2017/09/27

Aki nem tud táncolni - mondotta -, imádkozni sem tud."-Aki nem tud táncolni - mondotta -, imádkozni sem tud. Az angyaloknak van szájuk, de a beszéd adományától meg vannak fosztva; táncukkal szólnak Istenhez.

- Milyen névvel nevezitek az Istent? - tudakolta az abbé.
- Az Istennek nincs neve - válaszolta a dervis. - Névbe nem foglalható. A név börtön, Isten pedig szabad.
- Mégis, ha szólni akartok hozzá, ha föltétlenül szükséges, akkor hogyan kiáltotok hozzá? - makacskodott az abbé.
A dervis lehajtotta fejét, kis ideig gondolkozott, végül így válaszolt:
- Azt mondom: Ó! Nem azt, hogy Allah, elég ennyi: Ó!
Az abbé megdöbbent.
- Igaza van...- mormolta magában.
.......
- Milyen boldogok! - suttogta az abbé. - Hogy sugárzik az arcuk mögött az Isten arca! - Kérően megérintette vállamat: - Légy szíves, kérdezd meg tőlük, milyen szabályok szerint él a rendjük?
A legöregebbik dervis a térdére támasztotta a csibukját, úgy válaszolt:
- A szegénység a legfőbb fogadalmunk, hogy ne legyen semmink, ne terheljen semmi, hogy virágos ösvényen haladjunk Isten felé: a nevetés, a tánc, az öröm, ez a három arkangyal, aki kezünket fogja, s úgy vezet utunkon.
- Kérdezd meg tőlük - kérte ismét az abbé -, hogyan készülnek az Isten színe előtt való megjelenésre? Böjtöléssel?
- Ó nem! - felelte nevetve egy fiatal dervis. - Eszünk, iszunk kedvünkre, és hálát adunk Istennek, amiért ételt, italt adott.
- Tehát akkor hogyan készültök fel? - ismételte meg kérdését az abbé.
- Tánccal - felelte a legöregebb dervis, a hosszú fehér szakállas.
- Tánccal? És ugyan miért? - kérdezte az abbé.
- Azért - válaszolta az öreg -, mert a tánc megöli az ént, és ha az én elpusztul, nincsen akadálya az Istennel való egyesülésnek.
Az abbé szeme felragyogott:
- Szent Ferenc is ugyanígy rendeli! - kiáltott fel, és megszorongatta a dervis kezét. - Szent Ferenc is táncolva vonul végig a földön, és így jut fel a mennyekbe. Mert mi nem vagyunk mások, azt mondta, mint a Jó Isten bohócai, azért születtünk, hogy megörvendeztessük az emberek szívét! Látod, kis barátom? Újra meg újra ugyanaz az Isten!"

Nikosz Kazantzakisz Jelentés Greconak /Feng shui tanácsadás, lakberendezés,harmonizálás, színtanácsadás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Információ: faczanyi@gmail.com, időpont egyeztetés: +36/30-8232-440

2017/09/05

Belső harmónia


"Minden emberben benne van az isteni szikra.
A lelki érettség foka dönti el, mikor kezdünk kutatni rejtett énünk után.
Az, aki nem a saját útját járja, előbb-utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom,
rossz érzés üzenet a lelkünktől. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy,
 találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat. 
Csak ez számít, semmi más."  /Szepes Mária/

Feng shui tanácsadás, lakberendezés,harmonizálás, színtanácsadás, tértisztítás,
Bach-virágterápia, Tarot sorselemzés
Információ: faczanyi@gmail.com, időpont egyeztetés: +36/30-8232-440