2013/01/28

Láthatatlan segítőink az Arkangyalok
"Kik az arkangyalok? Daskalos, a ciprusi mágus szerint Szent Spirituális lények, ők a Szent Ige megtestesítői, akik építik és irányítják az Univerzumot. Amikor emberi alakot öltünk az elkülönült világok valamelyikében, mellénk szegődik egy arkangyal, aki akár észleljük őt, akár nem, vigyázó szemeit fáradhatatlanul rajtunk tartja: véd és oltalmaz bennünket, vagyis ő a mi őrangyalunk.

Az őrző-védő angyalaink is valamilyen arkangyali rendbe tartoznak. Minden egyes vallásban jelen vannak az arkangyalok más-más néven. Nem vesszük sorra a világon létező összes vallásban megjelenő szárnyas segítőket, most Daskalos rendszerére szorítkozunk. Valamint segítségül hívjuk tanítványainak, Nick Demetry és Edwin Clonts tapasztalatait.

Minden arkangyali rendben milliárd és milliárd angyali lény létezik, amelyek azonos típusúak.

Daskalos szerint az arkangyalok annak érdekében, hogy az ember egészséges fizikai, éteri, érzelmi, mentális egyensúlyát visszaállathassa, képesek bármilyen szín és hangfrekvencián rezegni. Ily módon állítja vissza a Szent Lélek az ember egészségét - állítja korunk kiemelkedő keresztény misztikusa.

Tizenkét arkangyali rendet különböztet meg, amelyek közül négy tartozik az elemek arkangyali rendjébe- velük dolgozhatunk nap, mint nap spirituális utunkon, meditációinkban.1.A tűz őselemhez tartozik a vörös szín, amely Mihály arkangyal színe. 

Az Egyes számot rendelik hozzá. A nevének jelentése „Nagy Isten”. 
Érdekes, hogy a Maha szanszkritül nagyot jelent, az El pedig Istent (az ősi egyiptomi és a héber nyelvben is ez a jelentése).
 Ő a hő, a fény és a tűz minden formájának az ura fizikai és metafizikai értelemben egyaránt. Ő uralja az anyagcsere folyamatokat, és a velük kapcsolatos hőtermelést. Akaratunk mozgósítója, amely lehetővé teszi, hogy nyugodt erővel tudatosan cselekedjünk belső lényünk csendjéből. A rezgésükre való ráhangolódással visszaszerezhetjük az ember Valódi Énjéből eredő, igazi erő nyugalmát. 
Amikor így teszünk, elvesszük az energiát a harag elementáloktól
2.A víz őselemhez tartozik a kék szín, amely Gábriel arkangyali rendjét jelöli. 
Hozzájuk tartozik a Kettes szám. A nevének jelentése Ga (vagy Kha)-Vir-El, vagyis Ga/Kha a vágy, érzelem, kinyilvánított szeretet, Vir az elemet jelenti és az El az Istent.
 A test minden folyadékát uralja, és együttműködik Mihály arkangyallal a vörös vértestek termelésében. Az érzelmeket képviseli a víz áramló, alkalmazkodó, beolvadó tulajdonsága miatt. Ezen tulajdonságokra tanít bennünket. Gábriel energiájára ráhangolódva eláraszt bennünket az érzelmi elégedettség, amely a kölcsönös harmóniából és a szívbéli vágyak beteljesüléséből fakad. Alkalmazkodásra, megértésre, együttműködésre és elfogadásra tanít.
3.A levegő őselem színe az ibolya, amely Rafael arkangyali rendjéhez rendelhető.
 A Hármas szám tartozik hozzá. Ra-Fa-El szó jelentése: Ra az ókori egyiptomi nyelven napot jelentetett, a Fa pedig rezgést. Az éteri életerő ura Rafael. A fizikai testben ő irányítja a napfény és az oxigén átalakítását éteri erővé. Mentális tisztánlátásra, koncentrálásra, hatékony kommunikációra, kapcsolatépítésre, és konfliktuskezelésre tanít. Intelligenciával, türelemmel ruház fel. Segít megoldást találni az életünk minden területén jelentkező konfliktusainkban. Rafael erőteljes gyógyító erővel bír.
Rafael ibolya színe Mihály vörös és Gábriel kék színének a keveréke.

4.A tűz, a víz és a levegő őselem összefogója az éteri minőség, Uriel arkangyali rendjének ezüstfehér színe, a Négyes szám tartozik hozzá. Uriel nevének jelentése az egyiptomiaknál U-Ri-El: Űr-Nap-Isten. Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját az anyagi testünkben. Harmóniát és rendet teremt személyiségünkben. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk a házasságban, a családi életünkben, a kormányzatban, az oktatásban, Uriel láthatatlan hatását érzékelhetjük.
Négyük közül valamelyik arkangyal egész földi inkarnációnk során elkísér bennünket.

5.Daskalos tanítása szerint a Kerubok (Ötös szám- fehéres rózsaszín) „az égi jegyzőkként” működnek az ember éteri másában. Fizikai testünk láthatatlan éteri lenyomata az éteri testünk, ezért a Kerubok rendje nagyon közel áll hozzánk. Mindent hűségesen feljegyeznek a kozmikus memóriabankba, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Semlegesen viszonyulnak hozzánk, soha nem reagálnak, hagyják, hogy tapasztalatainkat saját akaratunk szerint éljük át. Ők képviselik a mindentudás és a mindenütt jelenlevőség isteni minőségét, biztosítanak bennünket afelől, hogy soha semmit sem vesztünk el, amikor fejlődünk, elengedünk és tovább lépünk. Azok akik szerencsésen aktivizálják magukban a fejlődést támogató kerubok energiáit, azok jelentős mértékű személyiség átalakulást és stabilitást érnek el. Az építő szabadságot, a merev mintáktól való elszakadást, a kalandot, a fejlődést, a lelki fejlődést inspirálják.
6.A szivárvány színű arkangyali rend a Szeráfok (Hatos szám). Segítenek gondolataink és érzéseink összehangolásában. Lelki minőségeket tükröznek, hatására az embert olyan megelégedettség tölti el, amely az igazi, mély belső forrásból való töltekezésből és ennek másokkal való megosztásából fakad.

