2011/07/20

Szantoríni, az elveszett Atlantisz

                                       
                                                                               

SANTORINI LETT VOLNA ATLANTISZ?

A Rerjtelmes sziget

 2010 aug 13 p - 06:41:52 | Szerkesztette és beküldte: huedit

Atlantiszról már számos legenda kering évezredek óta. Az egykor valóságos földiparadicsomnak számító helyet a lakói egyre nagyobb romlottsága miatt érzet haragjukban az istenek eltörölték a föld színéről. E legendás helyről Platón Kritiasz és Timaiosz című műveiben olvashatunk. Számos feltevés született a modern időkben arról, hol is lehetett ez a titokzatos terület. A témával komolyan foglalkozó tudósok szerint az elmélet gyártók nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy Platón írásaiban világosan elkülöníti a legendákat a tényszerű leírásoktól. Ez alapján egyértelmű, hogy Atlantisz egykor a mai Santorini szigetéhez tartozott.

atlantisz-02.jpgPlatón szerint az Atlantiszon élő nép isteni származású volt. erős és egészséges emberekből állt és egészen addig békében éltek, amíg isteni természetüknek engedelmeskedtek. Idővel azonban egyre "emberibbé váltak" és a bűn útjára léptek, már nem tisztelték sem egymást sem az isteneket. Háborúzni kezdtek más népekkel és egyedül a görögöknek sikerült megakadályozniuk, hogy az egész világot meg hódítsák. Ekkor az égben lakozók úgy határoztak, hogy elpusztítják Atlantiszt és kultúráját, méghozzá egyetlen nap alatt. Ez szerinte be is következett és a hatalmas földrengések, vulkán kitörések után a föld elmerült a tenger habjaiban. Számos régész és történész (pl.Grant Heiken, Floyd W. McCoy gondolja úgy, Platón leírása nem másra utal, mint Santorinin a minoszi kultúra idején történt végzetes vulkán kitörésre.

A sziget persze nem semmisült meg : a végső pusztulást a filozófus csupán tanmeséje elrettentő konkluzíójának szánta. 1967-ben egy görög régész, Szpiridon Marinatosz profeszsor ásni kezdett az Égei-tenger egy apró vulkáni szigetén, Santorinin. Egy régi nagyváros központját lelte meg, ahol még két-három emeletes házakat is talált, a szobák falán pedig a hétköznapi életet ábrázoló freskók voltak. A Tavasz-freskó a thíraiak életfelfogásának emléke. A kis helyiség három falát elfoglaló alkotás egy tavaszi napot jelenít meg : a szélben a sziklákon hajladozó liliomok felett a levegőben fecskék szállnak. Ma ezt sokan a létező legfontosabb "Atlantiszi-ábrázolásnak" tartják. Az archeológusok azt állítják, hogy Thíra-melyet valaha Szantorinnak hívtak, - jelenleg pedig Santorini nevet viseli - a minoszi civilizáció kereskedelmi központja volt. A virágzó kereskedelem gazdaggá és fejletté tette Thírát, így lakosai nagyon is hasonlíthattak a Platón által leírt atlantisziakhoz.

atlantisz-felett-urhajo.jpgEgy nap azonban a föld remegni kezdett a sziget lakók lába alatt és azok gyorsan elhagyták otthonukat. A földrengés a város nagy részét lerombolta. A lakosoknak el kellett menekülniük a szigetről, amikor a thírai vulkán kitört és finom habkőréteggel terítette be az egész várost. Mivel az ásatások során nem találtak emberi csontokat, valószínű, hogy mindenki idejében elmenekült. A vulkánkitörés robaja 3000 km-es körzetben hallható volt. A thírai vulkán 30m vastag hamu-és kőréteget okádott a szigetre, s a fővárost teljes egészébe maga alá temette. Később a vulkán beomlott és a helyére benyomult a tenger. Így jött létre Thíra késhegy alakú íve. Az iszonyú szökőár olyan pusztítást okozott, amely egy nap alatt el pusztította a krétai civilizációt...

A szakértők szerint a Platón szövegében szereplő 9000 év, amely az ő idejében eltelt Atlantisz(vagy is Thíra/Santorini) megsemmisülése óta, valójában csak 900 év. A tévedés abból adódott, Szolón-akinek az egyiptomiak meséltek erről a katasztrófáról, aminek történetét később Platón is megismerte-rosszul értelmezte az egyiptomi ídő számítást. Az ominózus thírai vulkán kitörésre Kr.e 1640-ben került sor és ha 900 évet veszünk alapul, Platón Atlantisza is ebben az ídőben semmisült meg, tehát lehetséges, hogy ugyanarról a helyről van szó.
http://latogatok.hu/news.php?extend.2122.13
Forrás : Hihetetlen magazin
Szerkesztette : Oltyán-huedit

2011/07/17

Dolce far niente"Édes semmittevés. Hő nyári délután.
    Lankadtan lógó lombok.Fakó lepkék, bolondok.
    Nyújtózkodás az élet békessége után."


2011/07/11

A mennyei Prófécia: Második Felismerés

"A második felismerés annak tudatosítása,hogy a rejtélyes véletlenek érzékelése jelentős történelmi mérföldkő.Ötszáz évvel ezelőtt az emberiség elhatározta,hogy úrrá lesz a természeten,a tudományt és a technikát használva fel a megtelepedéshez.Az elveszett spirituális biztonság helyett világias biztonság megteremtése lett a cél.Biztonságérzetünk fokozása érdekében módszeresen félretoltuk,megtagadtuk az élet rejtelmes mozzanatait.Megteremtettük azt az illúziót,hogy tökéletesen megmagyarázható és kiszámítható világban élünk, ahol a véletlenszerű eseményeknek nincs jelentőségük.Az illúzió fenntartásához le kellett tagadnunk minden olyan
bizonyítékot,amely ennek ellenkezőjére utalt; korlátot kellett szabnunk a tudománynak,mielőtt a paranormális jelenségeket kezdte volna kutatni,a tökéletes szkepticizmust kellett elfogadnunk.Az élet misztikus dimenzióinak feltárása már-már tabuvá vált.Fokozatosan elkezdődött azonban az ébredés.Ez pedig nem jelent kevesebbet,mint felszabadulást a modern kor világi előítéleteitől,tudatunk megnyitását az új,igazabb világszemlélet előtt.

A régi előítéletek helyettesítése az új paradigmának megfelelő fogalmakkal...
Régi                                                                                Új

függetlenség                                                                  kölcsönös támaszadás
szellemi teljesítmények                                                  bölcsesség
önbírálat                                                                       az erősségek felismerése
biztonságkeresés                                                           alkalmazkodóképesség
szembenállás a felsőbbséggel                                         az irányítás megosztása
érzelmi drámák                                                             önmegvalósítás
félelem                                                                          szeretet
irányítás                                                                        bizalom
elismerés                                                                       önbizalom
beilleszkedés,alkalmazkodás                                          kreativitás
családi kötelékek                                                           őszinte elkötelezettség
függőség,addikció                                                          magabiztosság
túlköltekezés                                                                  a hiányérzet leküzdése
pénzhiány                                                                      érték szerinti fizetség
külső megjelenés                                                            egyéni érték
szeretethiány                                                                  belső,isteni szeretet
harag                                                                             engedékenység
bűntudat                                                                        bölcs szeretet
maximalizmus                                                                 önelfogadás
bosszúvágy                                                                    megbocsátás

Cél az életedben vissza-visszatérő témák és a mögöttük meghúzódó hitrendszerek  tudatosítása."