
Egyik gyertya vékony,és tömzsi lett a másik,
De minden egyes gyertya csupán égve világít.

Együtt szép és meleg csak a fényük,
Délceg ragyogás,vagy szerény fény a létük
Éltükben lobogva egyre-egyre csak égnek,
Ők adják a meleg lelket a hideg égi éjnek.

Ám eljő az idő,mikor testük görnyedve elfárad,
Elfogynak,mint a viasz,létük végén járnak
Apróka megfáradt lángjuk egy utolsót rebben,
Örökre elpihen bennük a fény,halkan,csendben.

De az örök fény nem pihen meg soha,
Mert éled már az új gyertyák délceg sora.
Mi kik elődeinktől kaptuk hajdan a lángot,
Értünk is fénybe borítjuk,az egész világot."2011/11/20

Az Élet könyve

Van egy könyv egy nagy teremben, az életkönyve ez,
sok-sok kép van benne , és millió fejezet,
mely leírja az emberek életét , és megmutatja mennyit érünk,
benne van, a születésünk,és az hogy meddig élünk.
Leírja szomorúságunkat,vágyainkat,örömünket,
megmondja,hogy ki lesz gazdag,és ki lesz szegény közülünk.

Vérböl vannak a betüi, nem egy színes költemény,
hisz az is benne van,hogy az élet milyen kökemény,
kegyetlen és visszataszitó történetek sora,
rablók,gyilkosok és elmebetegek kora.

Egyik este arra jártam, és én is fellapoztam,
sok mindent megértettem, amit eddig nem is tudtam.
Ráébredtem arra, hogy az élet nem csak játék és mese,
mert szomorú volt a könyv,bánattal volt tele.

Hátat forditottam hát el akartam indulni,
de zajt hallotam, és muszáj voltam megfordulni.
Kinyílt a könyv és egy sötét oldalt láttam,
egyre világosabb lett, amint fölé álltam.

Elolvastam lapjait,és megtöröltem arcomat,
egy képet láttam magamról, és mellete a sorsomat.
(ismeretlen szerző)

2011/11/08

Vértesaljai László - jezsuita páter gondolatai
"Isten .. csendben jelenik meg, szótlanul.
Jelenlétében hallgatnak az elemek,
olyan csöndesen, hogy benne meghallani az enyhe szellő susogását.
Meghallani saját szívünk dobbanását.
Meghallani saját magunkat. Megérteni saját magunkat.
A csend és benne a beszédes Lélek ezt teszi velünk.
Amikor a világ egy darabja kimetszi magát az őt körülvevő zajból,
akkor figyelmes lesz a csendben élő Istenre.
Ilyen életet élt Jézus is. Ez volt az alapja az életének. A csend.
Ebből a csendből szólalt meg, így kezdett beszélni a Logosz.
Csend és a Szó összetartoznak. A csend szüli a szót, különben elhal.
A csendben mondott szó megmarad. És kevés is elég belőle.
Ezt a Lelket élte Jézus. Ehhez a csendhez tért vissza minden nap,
hosszú, sokszor egész éjszakán át tartó imádságában.
Ebben a Lélekben fogant anyja méhében, Máriában a hallgatás, a meghallgatás,
az Isten meghallgatásának és meghallásának asszonyában.
Ebben a Lélekkel teli csöndben töltött negyven napot Jézus a pusztában,
ebben a Lélekben keresztelkedett meg a Jordánban,
ez a Lélek kente fel őt Messiássá,
küldte szólni és segíteni, míg az  a szó el nem halt egy utolsó
sóhajként a kereszten.
Így váltattunk meg.
A kereszt szótlan csendjében.
De már ott nekünk adja a Lelkét, utolsó leheletét. Ebből élünk.
Lélekből.
Jézus és az Atya Lelkéből."
2011/11/07

Paulo Coelho, A fény harcosának kézikönyve

" A fény harcosa megfogadja Lao-ce tanácsát,miszerint el kell felejtenünk a napok és az órák fogalmát,hogy jobban odafigyelhessünk a percekre.
Bizonyos problémákat csak így oldhatunk meg időben: ha odafigyelünk a parányira,elkerülhetjük a nagy katasztrófákat.
De a parányira való odafigyelés nem egyenlő az aggályoskodással.
Aki túl sokat aggódik,képtelen élvezni  az életet.
A harcos tudja,hogy a nagy álmok sok kicsiből állnak,ugyanúgy,ahogy a nap fénye is milliónyi kis sugárból adódik össze."

2011/11/05

2011.November fontosabb energia napjai

A hónap fontosabb energianapjai:
November 1. – Mindenszentek. Olyan kapuk nyílnak, melyek összekötik eget és földet, hogy szíveden át megértsd, elmúlás (halál) a szellemben nem létezik. Az egek kapuiból a tiszta fénnyel az örökkévaló dicsérete árad a Földre. Az égi világok szerető fényei, erői érkeznek, szeretteink energetikai (lelki) képével. Lélekcsaládunk szent erői is megsimogatnak minket. Ezek az erők belső bizonyosságunk felébredését segítik, hogy a létezés csak formájában változik, de a szeretet és a fény örök. Bennünk Isten így létezik, s így élünk általa mi. Nyisd meg magad a mai napon a fénynek és engedd, hogy megérezd szeretteid jelenlétét. Örök létező vagy te is. Hagyd, hogy a hozzád érkező energiák, köztes létben létező rokonok és lélektestvérek, akik ma meglátogatnak, emlékeztessenek erre.
November 3. – Isteni Szeretetenergiák áradnak a Földre, melyek "takarásban" lesznek 11-éig. Ezek az energiák a kapunyitást és az emberi energiarendszer befogadóképességét készítik elő. A Teljesség Fénykapujából áradó Szereteterők befogadására készítik elő az energiákat. Ennek a rendszernek az új alapjait teremtik most meg.
Mivel a háttérben dolgoznak, ezért ezeket az erőket csak nagy odafigyeléssel lehet megérezni. Az energiarendszerek mögött dolgoznak, csöndben, észrevétlenül. Az isteni 7. és 8. síkról vezetnek le erőket ide, a földi síkra. Leáradásukat krisztusi fényenergiák közvetítik, melyek szétáradva a térben a Krisztustudat fényeinek frekvenciáin rezegnek.
Úgy érzékelhető, és látható ez az energiamunka szellemi szemmel, mintha néha a térben fel-felvillanna valami. Mintha villanó fényszikrákat látnál. Beáradás... szünet.
Pulzáló energiák, melyekre a sejtek fénycellái megnyílnak és válaszolnak. Fénytesteid kristályrezgései visszatükrözik az ütemet. Ez segíti a befogadást.
Mikor a felvillanás utáni rövid szünet van a sejtek fénycellái megnyílnak és elnyelik a fényt. Egyfajta energiacsere történik, mely a sejteket új információkkal és rezgéssel tölti fel.
November 6. – Agyi csatorna aktiválás indul. Lehet, hogy szédülést vagy enyhe feji nyomást érzékelsz. Mintha a koronacsakrádnál és a harmadik szemednél, annak első és hátsó terénél eggyé válnál, és egy fénypiramis alakulna ki ezen a téren benned. Ez egy beavatás előkészítése, melyet 11-én kapsz majd szellemed által. Az isteni tudatosság fénykódjait állítják be így benned.
Szinte érzed ezt a fénypiramist a fejedben. Olyan mintha a két füled fölött lenne egy-egy sarka, a homlokcsakrádnál elől és hátul pedig a másik két sarka. A piramis csúcsát a koronádnál, a fölött érezheted. Az isteni tudat hangolásához kell ez a piramis erő. Azért alakult ki már most ez az energiatér, hogy előkészítse az agyi területeket a befogadásra.
A piramis csúcsa egy energiaszállal a legfelsőbb Én tudatosságának fényébe van bekötve. Sarkai pedig az agyi terület egy-egy fénykristályához csatlakoznak.  A piramis központja a tobozmirigy és annak erőkristályai. Az isteni tudatosság és bölcsesség fénye kezdi lassanként tölteni ezt a teret…
November 9. – Az emberi energiarendszer belső kapui nyílnak. Ezek a kapuk képesek a Teljesség isteni csatornájából érkező fények befogadására. Az előkészítés most is folyik…
Azt is érzed, hogy a fénypiramis még mindig a fejed területén van, és egy nagyon finom bizsergő energia indul el ma benne a sarkain, élein és csúcsain.
Elkezdi a gondolati teret az agyi frekvenciáidat átállítani, hogy majd a Teljesség Fényének kapujából 11-én érkező energiákat és információkat, a magasabb Tudatosság fénykódjait értelmezhesd utad és feladatod szerint.
Az emberi energiarendszer megnyílása már itt elkezdődik. Olyan blokkok, gátak, akadályok felszámolása indul be, amik a tudatosodás útjában állnak. Ha ezek az akadályok nem engedik ezeket a fényeket bekötődni a rendszerekbe, eltávolítják azokat a tisztító fények. Ennek az előkészítésre, mintegy folyamatos energiaáramlás érezhető mindenhol. Ha ebben az áramlásban akadályokat érzel, akkor végezz energiatisztító meditációt. Keresd meg te is tudatosan a blokkokat és engedd el őket a Fénnyel.