7.Az ibolyaszínnel szegélyezett kék szín és a Hetes szám képviselője a Fejedelmek rendje. A szellemi átalakulást szolgálja. A Fejedelmeket olyan világ készteti átalakulásra, mint a miénk-kimerült, elhasznált és reménytelen. Azzal csökkentik a sötétséget, hogy belső csendre, hitre, reményre és bátorságra ösztönöznek. A vallási tradíciókban mostanában megjelenő spirituális újjászületés a Fejedelmek tevékenységét jelzik.

8.Az aranyos sárga szín a Hatalmasságok arkangyali rendjéhez, a Nyolcas szám tartozik. Segítségével közelebb kerülhetünk az isteni hatalomhoz. Arra ösztönöznek, hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk. A Hatalmasságok társadalmi szinten tevékenykednek, az intézményrendszereinkben, kormány, oktatás, egészségügy területén. Jelenlétük érzékelhető, amikor béketárgyalások folynak, előtérbe kerül a természetvédelem, humanitárius segítséget nyújtanak az emberek egymásnak. Minden olyan területen, ahol az emberek az emberi erőstruktúra olyan átalakítására törekednek, amelyek a szellemi értékeket tükrözik.
9.A Trónok arkangyali rendjéhez tartozik azaranysárga szín, a Kilences szám. Daskalos szerint az ember őrangyala a Trónok arkangyali rendjéből érkezik. Isteni, feltétel nélküli szeretettel támogatnak bennünket, hogy mi ugyanezt a szeretet adjuk át. Amilyen mértékben sikerül ezt megtennünk, olyan mértékben sikerül elérnünk a szellemi mesterfokot és a megvilágosodás küszöbét.

10.A Domíniumok fehér színe, a tízes szám. Daskalos szerint a Domíniumok, és a fölöttük álló arkangyali rendekről kevés közérthető dolgot lehet mondani. Az emberiség iránt tett szolgálatuk egyértelműen érezhető, például, amikor valamilyen titokzatos módon spirituális mesterszintre emelik azokat, akik az önirányítás és a személyiség-egyesítés kívánt fokát már elérték. Ekkor az isteni bölcsesség, erő és szeretet eredményeit újabb, tökéletesebb szintézisbe rendezik.11.A tizenegyes szám és az arany fehér szín a Nagyurak rendjét képviseli. Róluk sem tudunk túl sok információt megosztani, de arra lehet következtetni, hogy a megvilágosodott emberi lényt vezetik a szellemi szolgálat egyre magasabb dimenziói felé. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a megvilágosodás csak a kezdete univerzumbéli létünknek. A fejlődés véget nem érő, és állandóan nagyobb felelősséggel jár, de ugyanakkor folyamatosan növekvő szabadság és öröm is. Most és az örök jövőben felelősség van rajtunk, amely egyenes arányban áll az általunk mutatott megbízhatósággal, ez pedig tükröződése annak, milyen mértékű és mennyire szilárd a bizalmunk az isteni akaratban.
12.A tizenkettes szám, az indigó szín arkangyali rendje a Névtelen rend a Shamaellel. 

Ő a föld elem ura. Sham a fényt, El pedig Istent jelent. Az életjelenségek létrehozása és fenntartása az anyagi síkon, beleértve fizikai testünket is, ez Shamael munkája. Az Isteni Feminin(női minőséget képviselő) tartományban munkálkodik. Ő szolgáltatja a tettek és a lehetőségek területét, amelyen keresztül a többi arkangyali rend megvalósíthatja teremtő szándékát fizikai vagy biológiai megnyilvánulás formájában."


Hogyan határozhatjuk meg, hogy melyik arkangyali rend van hatással az életünkre? Adjuk össze születési dátumunk számjegyeit egyenként a példa alapján:

1963. 10. 23.
Alakítsuk át születésünk hónapját egy számjeggyé. 

Alakítsuk át születésünk napját egy számjeggyé
1+9+6+3+1+0+2+3= 25=2+5=7

Tehát a 7-es arkangyali rendhez tartozik.

Ha valakinek végeredményként 22, 11 vagy 33 jönne ki, nem kell, hogy egyesekre kerekítse, hanem a 11-es a 10. rendhez (Domíniumok), a 22-es a 11.rendhez (Nagyurak), a 33-as a 12-es rendhez (Névtelen rend) tartoznak.Forrás/ Dr. Nicholas C. Demetry, Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje

Feng shui tanácsadás,harmonizálás,tértisztítás,Bach virágterápia,Tarot sorselemzés.
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2013/01/25

Richard Bach: Jonathan, a Sirály (részletek)

...az unalom meg a félelem és a harag az oka annak, hogy a sirályok élete oly rövid.
Az dönti el, milyen lesz a következő világunk, hogy mit tanultunk meg a mostaniban. Ha mit sem tanultál, a következő világod pontosan olyan lesz, mint ez itt. Ugyanezekkel a korlátokkal és ólomsúlyokkal küzdesz majd.
A mennyország nem valamiféle hely, nem is valamilyen idő. A mennyország azt jelenti: tökéletes.
Abban a pillanatban kezdesz majd ismerkedni a mennyországgal, amikor eléred a tökéletes sebességet.

