2012/08/30

Az elementálok

"Arra biztatlak benneteket,ne törődjetek azzal,hogyan ítélnek ,gondolkodnak mások felőletek.Csak saját belső énetek ítéletétől féljetek.Valaki egyszer megkérdezte tőlem,félek-e Istentől? Azt feleltem,nem ,szeretem Istent,és megpróbálok méltó lenni szeretetére.Hát a többi emberrel mi a helyzet? Nem,én nem ítélem el őket, és nem törődöm  a rólam alkotott véleményükkel.
-Maga semmitől sem fél?
-Magamtól félek, mivel magamat nem tudom becsapni.Amikor leülök meditálni és az önelemzést gyakorlom,belső énem megkérdezi  majd:  "Mit mondtál? Mit tettél? Mit kellett volna megtenned ,de elmulasztottad?" Ha elkezdünk belső énünkre hallgatni, akkor jó úton vagyunk. Nem hozunk létre többé gonosz elementálokat, amelyek aztán az éterikus szférákban  kerengve gyötörnék a körülöttünk élőket.Az Igazság Keresőjének el kell jutnia egy olyan pontra, ahol többé már nem teremt vágy -gondolat elementálokat,hanem csak teljes ellenőrzése alatt álló,tudatosan felépített elementálokat hoz létre.Ha ezek elhagyják őt,legyenek bármily messze is, képes lesz őket irányítani.Emiatt nagyobb a felelősségünk is velük kapcsolatban.A jó szándékú gondolatok embere biztos lehet abban,hogy teremtményei megkapják a felsőbb szférák áldását. Egy ima sem maradt még megválaszolatlanul,és egy káromlás sem kerülte  még el büntetését.
-Mi történik ,ha jó gondolatot küldünk olyan valaki felé,aki ezt nem fogadja?
-Mint korábban már említettem ,törvény,hogy bármelyik általunk kivetített elementál visszatér hozzánk.A gonosz elementálok legyenek bár tudattalanul vagy tudatosan létrehívottak,magukban hordozzák a büntetést.Visszatérésükkor több erőre és életre tesznek szert. A gonosz elementál az általa megcélzott embernek csak annyiban képes ártani, amennyiben az illető velünk  hasonló frekvencián vibrál.Különben beleütközik aurájába,és hétszeres erővel pattan vissza ránk. Ezekkel az elementálokkal kapcsolatban az Igazság Keresőjének azt kell megtanulnia, hogyan NE hozza őket létre.
Hasonlóképpen,ha egy jó szándékú elementált vetítünk ki,és az illető még nem kész a fogadására, az elementál beleütközik az aurájába,majd visszatér hozzánk.Ez esetben azonban az elementál otthagyja lenyomatát az aurán. Az az erő az illető számára elérhető lesz,mihelyt vibrációi hozzá hasonlóvá válnak.Emiatt bizonyosak lehettek abban,hogy a jótett sohasem vész kárba.És ha szerettek valakit,akiről úgy gondoljátok,nem érdemli meg,ne adjátok fel,ne csüggedjetek.Küldjétek felé továbbra is a szeretet és a jóság elementáljait.Előbb -utóbb ennek meglesz a hatása, vagy még ebben az életben,vagy következő inkarnációiban.Emlékezzetek Krisztus tanítására: " Szeressétek ellenségeiteket!" Ne feledjétek,hogy azok az emberek,akiket ellenségeinknek tartunk,valójában tudatlanságban szenvednek.A mi szótárunkban nincs helye az " ellenség" szónak. Ha szeretjük azokat,  akik gyűlölnek  minket,az már isteni képesség,szellemileg felemelő. "  ( K.C.Markides,A ciprusi Mágus)

2012/08/29

James Redfield: Mennyei prófécia /felismerések"A Második Felismerés megerősíti, hogy ez az újfajta tudatosság valódi. Belátjuk: túlságosan elfoglalt bennünket az anyagi világban való túlélés. Arra koncentráltunk, hogy a biztonságunk érdekében ellenőrzésünk alá vonjuk a világot. Most viszont rájövünk, hogy az újfajta nyitottság felébredést jelent: ráébredünk arra, mi történik a valóságban.

A Harmadik Felismerés megnyitja az új életszemléletet. A mindenségről megállapítja, hogy tisztán energiából áll, méghozzá olyan energiából, amelyre a gondolataink által hatni tudunk.

