Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2020

Világlélek

Kép
..."Az emberek és állatok hatalmas csoportja gyorsabb haladásra váltott. Most már nemcsak nappal hallgattak, de csönd honolt éjszaka is, amikor azelőtt összegyűltek a tűz körül, hogy beszélgessenek. De egy napon a karaván vezetője úgy döntött, hogy tüzet sem fognak rakni, nehogy a karaván magára vonja a figyelmet.
  Az utazók most mindig körbeállították az állatokat, s középen aludtak, hogy az éjszaka hidege ellen valahogyan védekezzenek. A csapat köré fegyveres őrséget állított a vezető.
  Az angol az egyik éjjel nem tudott aludni. Odahívta a fiút, s együtt elmentek sétálni a tábor körüli homokdűnékhez. Éppen telihold volt, és Santiago elmondta az angolnak egész történetét.
Az angol figyelmét nagyon lekötötte, hogyan virágzott fel az üvegkereskedés, miután Santiago beállt oda dolgozni.
 Ez a mozgatóereje mindennek - mondotta. - Az alkímiában Világléleknek hívják. Amikor valamit teljes szívünkből akarunk, akkor közelebb vagyunk a Világlélekhez. Ez mindig pozitív erő.
 Hozzátette…

Totemállatok: A Gyík és ereje

Kép
"Összhangban állok a forrás fényével. A Nap Atya áldását adta rám és az utamra. A tudat fénye áthatol, és létem minden szintjén tündököl." rejtőzködés, megújulás, regeneráció
Több, mint 4000 féle gyík létezik, ezek közé tartozik például a leguán, a kaméleon, az agámák, és a gekkofélék. Mindenhol megtalálhatók, kivéve a jéggel borított sarkvidékeket. Kövek alatt, sziklákon, fák odvában, földhasadékokban élnek, részben víz közelében, részben szárazon. Egyiptomban Szerápisznak szentelték, a feltámadást és a megújulást jelképezi; ő őrzi a tisztítótüzet. Görögországban  a napistennek, Apollónak áldozta magát, hogy elérje az  örök fényt. Hermésznek szentelték és a bölcsességért, valamint a szerencséért felel. Polinéziában a gyíkot a tűz és az erők isteneként tisztelik. Az indiánoknál az álmodó szerepe jut neki, ő őrködik az álom ereje felett, elkíséri a lélekvándorlásnál a sámánokat, és őrzi az élet fényét.

A gyíkkal való találkozás nagy szerencsét jelent. Azért jött, hogy egyesí…

A döntés órája

Kép
Foto: Pinterest
... "mély lélegzetet vettem, megnéztem a környezetemet, vártam, és akkor, ugyanúgy, ahogy Peruban, valami változni kezdett. Minden erőfeszítés nélkül figyeltem, hogy a tudatom egyszer csak megnő, kitágul, magába ölel mindent, ami körülvesz, minden furcsán ismerőssé válik, mintha újra magamba fogadnám önmagam egy részét, amelyet régen elvesztettem. Érzékeimet megrohanták a benyomások, amelyeket eddig észre sem vettem. Fejem körül apró lepkék és más szárnyas rovarok röpködtek. Tücskök vagy talán szöcskék harsogták dalukat a fákról, a kövek közül. Észrevettem egy nagy madarat is, talán héja lehetett vagy bagoly, amely hangos kiáltással szárnyra kapott. Szárnyának minden egyes csapását hallottam, mintha lassítva repült volna el. Fölöttem az ezüstös hold, amely mostanáig segített előrehaladnom, már alacsonyan függött az égen. Felnéztem rá, és éreztem, hogy lényem még tovább tágul... már nem csak a holdat ölelte fel, hanem a Napot is... éreztem azt is, hogy mi van a ta…

A lélek halhatatlan

Kép
„Test és szellem a lélek ösztönhídján vívják meg ütközetüket.
Újra és újra összecsapnak.  Néha a test foglyul ejti, étlen-szomjan befalazza a szellemet, s azt hiszi, megölte.
A szellemnek azonban soha el nem vehető, egyetlen,
utolsó és végül mindig diadalmaskodó fegyvere:  a halhatatlansága.”
Szepes Mária : A VÖRÖS OROSZLÁN


A metamorfózis során valami átalakul, valami új születik. Mögöttünk zárt ajtók, előttünk zárt ajtók  és a köztes térben várakozva azt próbálgatjuk, vajon a kezünkben lévő kulcsok közül melyik illik a zárba. Agyunk kattogó fogaskerekeinek megálljt parancsolni nem könnyű... ez a várakozás egy magányos állapot, amelyben teljes a káosz és a sötétség. De egyszer csak a káoszból rend lesz, a sötétségből derengés, majd fény... és kinyílik egy újabb ajtó,
amin keresztül beléphetünk a következő terembe.

 Így lett A lélek ébredéséből,  -mely 2010-ben született-  LélekTérKép,
vagyis 2020-ban egy új ajtó nyílik...

A LélekTérKép mutatja az utat, vezeti a lelket az erdő mélyébő…

Elmúlik

Kép
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egyszer így szólt az alattvalóinak: „Drága gyűrűket csináltattam és megvásároltam a világ egyik legszebb gyémántját és szeretnék egy üzenetet elrejteni a gyűrűben. Ez az üzenet a hasznomra kell, hogy válljék válságos időkben és az örököseimet is szolgálnia kell. Egy rövid mondatnak kell lennie, amit a gyűrű gyémántja alá lehet elrejteni.”

Azok, akik a király szavait hallgatták mind nagyon okosak voltak, és mindannyian hosszú szakaszokat tudtak volna írni, de nem egy olyan rövid mondatot, mely 2-3 szónál nem hosszabb, ami válságos időszakokban támaszként szolgálhat. Mindenki törte a fejét, de nem végül nem találtak ki semmit. A királyt egy öreg szolga nevelte fel. A király édesanyja fiatalon hunyt el és az öreg szolga viselte gondját, így hát a szolgát családtagként kezelték.

A király mélységes tiszteletet érzett a szolga iránt, így hát az ő véleményét is kikérte. Az öregember így válaszolt: „ - Nem vagyok sem bölcs, sem tanult, de i…

LélekTér

Kép
Mit jelent számomra a LélekTér?

A test, lélek és szellem tisztasága, csak a környezet harmóniájával együtt érhető el.
Akiről sugárzik a harmónia, annak rendezett a környezete is.
"A harmónikus személyiség puszta jelenléte is tisztít, rendez, gyógyít és teremt." /Müller Péter

A világ, amiben élünk elég félelmetes helynek tűnik mostanában, sok a kihívás, a próba, a megfelelés, a stressz... és otthonunk az a hely, ahol menedéket kell találnunk, hogy a lelkünk megpihenhessen! Mivel mindennek, így a lakásnak is lelke van, ezért ez az összehangolódás csak úgy tud megtörténni, ha első lépésként felvesszük vele a kapcsolatot!
Ezen az úton szeretnék a kísérőd lenni, és megmutatni, hogyan tudsz otthonodba harmóniát, egyensúlyt teremteni, hogyan hatnak a színek és tárgyak ránk, hangulatunkra, miért fontos időről időre megújulnunk, elengednünk, változtatnunk, felforgatnunk otthonunk, lelkünk minden egyes kis rejtett szegletét!

Mitől lesz egy lakás, ház, iroda, munkahely, bármilyen helyi…

Totemállatok: a szitakötő és ereje

Kép
A szitakötő totem az illúziók áttöréséről szól, főleg azokról, melyek megelőzik a növekedést és a felnőttséget. A szitakötő a víziók erejének hordozója. A röpke és gondtalan szitakötők a forgószelet,  a gyorsaságot és az aktivitást szimbolizálják.


A szitakötő összeköti a levegő és a vízelemet. Angolul "dragonfly"-nak nevezik, ennek egy legenda az oka, amely szerint egy sárkánynak olyan varázsereje volt, amellyel nem volt szabad visszaélnie. Így fényt és bölcsességet adott, elhozta a mágiát, az alakváltozást, tüzes leheletével pedig az érzékcsalódást. Egy napon a prérifarkas arra buzdította, hogy vegye fel a szitakötő alakját. Ekkor a sárkány elveszítette a hatalmát, mert arra használta, hogy mágikus tudását fitogtassa. Egy másik történet a távoli Atlantiszról mesél, amelyen a szitakötő az ősi tudás őrzője volt. Mivel az Atlantiszon élő emberek visszaéltek képességükkel, és kísérleteztek tudásukkal, ezért elveszítették erejüket, kontinensük pedig elsüllyedt. A szitakötő atla…

Beavatás

Kép
"A teremtés, a lét kezdete, értelme, célja, törvénye mellett az embernek születésétől fogva tudott, a kezdetek kezdetéből magával hozott tudása a beavatás is. Azt, hogy mi a beavatás, éppen úgy nem kell tanítani, mint azt, hogy mi a lét, mi a lélek, mi az élet, s mindennek mi az értelme és célja. A lélek legmélyébe ágyazva él a tudás a beavatásról, a tudás arról, hogy a természet világosságába születni nem elég - a földi élet igazi értelme és célja, hogy itt, ebben a sorsban, ebben az Énben, térben, időben, közösségben meg kell születni még egyszer, meg kell születni másodszor, az anyagi világosságnál fényesebb világosságba. A beavatás éppen olyan ősélmény, mint a lét, a lélek, az élet, a sors, a valóság. Az archaikus emberiségben a beavatás a legfontosabb, az egész életet eldöntő intézmény volt. Aki nem esett át rajta, az mindössze egyszer született volt..." Hamvas Béla

2020.02.22. ...mai nap margójára

Kép
Foto: Fáczányi Dóri
" Hallottam a dob hangjait, hallottam őket valahányszor megszólaltak az Őrzők kezében. Egyenesen a szívemben szólt a hangjuk, hiszen így avattuk fel a dobokat, melyekkel az Őrzők eltávoztak Lemúriából. A szívdobbanás hangjával itattuk át. Ritmussal, melyben benne dobogott saját Őrzői szívünk. A Szigetről elinduló Őrzői csoport minden tagja saját szíve dobbanását követte a dobon táncoló ujjaival, majd az Őrzők szíveiket összekapcsolták, így megszületett a ritmus, az EGY szív ritmusa... Minden új dobot, mely az Őrzői Rendekben készült szerte a világon felavatott egy olyan dob, mely még Lemúrián készült. Így mindegyik dobban jelen volt az EGY szív, Lemúria szíve. És amikor a régi dobok már teljesen elkoptak, akkor az új dobok váltak az avatás dobjaivá, és minden dobbal tovább élt az emlékezés és kapcsolódás... " (részlet Veres Kriszta -Krisztel Az Amazigh Hercegnő c.könyvéből)
tavaszváró Imbolc

Kép
"Félidőben járunk a téli napforduló és a tavaszi napéjegyenlőség között.Gyertyaszentelő Boldogasszony és a kelta Imbolc ünnepe.Az Imbolc a tél végét, a tavasz jövetelét jelképezi, hiszen pont „félidőben” található a kelta újévet jelentő samhain és a nyár kezdetét jelző beltane között. A növekvő fény, a rituális megtisztulás és a szűz istennő ünnepe.... Az imbolcot régtől fogva Brigit istennőhöz társították, aki a költészetet, a kovácsmesterséget, gyógyítást pártfogolja, de emellett a tűz istennője is. Ezért a korai hagyományokban jellemző volt az örömtüzek gyújtása is.... A népi hagyományok kiváló ez a nap a jövendöléshez, a megtisztulással és a családdal kapcsolatos mágiákhoz is. Így például a tavaszi nagytakarítás, a tértisztítás, egy rituális fürdő, gyertyaégetés, oltár készítés, amivel kifejezhetjük szándékunkat és hálánkat az istennőnek.Mivel Brigidhez társítják a forrásokat, a kutakat is, így Imbolc napján szokás meglátogatni a kutakat, ahol egészségért imádkoznak Brigidhe…

Lépcsők, avagy az égi szférába való felemelkedés...

Kép
A lépcső az égi szférába való felemelkedésnek, a tudás megszerzésének, a lélek megtisztulásának és átalakulásának a szimbóluma. Ha a lépcső az ég felé halad, az az isteni világ megismerése, ha a föld alá vezet, az az okkult tudományok és a tudattalan mélység tanulmányozása.
Szimbolikájának negatív aspektusa: esés, zuhanás, visszatérés a földre vagy a föld alatti világba. Mivel mindhárom kozmikus szintet összekapcsolja, az anyaméhbe való visszatérést is jelentheti, szimbolizálva a születés, az élet és halál korszakait. A lépcső számos beavatási rítusban szerepel. Csigalépcsőként a spirálhoz kapcsolódik, amely a kozmikus tengely körül fejlődik ki. A létrához hasonlóan az ezoterikus ismeretekbe való beavatás jelképe  /Foto: Fáczányi Dóri/ Angyalvár - Róma/ 


• Az egyiptomi szentélyekben a holdciklust egy tizennégy fokú lépcső ábrázolta; a fokok a holdházakra és a megvilágosodás fázisaira utaltak. A holt lelkek hét- vagy kilencfokú lépcsőn mennek fel Ozirisz/Szarapisz trónjához. A holtak …

A 22-es szám teremtő ereje

Kép
2020.01.22. A Tarot Nagy Arkánumában a (0)vagy 22-es lap a Bolond lapja... Ő az Alfa és Omega, a kezdet és vég... A Bolond, aki könnyedén járkál a világok között, a szellemi világból belép az anyagba, a fizikai világba, ahol a forma testet ölt. (4 - es, Császár lapja) Végig járja az utat, ismer minden szabályt, de nevet az egészen, hiszen tudja, minden csak játék.  A 22-es szám teremtő ereje átsegít a nehézségeken, a 'bolond' mosolyával tudja teljesíteni a legnehezebb kihívásokat... majd ugyan ezzel a mosollyal lép ki, és járja tovább a csillag ösvényeket, hogy aztán majd újra alászállhasson, ha eljön az idő.

Tértisztítás

Kép
Elődeink minden kultúrában ismertek módszereket a ház energiájának megtisztítására. Beköltözéskor rituálékat hajtottak végre, amit bizonyos rendszerességgel megismételtek.
A őszi, tavaszi nagytakarítás is ezeknek a rituáléknak a maradványa.
Minden helynek megvan a maga története, ami esetleg nem mindig volt kellemes. Minden esemény, ami valaha is történt egy épületben vagy egy telken, energiamezőt hagy maga után. Az olyan drámai események, mint például az öngyilkosság, balesetek, betörések, hosszú betegségből való eltávozás, családi drámák, veszekedések, ezeknek az eseményeknek olyan erős lehet az utóhatásuk, hogy még évtizedek után is lehet érezni a fel nem szabadított negatív energiákat!
Ha egy bizonyos lakásban mindig visszatérő rémálmok gyötörnek minket, félelem érzet van bennünk, feszültség, sokszor veszekszünk társunkkal ok nélkül, nem érezzük jól magunkat, akkor aktuális egy tértisztítás.
A tértisztítást előkészítve tanácsos egy „feng-shuis” nagytakarításon átesni, amely során…

Csigavonal, spirál

Kép
A csigavonal, a spirál a lélek szimbóluma, ( latinspira = tekeredés, spiritus = lélek, ) a lélegzet (spiro = lehel, fúj) jelképe. Az örvénylés jele.  A lélek evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog,  ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép. Ősi kép, majd minden kultúrában megtalálhatjuk a nyomait.  A kelták kör alapú spirális labirintusainak körbejárása a lélek beavatódását jelképezi.  A spirálban benne van az élet körforgása, a lélek átalakulása, az örök újrakezdés.  A spirál íveinél ott a visszatérés az előző fázishoz, miközben egy új, magasabb szinten folytatódik ugyanaz a motívum. Újra és újra ugyanaz, de mégis mozog,változik, halad előre – fejlődik. A csigavonal, spirál termékenység szimbólum is. Tartalmazza az élet keletkezésének mindkét összetevőjét.  A belülről kifelé vezetett csigavonal a kiáradást, a lendületet, a nyitást, az újjászületést jelzi.  A kívülről befelé vezetett vonalban ott van a bezárulás, a külvilágtól visszavett energiák,a b…

Az alkimisták három fajtája

Kép
Az alkimistáknak három fajtája van - mondta a Mester.   - Azok, akik azért fogalmaznak ködösen, mert maguk sem tudják, miről beszélnek, és azok, akik azért teszik ezt, mert tudják, miről beszélnek, de azt is tudják, hogy az alkímia nyelve a szívhez szól, nem pedig az értelemhez.
 - És kik tartoznak a harmadik fajtába? - kérdeztem.  - Azok, akik soha nem hallottak az alkímiáról, saját életükben mégis felfedezték a Bölcsek Kövét.
                                                                                           (Paulo Coelho Az alkimista)

A homokszem a Teremtés egy pillanata

Kép
"Meg kell értenem a Smaragdtáblát? - akarta tudni a fiú.
  - Talán, ha egy alkímiai laboratóriumban lennél, ez lenne a megfelelő pillanat, hogy kikutasd a Smaragdtábla megfejtésének legjobb módját. De te a sivatagban vagy. Elég tehát benne elmerülnöd. A sivatag ugyanolyan jól szolgálja a világ megértését, mint akármi más ezen a földön.
Megértened sem kell: elég egy közönséges homokszem, és meglátod benne a Teremtés minden csodáját.
- És hogyan merüljek el a sivatagban?
- Hallgass a szívedre. Az mindent tud, mivel a Világlélekből jött, s egyszer majd oda fog visszatérni...
- Miért kell hallgatnom a szívemre?
-Mert sosem fog sikerülni elhallgattatnod. És ha úgy tennél is, mintha nem figyelnél rá, a mellkasod alatt akkor is minduntalan ismételgetni fogja, amit az életről és a világról gondol.
- És ha megcsalna?
- Amikor megcsalják az embert, az váratlan seb. Ha jól fogod ismerni a szívedet, ez sosem fordul elő. Mert ismerni fogod az álmait, vágyait, és tudni fogod, mihez kezdj velü…