Szellemi mestereink most nagyon sokat segíthetnek nekünk, ahogyan őrangyalunk is tevékenyen részt vesz a megnyitó és tisztító folyamatokban. Lelki támogatása is nagyban segít. Szólítsd meg hát szeretettel lelkedet. Kérd, segítsen megtisztulnod, befogadóvá válnod.
Fontos, hogy 11-ére minden segítő és fényerő tisztán állhasson melletted. A Fény újra feltárul, és a segítő erők újra megérinthetnek téged.
 November 11. – A Teljesség kapuja kinyílik. Az isteni energiák, a Teljesség Fényerői áradnak le. Tudatosodást ébresztő fények érkeznek, amiből mindenki azt képes majd befogadni, amire készen áll.
Hatalmas erők és segítő fények áradnak, melyek a Föld és az emberiség javát hivatottak szolgálni. Ma egy olyan dimenzionális Fénykapu nyílik melyen át az isteni Tudat magasan rezgő Fényenergiái áradnak le. Ezek a tudatosság kódok mindenkit és mindent átjárnak, minden energiarendszert megtalálnak. Ahová képesek akadálytalanul beáramlani, ott mindent eltöltenek és gyógyítanak. A fénnyel a felemelkedést és változást segítő erők aktiváló energiái érkeznek.
A Tudatosság kódok erőt és megértést is hoznak magukkal. Szellemi fényű energiarendszerek nyílnak a térben. A kapun keresztül feltöltődik a krisztusi gyémánthaló mindazokkal a rezgésekkel, melyek az emelkedés következő fázisának isteni kódjait tartalmazzák egyéni és kollektív szinteken.
Ezek az erők fokozatos leáramlásban érkeznek a földre és az emberi energiarendszerbe is, majd a befogadáshoz mérten belekötődnek. Éppen ezért a nyitott és befogadó hozzáállás most (is) előnyt jelent.
Az a fénypiramis ami a fej energetikai terében alakult ki, most elkezd forogni. Ez a forgás egy kristályteret alkot az agyi területen. Ez horgonyozza le az isteni tudatosság energiáit bennünk.
Tudatosítsuk, hogy elfogadjuk az isteni fények munkáját bennünk.
A mai leáradó és segítő erő lehetőség azoknak is, akik még szunnyadnak. Ez az energia finoman feltázza őket.
Az úton járóknak megerősítések érkeznek a fénnyel, a belső megelégedettség és bizonyosság útján. Felsőbb Énünk szellemi segítőket küld hozzánk, hogy ezek az energiák mindenképpen bekötődjenek.
Ma olyan hatalmas erők áradnak a földre, melyek mindenkinek érezhetőek. A dimenzió fénytengelye, mely az isteni Napközponton át tart a Teremtés központi terébe, most újra átáll. 3 fokot emelkedne alapból, de a most megtámogató fények hatására 3x3-at halad, azaz 9 fokot mozdul az emelkedés irányába. Az egész univerzális tengely egy magasabb síkra emeli a Föld dimenzióját. A Foton öv energiái éppen ezért koncentráltabban érezhetőek, így az energiaszint is megemelkedik ezen a napon a fénykapu és a tengelymozgás hatására. 33% energiaemelkedés történik minden rendszerben. Aki be tudja fogadni és képes beépíteni, annak hamarabb harmonizálódik és áll be az új rendszer. Aki ellenáll, az fizikailag nem érzi majd jól magát és benne energia kisülések lehetnek, szikrázik a szeme, cseng a füle, elsötétül a látása… Ezért fontos az energiarendszer átjárhatósága.
De mindenki érezhet, tapasztalhat időkiesést.
Szólítsd meg lelked és szellemed az együttműködésre, hogy minden kapu benned, amire szükség van a befogadáshoz, kapcsolódáshoz nyitott legyen benned.
 November 19. – a 11:11 energiakapu beáradó energiái ezen a napon tudnak harmonizálódni a térben. Eddig egy intenzív energiahullámzás volt érzékelhető, ma azonban egy harmonizáló energia érkezik, hogy mindent az új rendszerekben megszilárdítson. A 7. isteni dimenzióból, a krisztusi térből jönnek hozzánk olyan kristályenergiák, melyek apró fénycsillámoknak, kristálypálcáknak látszanak. Ezek a kis pálcikaszerű kristályenergiák forognak a tér minden irányába és dimenziójában. Ezek az energiakristályok összekapcsolódnak és egy kristályrács szerkezetű energiahálót alkotnak az emberi auratérben. A bennünk lévő kristályformációkat leolvassák, és ezek alapján az eltéréseket korrigálják, majd egy új kristályrezgést állítanak be, mindenkinek tudatossági szintje szerint.
Az a fénypiramis ami eddig a fejünknél volt, most kitágul és az egész energiarendszert átfogóan leárad a lábunk alá. Kiárad az auratérben lévő most kialakult kristályháló fölé. A kristályhaló és a fénypiramis együttes rezgése egy belső isteni erőt generál, melyet a mai nap folyamán magunkhoz vehetünk. Ez az ajándék egy szellemi és egy energetikai tudás is egyben, mely akkor lesz segítségünkre, amikor a feladat vagy a helyzet megkívánja.
 November 22. – Istenatyai és Istenanyai energiák most összekapcsolódva érik el Földünket. A férfi és női aspektusaink kiegyenlítése kezdődik el bennünk. Fontos megtalálnunk magunkban azt a harmóniát, melyben isteni és istennői szellemi erőink együtt tudnak működni bennünk. Tudatos fejlődésünk ennek az egyensúlynak köszönhetően segíti megértésünket.
A női befogadó, életet adó erő a férfi megtermékenyítő és védelmező energia nélkül nem tudna kiteljesedni. De ugyanez igaz a másik oldalról is. A férfias, yang energiák, a nekik segítő és teret adó női, yin erők nélkül nem tudnának megnyilvánulni. Így adja e kettősség az EGY-et, és tartja örökös mozgásban a Teremtés kerekét. Figyelj ma különösen magadra, hogy észrevehesd azokat az apró jeleket, melyek benned a kiegyenlítésre várnak. Lásd meg, kihez, mihez, melyik aspektusodon át kapcsolódsz, és próbáld meg mindkettőt használni, hogy teljes legyen a megértés.
 November 23. – Angyali erők érkeznek hozzánk. Az angyalok egy olyan új csoportja, akiknek az a feladatuk, hogy a tudatosodás energiákat és a Tudatosság Fényeket összekapcsolják az embereken keresztül. Egy tudati hálót alakítanak ki, először csak bizonyos csoportok tagjai, majd az összetartozó csoportok tagjai között. Amikor egy csoporton belül és a hasonló csoportok között ez a tudatkapcsolat működik, akkor indul el az a feladat, hogy bizonyos csoportok az egész Földön tudatilag összekapcsolódjanak. A tudatosság angyalai azért dolgoznak velünk, hogy mindenkinek segítsenek először az öntudat felébresztésében, majd az isteni tudatosság erőit befogadni, ezután mindenkihez ezzel a tudatossággal kapcsolódni. Ez egy folyamat, ne várj azonnali végeredményt. Ha az összekapcsolódás megvalósul, mindenkiben sokkal erőteljesebb érzékenység, empátia, összetartozás érzés lesz, így együttesen, kollektív erővel könnyebben tudunk csatlakozni a Tudatosság tiszta fényeire, amivel megértjük majd mind az isteni terv lényegét. Magadon át, saját tudatosodásod előremozdításával segíteni tudod a folyamatot.
 November 29. – Egy „kisebb” energiakapu nyílik. Ebből a kapuból egyfajta megerősítő fény árad be az energiatérbe. Olyan fénypillérek érkeznek a kapun át, melyek mint a fényantennák csatlakoznak a Krisztus hálóhoz. Ezek az antennák a föld felé mutatnak és a kollektív tudat terébe érnek bele. A Háló gyémántrezgésein át egy tisztító erő indul be az emberi tudatosságban. Az isteni tudatosság fényeit közvetítik hozzánk ezek a fényantennák, hogy tisztítsák a kollektív gondolati teret. Lentről pedig azok a csoportok dolgoznak ugyan ezen, akiknek szeretetszintje már tökéletesen összekapcsolódott az isteni fényrezgésekkel.
A szellemi fényhírnökök megkeresik azokat a fényküldötteket, akik ebben részt vesznek, és ők megkapják sejtszinten a forgatókönyvet. A többit már szívvel, szeretettel megteszik… lehet, hogy te is köztük vagy, aki olvasod ezeket a sorokat. Figyelj a szívedre tudatosan.
November 30. – A hónap utolsó napja egy hatalmas támogató erőt közvetít mely segít a szív megnyitásában. Olyan szívnyitogató energiák érkeznek, melyek a belső megelégedettség erőit tárják fel bennünk. Megnyitják a szív eddig elzárt energiatereit, hogy képes legyen mindenki szeretete és hite szerint összekapcsolódni az isteni Szívenergiával és az emberi Szívszeretettel.
Az emberi Szív és az isteni Egy-Szív szereteterőben összeolvad, hogy a belső megelégedettség mindenkiben benne lehessen általa.
Azért, hogy önmagad tisztán, elfogadón és szeretettel láthasd, úgy, ahogy Atyánk lát bennünket - Téged.
Forrás: Kristálycsakra.eoldal.hu