A Negyedik Felismerés pedig rávilágít arra az emberi törekvésre, hogy ellopjuk az energiát a többi embertől, oly módon, hogy uralkodunk rajtuk, beleavatkozunk a tudatukba. Ez pedig bűn, amit azért követünk el, mert gyakran érezzük úgy, hogy kifogyott belőlünk az energia. Az energiahiány természetesen gyógyítható, ha összekapcsolódunk a magasabb energiaforrással. Az univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára.

Ez az Ötödik Felismerés üzenete.
Egy rövid ideig tartó misztikus élmény megmutatja, hogy mekkora energia forrás áll rendelkezésünkre, csakhogy ez az állapot olyan, mintha mindenki másnak elébe ugorva  bepillanthatunk a jövőbe. Egyenlőre nem vagyunk képesek ezt az állapotot hosszú ideig fenntartani. Ha olyasvalakivel beszélünk, aki normális tudattal él, ha olyan világban mozgunk, ahol még léteznek konfliktusok, könnyen kipottyanunk ebből a megemelkedett tudatállapotból, és visszazuhanunk régi önmagunk szintjére. Akkor pedig az a teendő, hogy fokozatosan, apránként visszaszerezzük azt, amibe bepillantást nyertünk, hogy a folyamatot visszavezessük a végső tudatosság szintjére. De ehhez meg kell tanulnunk tudatosan feltöltődni energiával, mert ez az energia hozza létre a véletleneket, és a véletlenek segítenek állandósítani az elért szintet. Lehetséges ,hogy elveszítjük az energiát, például ha átengedjük  magunkat a félelemnek, de ez a szint attól kezdve úgy működik, mint egy külső határ, és aránylag könnyen elérhető újra.Új emberré váltunk. Magasabb energiaszinten, magasabb rezgésállapotban létezünk. Feltöltekezünk, növekszünk, újra feltöltekezünk, újra növekszünk...

A Hatodik Felismerés arról szól, hogy fel kell ismernünk, mi  magunk  milyen módszerekkel  uralkodunk  másokon. A Negyedik Felismerés szerint az ember mindig kevésnek érzi saját energiáját, és azért igyekszik  mások fölött uralkodni, hogy az emberi kommunikációban áramló energiát megszerezze magának. Az ötödik felismerés megmutatja, hogy létezik másfajta energiaforrás, de ezzel igazából nem tudunk összekapcsolódni, amíg meg nem értjük, hogy egyénenként milyen módszert használunk a mások feletti uralom megszerzésére és föl nem hagyunk a használatával. Mert valahányszor visszatérünk ehhez a beidegződéshez, mindannyiszor leválasztjuk magunkat a másik forrástól. Nem könnyű megszabadulni ettől a szokástól, mert eleinte mindig tudattalanul működik. Elhagyni csak úgy lehet, ha előbb teljesen beemeljük a tudat szintjére. Be kell látnunk: A mások fölötti uralom módszere mindegyikünk számára azonos azzal, amit gyerekkorában használt, ha  magára akarta vonni a figyelmet, maga felé akarta irányítani az energiát. Ez a mi tudattalan hatalmi drámánk. Itt rekedtünk meg, újra és újra ismételgetjük. Csak annyit veszünk észre, hogy általában ugyanolyan dolgok történnek velünk. Ez azért baj, mert ha mindig  megrekedünk ugyanannál a jelenetnél, akkor életünk nem folytatódhat a véletlenek által megszabott vonalak mentén. Ha az energia megszerzésének érdekében mindig ugyanazt a manipulációs jelenetet játsszuk el, nem engedjük továbbperegni  a filmet.

 A Hetedik Felismerés elmondja ,hogy képesek vagyunk a tudatos fejlődésre. Az életben nem az a nehéz, hogy válaszokat kapjon az ember, hanem az, hogy helyesen ismerje fel, mi a kérdés. Ha jó a kérdés, mindig megérkezik a válasz. Amikor intuíciódra, érzéseidre hallgatsz, összekapcsolódsz az egyetemes áramlással, amely jelzi, ha megakadtál, ha boldogtalanság, szomorúság, zavar vagy harag van benned. A folyamat, ami most zajlik benned, arról szól, hogy megtanulsz különbséget tenni a saját bizonytalanságodból származó és a magasabb rendű vezetőtől érkező üzenetek között. Minél tudatosabbá válsz, minél jobban összpontosítod magad a belső középpontban, annál jobban eltudod majd különíteni a pillanatnyi ötletszerű vágyakat az intuitív tudástól. Mindkettő jelentkezhet erős késztetés formájában, kezdetben nem is tudod megállapítani, melyikről van szó. Aranyszabály, hogy sose cselekedj pusztán azért, mert valamit sürgősnek érzel.

A Nyolcadik Felismerés  tartalmaz egy figyelmeztetést. Óva int attól,hogy megtorpanjon a fejlődésünk...ez akkor következik be, ha az ember elvakultan kötődik egy másik emberhez. Hátráltathatjuk fejlődésünket, ha egy másik embertől származó energiától válunk függővé, ahelyett, hogy belső, isteni kapcsolatból töltődnénk fel. Véletlen találkozások nincsenek. mindenki valamilyen ok miatt lép be az életünkbe, és üzenetet hoz számunkra. Csatornád megszilárdításához arra van szükség, hogy  hallgass a belső útmutatásra és tudatosítsd saját érzéseidet. A megszilárdulás összefügg az önértékeléssel, az önelfogadással, a visszatérő  negatív gondolatoktól való megszabadulással. A megszilárdulás annyit jelent, hogy észreveszed a hatalmi drámát, még mielőtt beleesnél. Képes vagy segítséget kérni a mindenségtől: nem várod el, hogy valaki más gondoskodjék rólad.

A Kilencedik Felismerés elmondja, hogy életünk célja a spirituális fejlődés.E tudás eredményeképpen változás áll be rezgésünk frekvenciájában. Az igazság keresése új életformához vezet bennünket. A befelé fordulás a beható önmegismerés időszaka következik. Lelassulunk annak érdekében, hogy meghalljunk  minden új igazságot, és nyitottan várunk minden új találkozást. Intuíciónk egyre világosabban értésünkre adja, kik vagyunk, és mi a dolgunk, fejlődésünk érdekében változtatni fogjuk majd foglalkozásunkat. Becsülni fogjuk természetes energiaforrásainkat, megértjük majd, a pénz az energia egyik formája. Senki sem esik majd a túlzott fogyasztás hibájába, mert az embereknek a biztonságérzethez nem lesz szükségük tulajdonra. Egyes ember csoportok, amelyek tagjai elértek egy bizonyos szintet, láthatatlanná válnak az alacsonyabb rezgésállapotban létező emberek számára. Az alacsonyabb szinten létezők úgy érzékelik majd, hogy ezek egyszerűen eltűntek, míg a láthatatlan csoport úgy érzi, hogy továbbra is ugyanazon a helyen tartózkodik, csak könnyebb, spirituális formában.
Itt a Földön elérni a menyországot (fölemelni a rezgésszintet) ez az emberiség létezésének, egész történelmének célja."


Várlak szeretettel, ha elakadtál utadon, és útmutatásra van szükséged.
Tarot sorselemzés, Feng Shui tanácsadás - harmonizálás, tértisztítás, Bach virágterápia, 
csakra tisztítás, harmonizálás
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

James Redfield, Mennyei prófécia


"Az étel az első számú energiaforrás.Ahhoz,hogy a benne lévő energiát tökéletesen hasznosítsa az ember, az ételt értékelni kell,élvezni kell.Az ízlelés a kapu.Az ízeket meg kell becsülni.Ez a jelentősége az étkezés előtti imának.Az ima nemcsak hálaadás: Ettől válik az étkezés kegyes cselekedetté,szent dologgá.Így megy az étel energiája az ember testébe.Az étel befogadása csak az első lépés.Miután az ember saját energiaszintje az étel által emelkedett,érzékenyebbé válik az energia más formáira is....és fokozatosan megtanulja,hogy evés nélkül is befogadja az energiát.A környezetünkben mindenben van energia.De minden dolog a maga sajátos energiáját tartalmazza.Ezért van az,hogy egyes helyeken az ember energiaszintje könnyebben megemelkedik,mint másutt.Attól függ,hogy az ott fellelhető energiafajták mennyire felelnek meg neki.Nyitottnak kell lenni,össze kell kapcsolódni ,használni kell a szépérzéket,mint az energia mezők érzékelésében.De ezt a mozzanatot tovább kell vinni,mindaddig,amíg az ember azt nem érzi,hogy elkezd feltöltődni.
-Szépnek látja azt a fát?kérdezte...próbálja megérezni...idézze fel,mit érzett,mikor a hegytetőn volt.
-Könnyű voltam, biztonságérzet fogott el, és úgy éreztem,mintha össze lennék kapcsolódva a tájjal.Olyan volt,mintha az egész testem össze lenne kapcsolódva a tájjal.
-De mi volt az az érzés?
-Szeretet-böktem ki- szeretet volt minden iránt,ami létezik.
-Ez az -vágta rá-akkor most érezze ugyanazt a fa iránt.
- Várjunk egy percet-tiltakoztam- a szeretet nem kormányozható.Az vagy van,vagy nincs.Az ember nem utasíthatja magát,hogy szeressen valamit.
-Az ember nem utasítja magát-jelentette ki-Az ember beengedi önmagába a szeretetet.De ahhoz előbb megfelelő állapotba kell hoznia a tudatát. Ha befogadjuk az energiát,megnő az energiamező a testünk körül. Ha nem sikerül,és ezt kudarcként éljük  meg,akkor visszaesik az energia szintünk az eredeti állapotára.
-Amit ott  a hegyen átélt,ajándék volt.Áttörés egy új szemlélet mód felé.Most azt kell megtanulnia,hogyan lehet előidézni azt az érzést,de azt csak apránként lehet.
Amikor a dolgok szépségét és egyediségét csodálja - magyarázta -energiát vesz fel.
Ha eljut arra a szintre,hogy,szeretet érez, akkor visszaadhatja az energiát,ha úgy kívánja.Ezáltal egy kölcsönös  energiaáramlás jön létre,ami magas rezgésre emeli a résztvevőket.
Sokáig ültem ott a fa előtt. Minél inkább a fára koncentráltam  figyelmemet, minél jobban csodáltam színeit és formáját,annál több szeretet költözött belém. Szokatlan élmény volt. Az energiakisugárzáshoz a szeretet állapotának kell fennállnia."

2012/08/13

Kalandtúra a fényfolyón

"Ahogyan azzal a Csillagleső – 2012 olvasók találkozhattak a június 23-i írásban, a napokban komoly messianisztikus, azaz korszakokat meghatározó égi konstellációk alakultak ki. Illetve nem ezekkel a szavakkal fogalmaztam a könyvben, hiszen a Csillagleső olvasásához SEMMILYEN asztrológiai ismerethez nincs szükség – ám ahogyan azt megszokhattad, Kedves Olvasó Barátom, az asztrológia szimbólumait használom az égi üzenetek átadásához.

Június 24-én vasárnap lesz aktív a lassan két éve folyamatosan hol eltűnő, hol felbukkanó Uránusz – Plútó kvadrát kapcsolat, ami még jövőre is jelen lesz. Ez a két égitest nagyon radikális és végletes átalakítást jelöl, hiszen a Plútóhoz tartozik a halál szimbóluma, míg az Uránuszhoz az előre nem látható változások, amikor létező rendszerek bomlanak szét, hogy valamilyen újjá álljanak össze.

Ez a kapcsolat tömören azt fejezi ki, hogy minden rendszer elomlik, aminek lejárt az ideje, aminek változnia kell, mert különben a rendszer önmagába dőlve pusztulást hozna. Ez egy áldás, hiszen az éppen összedőlő világrend egyben önmagán kívül is mutat: az Uránuszban benne van annak a lehetősége is, hogy a határok szétfeszítése által új rendbe nyissunk be.
A kvadrát mutatja, hogy az Új Középpontunk megtaláláshoz erőfeszítéseket kell tenni, magunknak megtenni a célhoz vezető utat. 
 A Plútó romboló, átalakító ereje általi újjászületés a halál kapuján keresztül vezet, ahol a halál a régi minőség elmúlását jelenti, hogy megszülethessen egy magasabb-rendű létezés.


A képlet egyszerű így leírva, a hétköznapi életbe átültetve mégis nehézségeket hoz. Hiszen, amikor a megszokott értékeink, a megszokott energiáink elkezdenek nem működni, akkor az pánikhoz vezet. Ez olyan, mintha most minden házban leállna az elektromos áram szolgáltatás – csak képzeld el, hogy hosszú napokig, hetekig áram nélkül maradsz: teljesen ki kell fejlesztened egy új életmódot, hogyan lehet hűtő, számítógép, mosógép, világítás nélkül meglenni. Sok frusztrációval járna.

Tulajdonképpen ez történik most velünk, az Emberiséggel is, azaz lekapcsoltuk azt az energiaszolgáltatót, ami eddig az energiát adta. Illetve szivárog még, csak nagyon nehéz ehhez az energiához hozzájutni.

Tehát, hogyha az életedben bizonyos dolgok nem működnek, akkor azok már nem is fognak soha úgy működni, ahogy eddig megszokhattad. S ha valami nem stimmel az életedben, akkor nagy valószínűség szerint ezért van, mert te még mindig a hűtőgépedből szeretnéd kivenni a hűtött ennivalót, holott már régen nem hűt a hűtő, és minden megromlott bent.

Nos, ha így nézed, ez elég kilátástalannak tűnik, hiszen ez az áram sosem lesz már – na, és EZ bizony rendesen frusztrálóan tud hatni, és EZ működik a te tudatalattidban is. Vége van egy világnak, és ez bizony láthatatlanul, bizonyos elkényelmesedett részeidnek igencsak zavaró.

S ebből nincs is kiút, hiszen áram többet nem lesz, tehát a régi megoldások nem fognak működni – ha pl. az ételedet szeretnéd hűtve tartani. Látszólag nincs is megoldás – persze csak akkor, ha nem vagy képes befogadni az újat.

És itt jön be az említett Uránusz kvadrát kapcsolat, hiszen a kvadrát mutatja, hogy neked lépned kell, méghozzá a rendszerből kell kilépned. Alacsony szinten anarchia – magas szinten pedig egy új létformában való létezés. S ha képes vagy új megoldásokat találni, azaz TÚL A MEGSZOKOTTAKON, akkor az a rendszer már minden szinten ki fog téged szolgálni.

Ez így leírva egyszerűnek hangzik – és nem győzőm hangsúlyozni, hogy tényleg egyszerű!

Ám ha levetíted mindezt a hétköznapi életedre, a párkapcsolatodra, a számláid befizetésére, életkörülményeidre, vagy a világ gazdasági helyzetére, akkor lehet, hogy nem fogod megtalálni ezt az egyszerűséget. Mert akkor hűtőgépek, porszívók és más sok-sok árammal működő gépet nézel – hogy a példánál maradjunk. S ezek már nem működnek. Hiába mész el tüntetni a hűtőgépgyárhoz, teljesen felesleges lesz. Vagy, hogy válasszanak új igazgatót a hűtőgépgyárban, aki majd megoldja a problémákat. Ez is teljesen felesleges lesz.

Tehát keresd az új hozzáállást az életedben, minden szinten! Nézz mindenre másképp!

S azt fogod észrevenni, hogy nem hogy nincs áram, hanem az áramnál egy milliószorta hatékonyabb megoldás van ott előtted, amiről nem fogod érteni, hogy miképpen lehet az, hogy eddig nem így oldottad meg a dolgaidat. És amikor elmész a barátaidhoz, szomszédokhoz, azok bután fognak nézni rád, hiszen olyat fogsz nekik mutatni, amit ők nem látnak, nem értenek.

S tudod mit fognak látni? Hogy neked mégis van hűtött ennivalód, és megy a porszívód, nekik meg nem. De Neked valahogyan mégis működik. És EKKOR már hinni fognak neked, mert látják, hogy működik.

S kérdés ez, hogy amikor TE látod a saját nem működő dolgaid mellett, hogy valakinek valami csoda folytán minden csodálatos és tökéletes rendben megy, akkor TE MOST mire gondolsz?Mire gondolsz ekkor? Hogy mázlista? Hogy ő sokkal jobb nálad? Hogy szerencséje van? Vgay már eleve azt látod, hogy hülyeségeket beszél, hiszen neked ott van a nem működő porszívó, és különben is, neked be kell fizetned a számláidat, és itt van egy ember, aki mindenféle balgaságról beszél, amikor neked meg komoly és fontos és ősi dolgaid vannak, amiket végezned kell?

Merthogy, a létezés nagyon de nagyon egyszerű, sőt még annál is egyszerűbb. Nem rózsaszín szirupfolyón történő repkedés, hanem egy elképzelhetetlenül izgalmas vadvízi túra, ahol dobál a folyó, arcodba csap a víz, s te csak kerülgeted a sziklákat, evezel, teszed a dolgot, és ÉLVEZED, mert tudod, hogy nem történhet semmi bajod. És éppen ezért nem is történik.

Kezdj el változni, kezdj el másképp nézni a dolgokra, mert nincsenek problémáid az életben! Azok csak a vadvízi kalandtúra állomásai – de hát könyörgöm, azért ültél bele ebbe a csónakba, hogy megtapasztald ezt a kalandot!!! És most ott kuporogsz a sarokban, és arra vársz, hogy valaki végre már megmentsen és leállítsa ezt az egészet? Mert ahogy körbenézel a világban, ezt fogod nagyjából a legtöbb helyen látni.


12DNS tábor logó

Vársz 2012-re, hogy majd végre jön valami misztikus izé a maják miatt, és majd jól nem lesz semmi problémád… pedig nem, a kalandtúra folytatódik, csak nagyon nem mindegy, hogy te élvezed az arcodba csapó hullámokat, vagy a sarokban kuporogsz és a hajód hánykolódik a szél és a víz kénye-kedvére? Vagy fogod a lapátodat, és nekiállsz lapátolni? :)

Rajtad áll a választás

S pontosan a leghétköznapibb életedben tudod a legjobban lemérni, hogy Te éppen hol tartasz a változásban. Nem ott, hogy hány meditációs izére mész el, mennyi aurát látsz, milyen angyalokkal beszélgetsz, mennyire van sok spiri könyved és spiri gondolatod… Ezek mind elterelések. PONT a leghétköznapibb életed a legjobb mérce. Hogy állnak a sárga csekkjeid, a kapcsolataid, és hogyan érzed magad a világban, milyen számodra ez a világ? Itt tudod lemérni legjobban, hogy hol és mit nem akarsz változtatni. Hol akarsz még mindig árammal vizet forralni?

S ezt a vizsgálatot, a felismeréseket senki sem tudja helyetted elvégezni. Ezt bizony csak Te tudod felismerni magadban,a világban. De tudd, tényleg egyszerű a váltás, csak kezdj hozzá máshogy, lépj ki a megszokottból. Bízz és higgy! Ne félj semmitől – hiszen, ahogy írtam, ezt a vadvízi túrát te választottad magad számára…

* * *

(S a Csillaglesőben említek még egy vasárnap egzakttá váló Nap – Neptunusz trigont, egy Jupiter – Neptunusz kvadrátot, egy Szaturnusz direktbe fordulást is – de mindezek be vannak építve a fenti írásba, hiszen ha bízol és nem félsz, akkor ez a vadvízi túra tényleg egy élmény, egy kaland lesz számodra, és nem állandó problémamegoldás és a sziklák kerülgetésében fog kimerülni…" Forrás :

http://csillagmag.hu 
Jó evezést mindenkinek! )

Mit akar tőlünk az Isten...
“Amit meg kell tanulnunk, az mindig ott van a szemünk előtt, 
csak alázatosan és figyelmesen körül kell néznünk, 
hogy meglássuk mit akar tőlünk az Isten, és melyik a legjobb lépés, 
amit a következő pillanatban tehetünk.”
(Paulo Coelho – A Zahír)

2012/08/01

Ma telihold...Gyermekeink....


"Gyermekeitek általatok érkeznek, de nem belőletek. 

És bár veletek vannak, nem birtokolhatjátok őket. 
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. 
Mert nekik saját gondolataik vannak. 
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. 
Mert az Ő lelkük már a holnap házában lakik, ahová ti 
nem látogathattok el, még álmaitokban sem. 
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok olyanná tenni őket, mint ti vagytok. 
Mert az élet sem halad visszafelé, s nem reked meg a tegnapban. 
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el."Tükör...


"Apa és fia sétálnak az erdőben. Hirtelen a
fiú megbotlik, és éles fájdalmat érezve felkiált:
- Áúúúúúúúúú.
Meglepetésére hangot hall a hegy
gyomrából: "Áúúúúúúúúú". . . Kíváncsiságtól fűtve a hang irányába kiált:
- Ki vagy te?
De az egyetlen válasz, ami érkezik: "ki vagy te?"
Méregbe gurul a fiú, és ezt kiáltja:
- Gyáva vagy! És a hang visszaszól: "Gyáva vagy!"
A fiú ránéz az apjára és megkérdezi: - Apa, mi folyik itt?
- Fiam - válaszolja az ember, - figyelj csak!
- majd elkiáltja magát: - Csodállak!
A hang felel: "Csodállak". Apja azt kiáltja: - Csodálatos vagy!
A hang pedig válaszol: "Csodálatos vagy!"
Majd az apja elmagyarázza:
- Az emberek ezt VISSZHANGNAK nevezik,
pedig ez valójában maga az ÉLET!
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! 
Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. 
Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet!
 Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat.
Ha azt akarod, hogy az emberek
türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled,
 te is légy türelmes és mutass tiszteletet!
A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. 
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz. 
Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi."