2012/09/19

A karma átvállalása

"A karmát így vagy úgy,vissza kell fizetni.Ez az egyetemes egyensúly törvénye.Úgyhogy,ha szeretünk valakit,segítségére lehetünk adóssága egy részének visszafizetésében.Erre azonban csak akkor van lehetőség,ha az illető már megkapta "leckéjét",és így már nem a teljes adósságát kell visszafizetnie.Ha karmája java részét már visszafizette,akkor a maradék terhét felveheti valaki más,és megszabadíthatja őt a többi fájdalomtól.Ha hajlandóak vagyunk erre, a teher kilenctized részét átvállalja a Logosz, s nekünk csak a tizede marad.Így végül a visszafizetendő kölcsön lényegesen kevesebb lesz,és a szükséges fájdalom mértéke jelentősen lecsökken. Történjen velünk bármi is, ami ebben az életben fájdalmat okoz,az vagy saját adósságaink következménye, vagy szeretteink adósságának visszafizetésére mutatott hajlandóságunk eredménye,ha vállaljuk olyan szeretteink adósságainak egy részét,akiknek karmája túl nehéz ahhoz, hogy egyedül viseljék.Ha a jóra való ráhangolódás mestereivé váltok, akkor nemcsak szeretteitek,de ellenségeitek karmáját is képesek lesztek magatokra venni.Mesterként megszüntethetitek a testetekben  jelentkező fájdalmat,mégsem teszitek,mert a fájdalom tompítása saját testetekben automatikusan küldi vissza a fájdalmat ahhoz,akinek karmáját magatokra vállaltátok.Krisztus mutatta meg nekünk az utat,amikor hétköznapi ember módjára szenvedett a kereszten.
-Ha elérjük a fejlődés egy magasabb szintjét-folytatta Daszkalosz-,akkor a Logosz megkövetelheti tőlünk,hogy pontosan ezt tegyük: viseljük a másik karmáját,még ellenségeinkét is.Ti a Logosz követői vagytok,és tekintsétek megtiszteltetésnek ,hogy ennyi nehézség jut ki nektek.Kérdezhetitek: s mindezért mi a jutalom? Mihelyt felteszitek ezt a kérdést, kiderül,hogy önzésetek még él, és ez nagyon veszélyes.A nektek felajánlott megtiszteltetés a lehető legnagyobb jutalom ,az ,hogy a Logosszal vállvetve dolgozhattok." Forrás/ A ciprusi mágus

2012/09/13

Coelho: A fény harcosának kézikönyve


"A "felelősség" szó töve elárulja a jelentését: A felelés, a reagálás képességét. 
A felelősségteljes harcos képes volt komolyan szemlélődni és edzeni.
Ám arra is képes volt, hogy " felelőtlen" legyen: olykor csak hagyta, 
hogy történjenek vele a dolgok, és nem felelt, nem reagált semmit.
De megtanulta a leckét: kialakított egy világnézetet, meghallgatta mások tanácsait,
és volt benne elég alázat ,hogy elfogadja a segítséget.
A felelősségteljesség nem jelenti azt, hogy a fény harcosának a vállára kell vennie a világ súlyát.
Az a felelősségteljes harcos,aki képes kezelni a váratlan kihívásokat."


Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás, tértisztítás, harmónizálás,
 Bach-virágterápiás tanácsadás,Tarot sorselemzés.
Tel.: +36/30-8232-440

2012/09/12

Müller Péter üzenete a nőknek


Az igazi nő – így mondják évezredek óta – odaadó. Ez a természetes.
De milyen az igazi férfi? Erről soha nem esik szó.
Mint ahogy arról sem, hogy odaadni magatokat egy ilyen önzetlenségre, megbízhatóságra, egy életen át tartó, hűséges szeretetre képtelen férfinek: felelőtlenség.
Minden szeretet alapja az önmagunkkal való viszony rendezése. Elsősorban önmagunkat kell megszeretni –ez minden kapcsolatunk alapja.
Szeresd a társadat, mint önmagadat – mondja Jézus.
De mi van, ha önmagamat nem szeretem? Akkor senkit sem tudok szeretni?
 Ezért én híve vagyok annak – nem az örök női szerep , hanem a jelenlegi állapotok miatt-, hogy tanuljatok meg, női barátaim, egyedül lenni!                                     Tanuljátok meg önmagatokat megismerni.
Jól érezni magatokat nélkülünk is.
Tanuljatok meg befelé fordulni.
Saját lelketekért is élni.
Tanuljatok meg szabadnak lenni.
Ismerjétek fel, hogy az odaadás nem azonos a méltóság elvesztésével.
Tőlünk, férfiaktól ezt nem fogjátok megtanulni, mert mi már régen elfelejtettük.
A legfontosabb, amiért éltek, nem másokban, hanem bennetek van!
Méltóságnak hívják.
Élhettek másokért. Mindeneteket odaadhatjátok a gyerekekért, a szerelemért, a férjetekért, még az életeteket is odaadhatjátok – de a méltóságotokat: soha

2012/09/11

MIÉRT KIABÁLUNK, AMIKOR DÜHÖSEK VAGYUNK?


"Egy hindu szent, aki elment a Gangesz folyóhoz megfürödni, egy családot látott a folyóparton, akik mérgesen kiabáltak egymásra. Odafordult a tanítványaihoz, mosolygott és megkérdezte:


"Miért kiabálnak az emberek, amikor idegesek egymásra?"


A tanítványok gondolkodtak egy ideig, majd az egyikük ezt mondta:


"Azért, mert ilyenkor elveszítjük a nyugalmunkat."

"De miért kiabálunk, amikor a másik személy ott áll mellettünk?Mondhatnánk neki sokkal halkabban is" - kérdezte a szent.

A tanítványok tanakodtak még, de nem találták a megfelelő választ.


Végül a szent elmagyarázta: "Mikor két ember mérges egymásra a lelkük eltávolodik egymástól. Hogy leküzdjék ezt a távolságot kiabálniuk kell, hogy meghallják egymást. Minél mérgesebbek, annál hangosabban kiabálnak, hogy leküzdjék a nagy távolságot.

Mi történik a szerelmeseknél? Ők nem kiabálnak egymásra, hanem halkan beszélnek, mert a lelkük nagyon közel van egymáshoz. Köztük lévő távolság nincs is vagy nagyon kicsi."

A szent folytatta: "Amikor még jobban szeretik egymást mi történik? Nem beszélnek, csak suttognak és így még közelebb kerülnek egymáshoz. Végül már suttogniuk sem kell, csak egymás tekintetéből megértik egymást. Ez mutatja meg milyen közel áll két ember egymáshoz, amikor szeretik egymást."


Ránézett a tanítványaira és ezt mondta: "Ezért, amikor vitáztok ne hagyjátok, hogy lelketek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan dolgokat, amik eltávolítanak egymástól, különben egyszer eljön a nap, mikor akkora lesz a távolság köztetek, hogy lelketek többé nem talál vissza egymáshoz."

/Forrás: Divine Evolution, Tóth Kornélia fordítása/

2012/09/04

Az Igazság Keresője ,A nagy tanító Ciprusról

Az Igazság Keresője 

"Nem becsülöm le az ima szerepét. Koncentrációs eszköz lehet, amely segítheti a terapeutát, hogy belépjen egy olyan tudatállapotba, amely segítséget nyújthat. Ami engem illet, elég, ha arra gondolok: „Legyen meg a Te akaratod” – és belekezdek a gyógyításba.Az Igazság Keresőjének azonban szünet nélkül imádkoznia kell. Minden gondolata hálaadás kell, hogy legyen az Abszolútumnak, minden egyes cselekedete – ima. Erre gondolt Szent Pál, amikor arra intette a hívőket: „Szakadatlanul imádkozzatok.”

A pszichoterapeutának és az Igazság Keresőjének cselekedeteiben érzelmeiben, gondolataiban szakadatlanul imádkoznia kell. Ha az istenire ráhangoltan élünk, nincs szükségünk arra, hogy a gyógyítás előtt külön időt szánjunk az imára.

Figyeljetek! A valódi ima nem szavakból áll.

A szavak önmagukban mit sem jelentenek. A cselekedet és a szolgálatra való készenlét az, ami számít. Amikor megígérjük, hogy mint az Igazság Keresői esténként néhány percet önelemzésre szánunk, vajon ez nem ima-e? Önelemzésünket azonban nem kísérhetik önmarcangoló tendenciák, bűntudat-érzetek. Mihelyst az Igazság Keresője bűnösnek érzi magát és szégyenkezik, többé nincsen abban a helyzetben, hogy másokon segítsen.Bizony, a babonásan vallásos embereknél tapasztalt ilyenfajta megnyilvánulások nem egyebek, mint a mentális betegség jelei.Önelemzésünk során képesnek kell lennünk az ilyesfajta tendenciák felismerésére és gyökeres kiirtására. Eszünket kell használnunk, és segítségével leküzdenünk ezeket az illúziókat és előítéleteket. Ha ugyanis jelen személyiségetekben nem érnétek el bizonyos egyensúlyt az életen belül, hogy is várnátok azt, hogy segíteni tudtok a káoszban, csüggedésben és illúziókban élő embertársaitoknak? Terapeutaként nem csak az anyagi test éterikus másán dolgozunk. Készen kell állnunk a pszichikus síkon lévő fájdalmak megszüntetésére is.

*

Minden betegség a pszichonoetikus állapot következménye. Elgondolkodhattok a vírusok hatásain. Az orvostudomány adatai szerint az emberi lényen belül rengeteg vírus és mikroorganizmus található. Miért védettek egyesek jobban, míg mások oly esendőek velük szemben? A test egyensúlyban tartásához szükséges éterikus energia a nem megfelelő vibráció következtében jelentősen csökken. A Szentléleknek az éterikus vibrációk egy bizonyos szintjére, mondjuk százra van szüksége az anyagi test sejtjeinek, szöveteinek, szerveinek megteremtéséhez. Éterikus energiáink apálya tapasztalható akkor, amikor vágyaink, gondolataink a szorongás, a depresszió, a makacsság, a harag, a gyűlölet, és a hasonló negatív érzelmek vibrációit keltik bennünk.

Emiatt a test egyensúlyban tartásához szükséges százegységnyi energia helyett csupán nyolcvan vagy hatvan áll rendelkezésünkre. Ha az egyén a helyes táplálkozás, légzés és életmód következtében megfelelő mennyiségű éterikus energiához jut, akkor személyisége jó egészségnek örvend. Az ilyen ember aurája messzire kisugárzik, és gyakran szívnak belőle magukhoz a szükséget szenvedők. Ők az Igazság Keresőjének már puszta jelenlétéből is profitálnak."

Forrás / http://edesviz.hu/hu/magazin/cikk/az-igazsag-keresoje

Karma"Daskalos elmagyarázta, hogy az inkarnációs körforgás célja a tapasztalat szerzés, az „Egységen belüli egyediség” kifejlesztése. A Karma, azaz az ok és okozat törvénye révén az én egészen addig gyarapodik szellemiségben, míg végül eléri a Mindentudás állapotát, azaz felismeri, hogy maga is szerves részét képezi Istennek, vagy ha úgy tetszik, az Abszolútum-nak. Ezt követően az ember kiszabadul a lét forgatag kényszeréből, s már nem kell feltétlen alászállnia az „elkülönülés világaiba”, a durva anyagi síkra. Daskalos hangsúlyozta, hogy a „bűn” mint olyan, nem létezik, mint ahogy örök büntetés sincsen. Csak tapasztalatok vannak. A Karma törvénye, a jellem formálódás, a tudás és a bölcsesség belsővé tétele révén előbb-utóbb minden emberi szellem letörleszti adósságait."  (Daskalos,a Ciprusi Mágus c.könyvből)