Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2012

Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Kép
"A "felelősség" szó töve elárulja a jelentését: A felelés, a reagálás képességét.  A felelősségteljes harcos képes volt komolyan szemlélődni és edzeni. Ám arra is képes volt, hogy " felelőtlen" legyen: olykor csak hagyta,  hogy történjenek vele a dolgok, és nem felelt, nem reagált semmit. De megtanulta a leckét: kialakított egy világnézetet, meghallgatta mások tanácsait, és volt benne elég alázat ,hogy elfogadja a segítséget. A felelősségteljesség nem jelenti azt, hogy a fény harcosának a vállára kell vennie a világ súlyát. Az a felelősségteljes harcos,aki képes kezelni a váratlan kihívásokat."


Müller Péter üzenete a nőknek

Kép
Az igazi nő – így mondják évezredek óta – odaadó. Ez a természetes. De milyen az igazi férfi? Erről soha nem esik szó.
Mint ahogy arról sem, hogy odaadni magatokat egy ilyen önzetlenségre, megbízhatóságra, egy életen át tartó, hűséges szeretetre képtelen férfinek: felelőtlenség.
Minden szeretet alapja az önmagunkkal való viszony rendezése. Elsősorban önmagunkat kell megszeretni –ez minden kapcsolatunk alapja.
Szeresd a társadat, mint önmagadat – mondja Jézus.
De mi van, ha önmagamat nem szeretem? Akkor senkit sem tudok szeretni?
 Ezért én híve vagyok annak – nem az örök női szerep , hanem a jelenlegi állapotok miatt-, hogy tanuljatok meg, női barátaim, egyedül lenni!                                     Tanuljátok meg önmagatokat megismerni.
Jól érezni magatokat nélkülünk is. Tanuljatok meg befelé fordulni. Saját lelketekért is élni. Tanuljatok meg szabadnak lenni. Ismerjétek fel, hogy az odaadás nem azonos a méltóság elvesztésével. Tőlünk, férfiaktól ezt nem fogjátok megtanulni, mert mi már…

MIÉRT KIABÁLUNK, AMIKOR DÜHÖSEK VAGYUNK?

Kép
"Egy hindu szent, aki elment a Gangesz folyóhoz megfürödni, egy családot látott a folyóparton, akik mérgesen kiabáltak egymásra. Odafordult a tanítványaihoz, mosolygott és megkérdezte:


"Miért kiabálnak az emberek, amikor idegesek egymásra?"


A tanítványok gondolkodtak egy ideig, majd az egyikük ezt mondta:


"Azért, mert ilyenkor elveszítjük a nyugalmunkat."

"De miért kiabálunk, amikor a másik személy ott áll mellettünk?Mondhatnánk neki sokkal halkabban is" - kérdezte a szent.

A tanítványok tanakodtak még, de nem találták a megfelelő választ.


Végül a szent elmagyarázta: "Mikor két ember mérges egymásra a lelkük eltávolodik egymástól. Hogy leküzdjék ezt a távolságot kiabálniuk kell, hogy meghallják egymást. Minél mérgesebbek, annál hangosabban kiabálnak, hogy leküzdjék a nagy távolságot.

Mi történik a szerelmeseknél? Ők nem kiabálnak egymásra, hanem halkan beszélnek, mert a lelkük nagyon közel van egymáshoz. Köztük lévő távolság nincs is vagy nagy…

Az Igazság Keresője, a nagy tanító Ciprusról

Kép
"Nem becsülöm le az ima szerepét. Koncentrációs eszköz lehet, amely segítheti a terapeutát, hogy belépjen egy olyan tudatállapotba, amely segítséget nyújthat. Ami engem illet, elég, ha arra gondolok: „Legyen meg a Te akaratod” – és belekezdek a gyógyításba. Az Igazság Keresőjének azonban szünet nélkül imádkoznia kell. Minden gondolata hálaadás kell hogy legyen az Abszolútumnak, minden egyes cselekedete – ima. Erre gondolt Szent Pál, amikor arra intette a hívőket: „Szakadatlanul imádkozzatok.”

A pszichoterapeutának és az Igazság Keresőjének cselekedeteiben érzelmeiben, gondolataiban szakadatlanul imádkoznia kell. Ha az istenire ráhangoltan élünk, nincs szükségünk arra, hogy a gyógyítás előtt külön időt szánjunk az imára.

Figyeljetek! A valódi ima nem szavakból áll.

A szavak önmagukban mit sem jelentenek. A cselekedet és a szolgálatra való készenlét az, ami számít. Amikor megígérjük, hogy mint az Igazság Keresői esténként néhány percet önelemzésre szánunk, vajon ez nem ima-e? Öne…

Karma

Kép
"Daskalos elmagyarázta, hogy az inkarnációs körforgás célja a tapasztalat szerzés, az „Egységen belüli egyediség” kifejlesztése. A Karma, azaz az ok és okozat törvénye révén az én egészen addig gyarapodik szellemiségben, míg végül eléri a Mindentudás állapotát, azaz felismeri, hogy maga is szerves részét képezi Istennek, vagy ha úgy tetszik, az Abszolútum-nak. Ezt követően az ember kiszabadul a lét forgatag kényszeréből, s már nem kell feltétlen alászállnia az „elkülönülés világaiba”, a durva anyagi síkra. Daskalos hangsúlyozta, hogy a „bűn” mint olyan, nem létezik, mint ahogy örök büntetés sincsen. Csak tapasztalatok vannak. A Karma törvénye, a jellem formálódás, a tudás és a bölcsesség belsővé tétele révén előbb-utóbb minden emberi szellem letörleszti adósságait."  (Daskalos,a Ciprusi Mágus c.könyvből)