És ez nem azt jelenti, hogy ezer vagy millió kilométert teszel meg óránként, vagy hogy fénysebességgel repülsz. Minden szám határt jelent, a tökéletesnek pedig nincsenek határai. A tökéletes sebesség az, ha egyszerűen máris ott vagy, ahová igyekszel. 
Azok, akik az utazást fontosabbnak tartják önmaguk tökéletesítésénél, lassúak és nem jutnak el sehová. Azok pedig, akik lemondanak az utazásról, hogy helyette tökéletesedni igyekezzenek, bárhová rögvest elérkeznek.
...A dolog fortélya az, hogy Jonathan ne tekintse magát többé bezártnak egy meghatározott testbe, melynek szárnyfesztávja harminc centi, és a teljesítménye berajzolható a térképbe. A fortély mindössze annyi: tudnia kell, hogy valódi természete szerint egy tökéletes, íratlan szám, egyidejűleg él térben és időben, mindenütt és mindenkor.
...Benne úgy nyilvánult meg a szeretet, hogy érezte: a felismert igazságból át kell adnia valamit másnak is, egy sirálynak, aki csak a lehetőségre vár, hogy ő is megismerhesse.
Valójában mindannyian a Nagy Sirály gondolatát testesítjük meg, a korlátlan szabadság eszméjét, és az, hogy pontosan, tisztán repülünk, egy lépés valódi énünk kifejezése felé. Mindazt, ami ebben korlátozna, le kell küzdenünk.
Egész testetek, egyik szárnyvégetektől a másikig, semmi más, mint gondolatok látható formája. Rázzátok le a gondolat láncait, és lehullanak a test láncai is...
Szabadságunkban áll oda menni, ahová akarunk, és olyannak lennünk, amilyenek vagyunk.
Szabadságodban áll, hogy önmagad légy, valóságos magad, itt és most; és semmi nem állhat az utadba.
A szabadság a sirály legsajátabb természete, hogy bármi állna is ennek a szabadságnak az útjában, azt félre kell tolni, legyen bár hagyomány, babona vagy akármilyen más korlát.
Az egyetlen igaz törvény az, amely a szabadsághoz vezet.

A titok abban rejlik, hogy a korlátainkat sorjában, türelmesen győzzük le... Amit összehoztál, az annyi, hogy túl gyorsan cseréltél tudatszintet.
Meg kell tanulnod az igazi sirályt látni, a jót mindvalahányban, és segíteni nekik, hogy ők is meglássák magukban. Ezt értem szereteten. Ennek a nyitját megtalálni, az az öröm.
Arra van szükséged, hogy tovább keresd önmagad, mindennap egy kicsit fedezz fel belőle, a valódi Fletcher sirályból, aki előtt nincsenek korlátok. Ő a te oktatód. Őt kell megértened, szerinte kell élned.
Ne higgy a szemednek. Amit azzal látsz, csupa korlát. Az értelmeddel nézz, ébredj rá, amit úgyis tudsz már, és meglátod, hogyan kell repülni.

Theodor tanításai


"Mindenki ateista, aki nem ismeri fel, hogy őbenne Isten lakozik. Isten nem a mennyekben ül és uralkodik, hanem szétszórtan él minden teremtményében. Valamilyen szinten mindenki ateista, aki Istent önmagán kívül keresi. Az igazi teista tudja, hogy Isten fényét (energiáját) magában hordozza, úgy hívjuk: Szeretet. A Szeretet körülöleli, fenntartja és élteti a Világot. (Isten, Igazság, Fény, Egyensúly, Rend, Értelem, ezek azonos fogalmak. Talán a legérthetőbb, ha az Egyensúly fogalmánál maradunk.) Az ember vagy Egyensúlyban van, vagy egyensúlyát elvesztve él. Aki Egyensúlyban van, békében, megelégedésben él, és bármit tesz is szeret. Ha az ember kizökken az Egyensúlyból, elhatárolja magát, falakat épít maga köré, amelyek eltakarják a fényt. Sötétségben (tudatlanságban) zűrzavar keletkezik, az embert elfogja a bizonytalanság, a félelem. Félelemben nem lehet szeretetteljes életet élni, vagyis visszatalálni az Egyensúlyba. Mivel a falakon belül nem látszik a fény, sokan azt hiszik, a fény nem is létezik. A sötétségben élés szenvedéssel jár. A fájdalmaktól egyetlen módon lehet megszabadulni: tudatossággal. A tudatosság réseket vág a kőfalakon és átszűrődik a fény. Ahol a fény megjelenik, ott visszaáll az Egyensúly.

Az ember teljes szabadságot élvez abban, hogy eldönthesse, szeretetben (megelégedésben), vagy félelemben (fájdalomban) szeretne élni. A döntés meghozatalára (saját magad és a világ megváltására) minden pillanatban megvan a lehetőség."

"Megengedsz-e minden cselekedetet magadnak? Ugye fel tudsz sorolni rengeteg dolgot, amit soha nem engednél meg magadnak. Ezek az előző valakivé válás választásának és folyamatának az eredményei. Amiket most megengedsz magadnak, azok a legutolsó önmagadról alkotott képed eléréséhez szükséges eszközök. Vagyis aki szeretnél lenni, annak az igazi lénynek elkészítéséhez szükséges "szerszámok kincsestára". Amiket most cselekszel, ahogyan a problémáidat kezeled és megoldod, az vagy Te pillanatnyilag. Ahogy a dolgokat megteszed, olyan fokon létezel. Nincs rangsor. Minden cselekvés egyenrangú --- egy-egy lépés előre a létezés különböző lépcsőfokára. A lépcső csak felfelé vezet. Ezt tudnod kell akkor is, ha olyan embert látsz, aki szerinted nem helyes dolgot cselekszik. Nem tudhatod, hogy hány lépcsőfokot ugrott ezzel az úgymond rossz magatartásával. Képzeld el, milyen mélyről kellett indulnia, ha ezzel a tettével előbbre jutott. Tiszteld érte! Tiszteld a vándorokat, az utakat és minden lépcsőfokot!

Ugye azzal már egyetértesz, hogy aki szeretnél lenni azt te gondolod ki, hogy nincs rád erőszakolt sors? Akkor ugye olyan valaki sincs, és olyan helyzet sincs, akit vagy amit a mostani helyzeted miatt okolnod kellene? Ha erre rájössz, egy óriási dolgot felfedezel fel.

A tegnap terve állítja eléd a ma feladatait. Oldd meg a mai feladatokat, és ha a mostani körülményekkel nem vagy megelégedve, ne azzal foglalkozz, hogy mit csináltál rosszul eddig, hanem gondold át és szőjjél új terveket. Formáld meg magad újra, használj új színeket, új formákat, friss tónusokat, gazdagabb környezetet! Képzeld magad új helyszínre, új társaságba, ahol jobban érzed magad, ahol jobb a légkör, ahová szívesebben tartozol! Gondolj hálával előző önmagadra, mert nélküle nem itt tartanál. Mivel kinőtted a régi ruhát, szeretettel szabjál újat, amiben jobban érzed magad. Fogadd magadba a saját magadról alkotott új képedet! Ezzel a képpel vonzod magadhoz a megvalósításához szükséges összes helyzetet. Ne szitkozódj hát, ha valami nehézségbe ütközöl. Tudd: azért van, hogy célodat elérd, enélkül nem érheted el azt, akivé válni szeretnél. Minden apró részlettel azon munkálkodsz, hogy azt a képet valósítsd meg, amit elképzeltél. Minden érted van --- ugye érted. "

"A te Istened a Gondolat-Szó-Cselekedet Istene. Ha te gondolkozol, beszélsz és cselekszel, akkor magadban hordozod a saját Istenedet, tehát a te Istened benned lakozik. Akkor legjobb lesz, ha a magadban lakó Istenhez imádkozol. Mivel Istened benned lakozik, egyszerű a helyzeted, mert állandóan veled van. Nem kell külön elutazni szentséges helyekre, hogy megtaláld. Ez eddig praktikus is lenne, csak az a baj, hogy ezt nem hiszed el. Mert Isten szerinted valami magasztos csoda, aki nem alacsonyodhat le odáig, hogy beléd költözzön. Túlságosan egyszerűnek tartod magad a magasztos csoda befogadásához. Márpedig, kedves Barátom, a Magasztos Csoda már akkor benned volt, amikor megszülettél. Amint már mondtam, a Magasztos Csoda szétszórta magát a teremtés pillanatában. Isten megfelelőnek tartott arra, hogy egy kis darabkáját rád bízza. Sőt annyira nagyra tart téged, hogy azonosítja magát veled. Ha Isten így megbecsül, te miért nem fogadod el saját magad, miért nem hiszed el önmagadról, hogy alkalmas vagy a hordozására? Azért, kedves Barátom, mert még nem bizonyosodtál meg felőle, hogy ott létezik önmagadban, mert még nem látod a belső fényed világosságát. Egyelőre egy pici lángocska pislákol, de magában érzi az isteni ragyogás erejét. Ezt a ragyogást pedig te fogod biztosítani számára azzal, hogy eloszlatod felette a sötétséget. Minden szándékos vagy tudattalan cselekedet, ami az isteni tulajdonságot engedi kibontakoztatni, egy kis fénnyel gazdagítja Isten világosságát benned. Egy szép napon te is kénytelen leszel észrevenni és akkor majd hiszel. Addig is kapsz jeleket --- ahogy eddig is kaptál ---, hogy nem vagy egyedül. Ilyenkor valami gyengéd melegség, áldott nyugalom, valami megmagyarázhatatlan, látszólagos ok nélküli boldogság árad szét benned. Ez a kis fényecske öröme, a hála kifejezése irányodba, az együvétartozás titkának ereje, ami még tudatlan benned, de működik."…

"Ha akarod, újra kezdheted az életedet, megváltoztathatod a sorsodat, a körülményeidet. Természetesen csak a jövőről beszélek --- ami volt, megtörtént ---, méghozzá pontosan úgy ahogy akartad, vagy ahogy a félelmeid akarták. A félelem is energia. Tudod: minden energia megvalósul. Ha kigondolsz valamit, de azon nyomban félni kezdesz az ellenkezőjétől --- és azt gyakrabban választod, mint az eredeti terved --- akkor az valósul meg. Vigyázz tehát, hogy mire gondolsz és mit beszélsz, mit cselekszel.

Ha tudatosan választod a félelem nélküli teremtést, akkor minden sikerül --- nem lesz ami ellene dolgozzon. Legyen bátorságod a tudatossághoz és minden "megadatik néked".

Most, hogy már tudod: minden vágyad teljesül, ne légy elkeseredve! Tudom, az első öröm után hatalmas felelősség zúdul rád. Mi lesz, ha nem lehet tovább másra fogni a szomorú sorsod okát, ha nem tudsz senki mást hibáztatni azért, hogy itt tartasz? Kénytelen leszel szembenézni saját magaddal. Kényelmesebb álláspont volt az előző, viszont ha a saját sorsod kormánykereke a saját kezedben van, vajon mi akadályoz meg abban, hogy arra tekerd, amerre jónak látod? Tisztában kell lenned saját céljaiddal. Nem lesz majd elég egyik napról a másikra tétlen szemlélődéssel figyelni, mit hoz a holnap. Szeretnélek megnyugtatni, barátom: ez nem tragédia. Ellenkezőleg, éppen felemelő érzés. Látod, eljött az ideje, hogy másképp gondolkozz és másképp élj. Eddig mást okoltál, más tartott a karmai között, melyből nem tudtál kiszabadulni. Ha nincsenek karmok többé, szabad vagy. Tiéd a világ és te vagy a világé. A világnak nagy szüksége van rád, mert csak általad tudja megvalósítani és fenntartani önmagát. Ugyanez történik veled is. Te is csak a világgal egyetemben tudod megvalósítani önmagadat, mert nem lehet elkülönülten élni. A világ és Te EGY-ek vagytok. Ha a világ Te vagy, akkor mindennel rendelkezel, amivel a világ. Használd ki ezt a lehetőséget! Ne hagyd felülkerekedni az érzést magadban, amit a félelem diktál! Engedd “áramolni” magadban a Szeretetet, amely kitárja a karodat, és hagyja, hogy minden átfolyjon rajtad. Mihelyst utat nyitsz az áramlatoknak, utat engedsz az életnek is. Így éred el az örök létezés tudatát. Az örök létezés mindig is a tiéd volt, van és lesz, de a tudatosság új távlatokat nyit: szárnyalásodat már semmi nem állíthatja meg." /
Óvári Anna:Imakönyv ateistáknak/

Richard Bach: Illúziók (részlet)
Volt egyszer, hogy egy kristálytiszta vizű, hatalmas folyó fenekén különös lények éltek.
A folyó csendesen hömpölygött mindannyiuk - fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, jók és gonoszok - fölött, a víz folyt, ahogyan folynia kellett, a víz csupán kristálytiszta önmagát ismerte.

A lények mindegyike görcsösen kapaszkodott a folyómeder mélyén heverő ágakba meg kövekbe, mert életük volt a kapaszkodás, az, hogy ellenálljanak a sodró áramlásnak, ezt tanulták születésük pillanatától.

Végül azonban az egyik lény így szólt: "Elegem van már ebből a kapaszkodásból. Bár a saját szememmel nem tudok meggyőződni róla, de bízom benne, hogy a folyó tudja, hová folyik. Hagyom hát, hadd sodorjon magával az áramlás, és vigyen, ahová akar. 

Ha továbbra is itt kapaszkodom, belehalok az unalomba."
A többi lény kinevette, és azt mondták: "Te bolond! Engedd csak el magad, és az áramlás, amelyet oly nagyra tartasz, majd jól megforgat, odavág és úgy szétmorzsol a köveken, hogy abba hamarabb belehalsz, mint az unalomba!"
De a lény nem hallgatott rájuk, hanem elszántan elengedte, amibe addig kapaszkodott, mire valóban rögtön forogni, bukdácsolni kezdett, és az áramlás a kövekhez vagdalta.
Ám a lény ennek ellenére sem kapaszkodott meg újra, az áramlás így egy idő múlva felemelte a folyómeder fenekéről, és többé már nem ütődött, zúzódott.
Azok a lények pedig, akik a folyó alján éltek tovább, és nem ismerték a sodródót, így kiáltottak fel: "Lássatok csodát! Ugyanolyan lény, mint mi vagyunk, de ő repül! 

Íme a Messiás, aki eljött, hogy mindnyájunkat megváltson!"
És a sodródó így szólott: "Dehogy vagyok én Messiás, vagy akkor ti is azok vagytok. 

A folyónak telik kedve benne, hogy felemeljen bennünket, hogy szabaddá tegyen, ha van merszünk hozzá, hogy elengedjük, amibe kapaszkodtunk. Valódi tennivalónk az utazás, a nagy kaland."
De ők csak egyre azt kiáltozták: “Megváltó”, és továbbra is görcsösen kapaszkodtak a kövekbe, és a következő pillanatban a sodródó eltűnt a szemük elől, ők pedig ott maradtak, és legendákat találtak ki maguknak holmi Megváltóról.
Személyes konzultációra bejelentkezés
e-mailben: faczanyi@gmail.com telefonon: +36/30-8232-440.
Személyes találkozásunk alkalmával kb.1 órás gyógyító beszélgetés során
választom ki számodra a megfelelő virágesszenciákat.Várlak szeretettel!
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, tértisztítás, 


2013/01/23

2013 – A Felemelkedés folytatódik
…részlet Metatrontól…
2013 egy hihetetlenül fontos év és sokkal jelentősebb több szempontból is, mint a 2012.
Sokan talán úgy éreztétek, hogy 2012 lesz a csúcspont abban, amit egy éghajlati változás (jégkorszak beindulása) követ majd.
De Kedveseim, még a munkánknak csak az elején tartunk.

És én azt mondom, hogy 2013 olyan kihívásokkal fog érkezni és olyan feladatokkal, melyekről a lélekszerződéseitek szerint egykor megállapodtatok.
2013 minden értelemben egy új kezdet, de nem a pihenés ideje, nem annak, hogy rajta üljetek a babérjaitokon.

Az Új Föld magába foglal bizonyos multidimenzionális kereszteződések szerinti, folyamatos és sorozatos lineáris energiaáramlási pontokat és időkapukat.
Valójában ezek a megváltozó idő kiemelkedő pontjai, melyek lehetővé teszik a Felemelkedésetek megtörténtét.

Ezek a pontok olyan átjárók sokatoknak, azoknak, akik a jövőből, követei vagytok a Szíriusziaknak-Plejádoknak-Arkturusziaknak.

Megfigyelők és Kódhordozók vagytok, akiknek jogosultságuk van belépni ezeken az átjárókon, és hogy itt lehessetek ezen a bolygón a Felemelkedés idejében.
Számos szempontból a ti küldetésetek csak most veszi kezdetét.

2013-as időszak ütemtervében az áll, hogy a Kódhordozók a Föld féltekéi szerint (déli és északi), elkezdjék együtt összevarrni ezeket az energiapontokat a teljes világotokra vonatkozóan.

Különleges módon a Kódhordozók (Fénymunkások) számára lesznek ezek az energiák kiterjesztve, mint a déli, mind az északi féltekén.
Kulcsfontosságúak lesznek egyes hegységek, mint a déli féltekén: Patagónia, Uluru, Húsvét-szigetek és a Kilimandzsáró fogja lehorgonyozni, rögzíteni az Új Égboltot az elkövetkező években.

Közületek azok, akik már a Felemelkedés előtt is, mint Kódhordozóként szolgáltatok, egy még jelentősebb, még nagyobb szerepre kaptok majd felhívást.

Arra kaptok feladatot, hogy bizonyos kulcsfontosságú pontokat kapcsoljatok össze az Új Égbolt kicsíráztatásának céljából.

És majd ezután elkezdhetjük az új munkánkat.Az Új Égbolt 2013-ban kezdődikA kristályrács felépítése 12-12-12-ben befejeződött és ennek során, csirázásba szökkent az Új Égbolt. Az Új Égbolt elengedhetetlenül fontos az emberiség Felemelkedésének céljából és valójában egy kiterjesztése a Kristályos Háló egészének.
Bizonyos pontokon a bolygótok kivételes energiákkal rendelkeznek, amelyek megengedik és lehetővé teszik azt, hogy összehangolódjanak ezek a pontok.

Newgrange az egyik ilyen, a másik pedig Húsvét-szigetek.

Mindkettő többdimenziós, sokoldalú rácspont. Mindkettő, egy oktaéder portál, amely meghaladja a dimenziókat és az időt. Mindkettő, közvetlenül a 144-es dupla-penta-oktaéder kristályos csúcsháló csúcspontjaihoz csatlakozik.

Ezek jelenleg, közvetlenül az Új Égbolthoz kapcsolódnak, és amely kialakulása spontán a 12-12-12 felépülése után kezdődött el, majd a 2012. december 21.-i újraindítás során aktiválódott.Fontos azt megjegyeznünk újra, hogy a felemelkedési folyamatban, a Felemelkedés (a Földé) 12-12-12-ben megtörtént. A 12-12-12 lehetővé tette a kristályos energiáknak a manifesztálását az Új Földre.

Mindez lehetővé tette a DNS számára, hogy az Új Földet, a bolygó hálózatát, a kristályos mezőn belülre hálózatba kapcsolja és beleszője az Emberi (elektromágneses) Hálót.
Mindez megtörtént tehát 12-12-12-ben a 12:12 idején és a hálózat újraindítására pedig december 21-én került sor, amely lehetővé tette az Új Föld születését.

Az Új Égbolt


Már korábban beszéltem nektek a planetáris háló világra jöttéről. Kívülről nézve ez a háló olyan, mint két szivárványszínben játszó elliptikus frekvenciális sáv, amely boltívszerűen körbeveszi a Földet, ugyanúgy, mint eonokkal ezelőtt.
Az egyik sáv, nagyon finoman az elektromágneses egyensúlyban rezeg, és amely, arany árnyalatot bocsát ki magából. A másik, kristályos és egy fényes platina színben tündököl.
A két spirális ív fölött fog forogni a 144-es Háló, amely egy 144-es dupla penta-oktaéder. Magasabb technikai szempontból nézve, az Égbolt olyan szerepet játszik, mint egy szupra-kristályos frekvenciális jelátadó. Oszcillációjával, jelátalakítással végzi a hálózat pizoelektromos felléptetésének illeszkedését. És ez lehetővé teszi majd a hálózat áramköreinek teljes körű integrációját a gamma kristályos energiákkal, amelyek a Nagy Központi Nap, vagyis Tula Egyesített Mezejéből érkeznek.
A még jobb megértés végett, az Égbolt az erőteljes égi/mennyei energiahullámokat fogja átalakítani egy (nekünk) jótékony formában, így átalakítva, sokkal könnyebben megkaphatjátok azt, magatokhoz vehetitek azt, amit szeretnétek a Föld bolygón.
Tehát az Égbolt egy fejlődést támogató formának mondható el, amely egy hatalmas transzformátor (energia-átalakító) és energia-túlfeszültségvédő szerepet is játszik.
Az Új Égbolt meg fogja tisztítani az itteni energiákat és finomítani fogja az égi energiákat, hogy azok alkalmazhatóak lehessenek a 12 dimenziós Földi valósághoz.

A két elliptikus sáv fogja létrehozni az OM frekvenciális területét, és 2038-tól ezek fogják bevilágítani a sarki fényhez hasonlóan az éjszakai eget.


Az Új Mennybolt kezdeti szakaszának lehorgonyzása és rögzítése, a 2013. márciusi Napéjegyenlőség idején kezdődik majd el. A beindító eseménynek néhány kulcsfontosságú energetikai területe van, beleértve, a Húsvét-szigeteket és Patagóniát (mert ebben az 51. szélességi fok a kulcs).
Mindkettő terület megkapja ekkor az egységtudatosság kódjainak letöltését, más szóval az Akashát.
Ezeket az aktiváló energiák letöltését fogjátok érezni elsősorban a Nagy Phi Piramis oktaéder energiáin és szerkezetén keresztül a déli féltekén, 2013-ban. Sokan lehetnek közületek, akik lehozzák azokat.

Az Új Föld Küldöttei


Ahogy már azt korábban elmagyaráztam nektek, rengeteg lélek döntött úgy, hogy ebben az időben a Földre jön az 5. dimenzión túlról, mind a Föld jövőjéből, mind a magasabb világok jövőjéből azzal a céllal, hogy jobb megértéssel lehessetek 2013-al kapcsolatban.
Ti itt valójában a Kristályos Fény és Szeretet Nagykövetei vagytok.

Azért tértetek vissza a jövőből, ilyen értelemben a Föld lineáris idejébe, hogy segítsétek az emberiséget keresztülvezetni ezeken a viharos időkön, melyek az elmúlt 40 évben kezdtek el kibontakozni, és hogy jelen legyetek és részt vegyetek a következő 26 évben átvezetni őket a 2038-as kulcsfontosságú időpontig.

Ahogy már azt sokan észrevettétek, ráébredtetek erre a 2011-es és 2012-es szerepeitekkel, hogy mi a dolgotok a jövőtöket tekintve, mert ez tervszerű volt.
Az időkapuk közül az utóbbi két évben megjelenő beindító pontokkal, melyeken eddig dolgoztatok, megtették már azt, hogy 2013-ból, 2038-ba haladhassatok. Így 2038-ban meg is láthatjátok majd a teljesen Új Égboltot.
Ez nem volt megírva a Piramisokban?
Valójában a ti Edgar Cayce-tek utalt már erre a 2038-as évre, és ez lesz egy másik fő magassági pont az Emberiség Felemelkedésében.Néhányatok már nem lesz jelen fizikai testben 2038-ban, de ettől még akkor is kulcsszereplői küldetéssel támogatjátok most azokat a lényeket, akiket erre a munkára hívtak meg ide. Ti lesztek a gondnokai annak, hogy előzetesen összekapcsoljátok az (Égbolt) rögzítési, horgonypontjait és ezzel fogjátok ösztönözni a Kristály Gyermek kutatókat arra, hogy a 2038-as Új Égbolt felépítése befejeződhessen.
Tudjátok, nagyon sokan közületek már megtapasztalta, más planéták és világok Felemelkedését, több alkalommal is, és ismeritek azt, hogy milyen veszélyekkel és kihívásokkal jár mindez. És ezt a hagyományt alkalmazhatjátok az új vezetés felkészítésében, az új Égbolt rögzítéséhez.


De ne feledjétek a horgonyzásnál a kódok rögzítését!
Fontos az, hogy 2013-ban segítsetek mindenkit a fényetek ragyogásával és ne engedjetek a Félelem végső izgalmas vajúdásának, mert a régi energia az utolsókat rúgja.
Mi fog történni 2013-ban?
Ami történik majd, az egy Új Kezdetet jelent. Az Új Kezdetben pedig az Új Föld mintái jelennek meg. A Föld Felemelkedésének eredménye ez a dimenzionális megújulás és a bolygó kiterjedése.

A Föld kiterjedt a Kristályos dimenzióba, az 5.-től a 12. dimenzióig.Erőnapok és 2013 aktiválási időszakaszai

Az energiák 2013-ban már kevésbé lesznek olyan intenzívek, mint 2011. és 2012. emelkedő frekvenciái voltak, ezeket így sokkal könnyebb lesz kezelni.

Lesznek bizonyos különleges időpontok, melyek frekvenciális kulcsokként szolgálnak.

A napéjegyenlőségek, napfordulók különösen erősek lesznek, mert mindegyikük egy egyedi portálja lesz az Új Földnek.

A napéjegyenlőségek és napfordulók mellett, 5 rendkívül erős fogyatkozás (Nap és Hold) lesz.

Mindegyik újjáélesztett energiákkal fogja előremozdítani a bolygótokat. Ezek teljesen és egészében természetes összhangban következnek be különféle csillagászati eseményekkel, helyzetekkel.

Teljes átjárót biztosítanak, melyek egyedülálló eseményként, nyílásai lesznek az energiák átvitelének.

2013-ban sokkal sokrétűbbek és erősebbek lesznek ezek az események, mint 2009-től bármikor.2013 a következő ajánlattal érkezik:
1. Egy olyan időpont, amelyben mélyebben megvizsgálhatjátok magatokat, az Új Földön az Önvalónk felfedezéséért.
2. Erősíthetitek az energiákat az erőcsomópontokon belül, melyek ugyanúgy erősíthetik az előrelátás és a tudatos (lucid) álmodás képességét.
3. Egy időablaka ez az év az újratöltődésnek és az energiák kiegyensúlyozásának.
4. A márciusi napéjegyenlőség alatt (2013. márc. 20.) a bolygó különleges pontjain lerögzíthetitek az Új Égboltot.


2013. kulcsfontosságú dátumai tehát a következők:

• Március 20. Napéjegyenlőség
• Június 21. Napforduló
• Szeptember 22. Napéjegyenlőség
• December 21. Napforduló
A fogyatkozások ezen túl még egy minőségi változással is járnak, abban az értelemben, hogy változásokat beindító katalizáló energiákkal jönnek, melyek mind személyes, mind planetáris szinten is hatnak.

Így 2013-ban ezek is rendkívüli hatással lesznek. Tökéletes időzítései lehetnek az életetekben egy irányváltáshoz, miután energiáikat átadják a napéjegyenlőségek és napfordulók felé, és az önvalók általi vezettetést kalibrálják.
2013. egy új bolygót és egy új időt jelent.
Sokan egy megújult célt fedezhettek fel majd, vagy maradtok a már megszokott utatokon, de egy más perspektívával, vagy akár egy új csoportban egyesültök.

Sokan közületek egy új célt fogtok felfedezni 2013-ban, hogy egy korábban bennetek szunnyadó tehetség kerüljön felszínre, és termékeny talajra leljen.

Fogyatkozások:

• Holdfogyatkozás: április 25.
• Napfogyatkozás: május 10.
• Holdfogyatkozás: május 25.
• Holdfogyatkozás: október 18.
• Napfogyatkozás: november 3.


Két különlegesen nagyon hangsúlyos időszak 2013-ban

Az első triád: május 10. – június 22. között, amelyben a Nagy Triád nyitásával történik meg, amely egyben a gondolkodás új kiegyensúlyozására törekszik. Ez az időszak magába foglal egy napfogyatkozást, egy holdfogyatkozást és egy napfordulót. Ennek megerősítésére a Kódhordozók a bolygó erőcsomópontjaihoz fognak utazni.

A második triád: szeptember 20. – november 4. között jelentkezik majd, és ekkor az első triád munkájának a befejezése történik. Ez egy olyan időszak lesz, amikor személyes szinten kell kinyilvánítani az Új Valótokat, az új céljaitokat, az új társaságaitokat, az új egyesüléseiteket és irányultságaitokat. Annak az ideje, hogy újra energetizálódjatok, újraélesszétek az életerőtöket.Zárszóként


Azt mondjuk nektek, hogy 2013. az energiaáradás ideje, a virágba borulásé.
Nagyon sokaknak közületeknek a változás éve lesz.
Egy új energia van már a bolygón.
Ti hoztátok létre ezt, de még sok a teendő. Használjátok ki ezt az időt, hogy megtaláljátok ebben a saját szerepeteket.
Azok közületek, akik már a kerítésen ülve nézik mindezt, vegyétek magatokhoz az elkötelezett vezető szerepeteket.
Írjatok könyveket, fejezzétek ki a belső művészeteteket, 2013 éve jó lesz erre.

Az energiák támogatni fogják a bennetek lévő legfőbb jóságotokat.

2013-ban egy másfajta hátszeletek lesz, új küldetésetekkel, Kódhordozóként.

Az új szerepetek az, hogy kódoljátok (saját fényetekkel) és rögzítsétek az Új Égboltot, amely lehetősége 2013-ban kezdődik el.Én Vagyok Metatron és megosztom veletek ezeket az igazságokat!
Szeretve Vagytok!
És ez így van….és ez így van.Eredeti forrás: AA Metatron ~ 2013 ~ Year One of the New Earth “The Magnificent Beginning”
Channeler: Tyberron James (Earth Keeper)
http://lightworkers.org/channeling/174212/aa-metatron-2013-year-one-new-earth-magnificent-beginning
Magyar nyelvű fordítás: Nász János
Közreadta: www.foldicsillagok.hu

A teljes cikk:

http://www.angyalitarsasag.hu/2013-az-uj-fold-kezdete-metatrontol.html

2013/01/17

Az év színe a smaragdBuja, sugárzó, életteli,ezenkívül még megújító, inspiráló, kifinomult, energetizáló, fényes és regeneráló.

A smaragd a végtelen türelem köve, de a sikeres szerelem köveként is ismert, mivel családi boldogságot hoz. Erősíti az összhangot, a feltétel nélküli szeretetet, a párkapcsolatot és a barátságot. Ez a kő hűtlenség esetén képes megváltoztatni a színét. A smaragd a hagyomány szerint megvéd a varázslattól, és jövendő mondásra is alkalmas. Lelkileg a smaragd megerősíti az egyéniséget, hogy felül tudjon kerekedni a balszerencsés helyzeteken. Fokozza azt a képességet, hogy a lehető legteljesebben tudjuk élvezni az életet.


2013/01/08

Újévi jótanácsok
"Az év első hónapjában várakozással teli kíváncsiság van bennünk, mit is tartogat számunkra ez az új kezdet. Akad, aki türelmetlen (nebáncsvirág), van, aki fél az előtte álló kihívásoktól (rezgőnyár), és van, aki nem tudja elengedni a múltat, és két kézzel kapaszkodik bele ( jerikóilonc)… Mindenkinek lehetősége van tiszta lappal indulni , de ehhez azért tennünk is kell. Meg kell tanulnunk kimondani azt,amit idáig nem mondtunk ki (apróbojtorján,kékgyökér) kiállni igazunkért ,határozottan küzdeni elveinkért. Önállóan tenni a dolgunkat és nem a másikra várni, áthárítva a felelősséget (fűzfa) 
Az önállóság felszabadít! Próbáljátok ki!" A zárójelben megjelölt virágok Bach virágok, segítségükkel az említett problémákon tudunk változtatni. 

A z alábbi linkre kattintva megnézheted,milyen jótanácsok várnak az év többi napján is,                           '2013 A jövő legendáriuma'  kalendáriumában!

http://kerekegeszember.hu/ajandek-2013/ 
2013/01/07

Vízkereszt
A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is.
A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek.
Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon. http://faczanyifengshuilakber.blogspot.hu/2012/10/tertisztitas.html
Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja.