2012/04/23

Ima...

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak a szabadság ajándékát. A lelki szabadság hatalmas áldásával ruháztál fel. Töltsd be lelkemet békéddel és örömöddel.


Az imádság
Az imádság az ember legnagyobb lehetősége, 
Az imádság a hívő legszebb kötelessége,
Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája,
Az imádságban minden ember előtt tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,
Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája,
Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni,
Az imádság a legbiztosabb módja annak, hogy Isten minden ajándékában részesüljünk,
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,
de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.
De semmilyen téren nem vagyunk olyan bizonytalanok, mint az imaéletben,
mint az imádságban.
Az emberek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.
mégis nagyon kevesen mennek át rajta.
mégis a legnagyobb nehézség lesz belőle.
mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.
mégis ezzel foglalkozik a legkevesebbet.
(Forrás: Avilai Szent Teréz imaszoba) 

2012/04/22

Hathorok: Napviharos időszakok


Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében
Napviharos időszakok
2012. április 1.
Megjegyzés: Az üzenet –az ősi egyiptomi kifejezéssel élve – a KA testtel foglalkozik, és arról szól, hogyan tudod ezt a sajátos energia-testet felhasználni, hogy a megnövekedett naptevékenység energetikai hatását saját fejlődésedre tudd fordítani. Akik esetleg nem hallottak volna a KA-ról, azoknak megjegyezzük, hogy a KA egy második, „láthatatlan” test, amelynek alakja és mérete megegyezik a fizikai testével. Beburkolja és át is hatja a fizikai testet. Ezt a testet helyenként éteri hasonmásnak, spirituális ikerpárnak is nevezik. Részben megegyezik az egyes tradíciók (pl. taoizmus) csí testével, vagy bizonyos jógatradíciók étertestével. A KA természeténél fogva képes az egyén spirituális evolúcióját felgyorsító, nagymértékben jótékony hatású energiákat magához vonzani, majd átadni a fizikai testnek.
Ahogy azt már a 2011. január 3-i üzenetünkben elmondtuk, a megnövekedett naptevékenység időszakába érkeztetek. Erősen javasoljuk, hogy olvassátok el a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetet, hogy jobban megérthessétek az itt tárgyaltakat.
Egyre többször fogtok napkitörést és rendkívüli napátalakulási jelenségeket tapasztalni. A napátalakulási folyamatot egyrészről a Nap belső erői hozzák létre, másrészt a galaxisotok központi napjából kiinduló energiák. Még összetettebbé teszi a kölcsönhatásokat a mélyűrből eredő nagyenergiájú áramlások. Ezek a hatások a Nap mágneses mezejét eltorzítják, megcsavarják, ami a Föld és a ti mágneses mezőiteket is befolyásolja. Az ilyenfajta megemelkedett naptevékenység – ahogy ez látható is lesz – egyre furcsább időjárási jelenségeket fog előidézni, valamint egyre több földrengést és vulkánkitörést fog okozni.
Üzenetünk középpontjában azonban nem a fizikai jelenségek állnak, hanem a naptevékenység érzelmi és spirituális hatása. Ahogy ezt már a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetünkben leírtuk, az ilyen naptevékenység érzelmi labilitást és irracionális viselkedést okozhat. Sokatok kétségtelenül minden különösebb ok nélkül lesz izgatott. Az alvászavar is egy gyakori kísérőjelensége a Nap átalakulásának.
Két javaslatunk van a napviharba kerülés esetére, ami segíteni fog a megemelkedett energiaszint kezelésében is. Az elsőt – és egyben az egyszerűbbet – a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetben már megtárgyaltuk, itt nem fogunk bővebben szót ejteni róla. A második módszer lehetővé teszi a fizikai test megnyugtatását a vízelem segítségével. Most a „Fénygyógyszer” c. üzenetünkről beszélünk. Ennél a módszernél a BA, vagy Mennyei Lélek segítségével szándékunk szerint töltjük fel a vizet. Az eredeti üzenet vírusok, baktériumok és radioaktivitás elleni védekezésről szól. Az üzenet elolvasása segíteni fog a módszer tökéletes megértésében.
A Fénygyógyszer mostani alkalmazásakor a vizet azzal a szándékkal töltöd fel, hogy megnyugtassa a fizikai testet, hogy így az képes legyen a Nap szokatlan energiamintáinak hatékonyabb és kegyelemmel teltebb fogadására. Az ilyen fénygyógyszert a leghatásosabb közvetlenül alvás előtt előállítani. Ebben az esetben a Fénygyógyszer a vízelemen keresztül a sejteken belüli és a sejtek közötti vízzel fog kommunikálni, így megnyugtatja és kiegyensúlyozza a testet.
A Fénygyógyszer közvetlenül a lefekvés előtti alkalmazása nagyon jótékony hatású lesz mind a pihenési, mind az utána következő aktív ciklus idején. Azért használjuk az alvás helyett inkább a „pihenési ciklus” kifejezést, mert sokatoknak az alvás igen kérdésessé válik, mert egyre inkább zavarttá, töredezetté válik. Azt tanácsoljuk, hogy engedjétek el az ilyen pihenési ciklusokban az alvás megszokott formáihoz való ragaszkodásotokat. Ahogy egyre jobban megbékélsz a helyzettel, észreveheted, hogy egyre inkább képes vagy önmagad mély relaxációval regenerálni.
Ha felébredsz az éjszaka közepén, vagy bármikor pihenés során, azt tanácsoljuk, használd a „Napszél felhasználása”módszerét a KA tested töltésére. Ébrenléted lehetőséget teremt a KA energetizálására.
A módszer használata során azt fogod tapasztalni, hogy a korábbiaknál rövidebb időszakok alatt vagy képes önmagadat kipihenni és energiával újra feltölteni.
Most pedig bemutatunk egy harmadik módszert azoknak, akik a KA-t mélyebben megértették.
Mikro-féregjáratok
KA tested áthatja a fizikai tested, alakja és mérete megegyezik vele. A fizikai testnek nincs olyan része, amit ne foglalna magába. A KA alapvető tulajdonsága, hogy a KA test töltésekor a többletenergia átáramlik a fizikai test szerveibe, megerősítve ezzel egészséged és fokozva életerőd.
KA tested megszámlálhatatlan mennyiségű éteri-fényrészecskéből áll és átjáró pontok vannak benne. A KA tested átjárópontjai a sejtjeidben lévő mitokondriumhoz kapcsolódnak. A mitokondriumok energiatermelők, ők a sejt erőművei. A sejtek közül csak a vörösvértestben nincs mitokondrium. Becslések szerint a test több mint egytrillió sejtből áll, és így, több, mit egytrillió a mitokondriumok száma. A mitokondriumok a KA testhez mikro-féregjáratokon át kapcsolódnak.


Lehetséges a tudat olyan kiterjesztése, amikor tudatossá válhatsz a mitokondriumokra és érzékelheted a KA féregjáratait. Ezek a féregjáratok a KA tested magasabb rezgésű tulajdonságai és valóságai felé vezető sejten belüli átjárók. Ezeknek az átjáróknak a szándék szerinti megnyitásával nagyban képes lehetsz a többletenergiának KA testből a fizikai testbe történő áramlására hatni.
Mindez lehetővé teszi, hogy a fizikai test könnyebben rá tudjon hangolódni a KA gyorsabban rezgő valóságaira. A KA az, amin keresztül a magasabb rezgésű valóságokba emelkedhetsz. A mitokondrium átjáróin keresztül segíteni tudod fizikai testedet a hirtelen gyorsulásokhoz való könnyebb alkalmazkodásban.
Most pedig a helyzetetekből eredő érzelmi bizonytalanságról fogunk szólni. Természeténél fogva mind az idő felgyorsulása, mind a valóság magasabb rezgésszáma megtisztítja az öntudatlan elméteket.
Ahogy korábban említettük, az érzelmi labilitás és az impulzív, irracionális viselkedés általános terjedését fogjátok megtapasztalni. Ha magadon nem is érzékeled ezt, másokon kétségtelenül megláthatod.
Belső ellentmondásokkal teli kettősségben éltek. Ahogy a régi energetikai valóságok darabjaira hullnak, új energetikai valóságok születnek. Ám az emberi természet tulajdonsága, hogy ragaszkodik a megszokotthoz, a dolgok kiszámíthatóságához. Azonban még hosszú az út, amíg a régi dolgok véget érnek. De az eddig ismert, régi világ véget ér. Új világ van születőben.
Az emberi szív nyugtalansága
A folyamatot a legjobban az emberi szív szenvedi meg. Mély szomorúságot és kétségbeesést tapasztalunk az emberiség közös szívében. Ennek az egyik oka a valóságok szétbomlása és az ezekhez való ragaszkodás. Végül is mire alapozhatod álmaidat, ha világod alapjai porladnak szét?
A szív nehézségeinek másik tényezője bolygótok érzelmi légkörének mérgező volta. Ahogy megnő a Nap energiája a polaritások közti feszültség egyre nyilvánvalóbbá válik. Az emberi tudat polarizálódása azok között, akik bebörtönözni szeretnék, és azok között, akik felszabadítani az emberi lelket, egyre tisztábban és tisztábban látható.
Két javaslatunk van azok számára, akik kezelni szeretnék szívük megpróbáltatásait.
Az olyan valóságok, amikben érdemes élni, a szíveteken keresztül születnek meg. Első javaslatunk nagyon egyszerűnek tűnhet, de mint gyakran, most is áll, hogy a legegyszerűbb a legerőteljesebb. Nem számít, hogy annak tűnik-e. Ami számít, hogy létrehozz magadban egy érzelmi ellenszert a bolygó mérgező atmoszférája ellen.
Ahogy a gyűlölet, az intolerancia (is) növekszik, képes lehetsz a sötétségből való kiút megtalálására. A legegyszerűbb és egyben leghatásosabb módszer, hogy hálás vagy az életed legkisebb dolgai iránt is, és napközben többször a hála állapotában tartózkodsz. Nem számít, hogy milyen kicsi is ez az idő és érzés. A hála legkisebb magvaiból is hatalmas dolgok származhatnak. A hála és a megbecsülés, a tisztelet érzelmi állapota rendkívül jó ellenszere az érzelmi mérgezésnek. Erősen javasoljuk, hogy használd ezen szövetségesed, amikor a napszél következő ciklusát éled.
Végezetül pedig átnyújtjuk a szívcsakrára alapuló meditációt, ami egy korábbi Hathor tanfolyamon volt először bemutatva. A hangmeditáció első szakaszában tisztítási céllal megforgatja és aktivizálja a szívcsakra belső energiáit. A meditáció második szakasza megnyugtató és tápláló. Úgy hisszük, hogy ez a meditáció is hatásos szövetségeseddé válik.
Amikor a napviharok újfajta időszakát éled, tudd, hogy ez az evolúciós fejlődés rendkívüli lehetősége. Ám poláris módon, erősségük miatt, a visszafejlődés lehetőségét is magukban hordozzák. Amikor ellenállsz a gyorsuló energiáknak, azt fogod tapasztalni, hogy nehezebben jutsz át az átjárókon. Ha átöleled és mesterien kezeled őket, - hálával és nagy adag humorral - képes vagy benne navigálni, és nagyobb szabadságot fogsz megtapasztalni. A szabadság, amiről beszélünk az emberi lélek, az elme és a szív szabadsága. Azon a tudatossági szinten fogsz rátalálni, ahová a földi duális élet nem teheti be a lábát.
A Hathorok /Forrás: Lélekmód.hu/

A cikket érdemes tovább olvasni az eredeti oldalon,mert van még folytatása,lehet,hogy sok kérdésünkre választ ad...

2012/04/19

Szeress bele az ÉLETBE!"Legértékesebb,legbecsesebb tulajdonságaid és leghatalmasabb erőid láthatatlanok és felfoghatatlanok.Senki sem veheti el,csakis 
Te adhatod oda őket.
Bőkezűségednek pedig túlcsorduló bőség lesz a jutalma...
Ha beleszeretsz az életbe,nincs többé határ.
Minden korlát ledől,ami eddig a pénz, az egészség, a boldogság és a sikeres kapcsolataid útjában állt.Az emberek megérzik a jelenlétedet,ha belépsz egy helyiségbe.
Csak úgy záporoznak majd rád a lehetőségek,a negativitás pedig a legkisebb érintésedre szertefoszlik.Tele leszel energiával és lendülettel.
Minden,amit szeretsz,a lábad előtt hever.
Szeress bele az életbe..." 
Rhonda Byrne Az Erő

Tarot misztérium

2012/04/13

A boldogság az egyszerűségben gyökerezik..." A boldogság valójában az egyszerűségben gyökerezik.A túlzás a gondolatban és a cselekvésben csökkenti a boldogságot.A túlzások elfelhőzik az alapvető értékeket.A vallásos emberek azt mondják,hogy a boldogság abból fakad, ha szívünket megtöltjük szeretettel,hittel és reménnyel,ha jótékonyak vagyunk és kedvesek.Valójában nekik van igazuk.Ha ilyen a hozzáállásunk,az egyensúly és a harmónia általában magától megjelenik életünkben.Ezek összessége a létezés állapota,de mostanában az ember más tudatállapotban van.Mintha az emberiség nem természetes állapotában lenne a földön.El kell érnie egy másfajta állapotot,hogy szeretettel,jótékonysággal és egyszerűséggel telhessen meg,hogy tisztaságot érezhessen,hogy megszabadulhasson krónikus félelmeitől." (Bian L.Weiss Életek Mesterek)

Egyensúly és harmónia a bölcsesség alapjai...

" ...A bölcsesség megszerzése lassan megy.Ez azért van,mert az intellektuális tudást,amelyet gyorsan meg lehet szerezni, át kell változtatni "érzelmi" ,azaz tudat alatti tudássá.Ha az átváltozás egyszer megtörtént,maradandóan bevésődik.Ennek a szükséges katalizátora a viselkedés gyakorlása.Cselekvés nélkül a gondolat gyengül és hervad.Elméleti tudás gyakorlati alkalmazás nélkül nem elegendő!
Az egyensúlyt és a harmóniát ma semmibe veszik, pedig a bölcsesség alapjai.Mindent túlzásba visznek.Az emberek kövérek,mert sokat esznek.Az emberek mohók.Sokat isznak,sokat dohányoznak,sokat vagy keveset szórakoznak,sokat beszélnek tartalom nélkül,sokat aggódnak.Sok a fekete-fehér gondolkodás.Minden vagy semmi.Ez nem a természet útja. A természetben egyensúly van.A vadak kis mennyiségben pusztítanak.Ökológiai rendszerek a természetben nem tűnnek el tömegesen.A növényeket először elfogyasztják,csak azután nőnek újra.A fenntartás forrásaiból először merítenek,és azok aztán töltődnek föl újra.A virágot élvezik,a gyümölcsöt megeszik,a gyökeret meghagyják.Az emberiség nem tanulta meg a harmóniát,nem hogy alkalmazta volna.Irigység és nagyravágyás irányítja,félelem kormányozza.Idővel így elpusztítja magát.De a természet túléli; legalábbis a növények." ( Brian L. Weiss: Életek Mesterek)

2012/04/12

Mágikus pillanatok...
“Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot, amikor megváltoztathatunk mindent, ami boldogtalanná tesz. S mi mindennap úgy teszünk, mintha nem vennénk észre ezt a pillanatot, mintha nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne, mint a tegnap, és semmiben sem különbözne a holnaptól. De aki résen van, az észre fogja venni a mágikus pillanatot. Bármikor meglephet minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a zárba, vagy az ebéd utáni csöndben, és a nap bármelyik percében, amelyik nem látszik különbözőnek a többitől. Mert ez a pillanat létezik, és ebben a pillanatban a csillagok minden ereje belénk száll, és segítségükkel csodákra leszünk képesek.”
                                                              (Paulo Coelho: A Piedra folyó partján ültem, és sírtam)


Személyes konzultáció: bejelentkezés e-mailben: faczanyi@gmail.com
vagy telefonon: +36/30-8232-440.
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,tértisztítás, 
földsugárzás mérés,Tarot sorselemzés

2012/04/06

Jézus megmossa a tanítványok lábátA húsvét ünnepe előtt pedig, tud−
ván Jézus, hogy eljött az Ő órája,
hogy átmenjen e világból az Atyához,
mivelhogy szerette az övéit e világon,
szeretetében elszánta magát a vég−
sőkre. rész 12,23. 15,9. 17,1. Mát. 26,2.
2. És vacsora közben, amikor az
ördög belesugallta már az Iskarióti
Júdásnak, a Simon fiának szívébe,
hogy árulja el Őt, Luk. 22,3.
3. Tudván Jézus, hogy az Atya
mindent hatalmába adott néki, és
hogy Ő az Istentől jött és az Istenhez
megy, rész 1,1. 14. 3,35. 17,2.
Csel. 2,36. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,8. Jel. 3,21.
4. Felkele a vacsorától, leveté a felső−
ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté
magát.
5. Azután vizet tölte a medencébe,
és kezdé mosni a tanítványok lábait,
és megtörleni a kendővel, amellyel
körül van kötve.
6. Méne azért Simon Péterhez; és az
monda néki: Uram, Te mosod−é meg
az én lábaimat? Mát. 3,14.
7. Felele Jézus és monda néki: Amit
én cselekszem, te azt most nem érted,
de ezután majd megérted. Ésa. 52,15.
8. Monda néki Péter: Az én lábaimat
nem mosod meg soha! Felele néki
Jézus: Ha meg nem moslak téged,
semmi közöd sincs énhozzám.
rész 15,3. Zsolt. 51,2. Ésa. 52,11.
1Kor. 6,11. Ef. 5,26. Tit. 3,5. Zsid. 9,13. 14.
9. Monda néki Simon Péter: Uram,
ne csak lábaimat, hanem kezeimet és
fejemet is! Csel. 22,16. Zsid. 10,22.
10. Monda néki Jézus: Aki megfür−
dött, nincs másra szüksége, mint a lába−
it megmosni, különben egészen tiszta;
ti is tiszták vagytok, de nem mindnyá−
jan.
11. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el
Őt; azért mondá: Nem vagytok mind−
nyájan tiszták! Ef. 5,26.
12. Mikor azért megmosta azoknak
lábait, és a felső ruháját felvette, újra
leülvén, monda nékik: Értitek−é, hogy
mit cselekedtem veletek?
13. Ti engem így hívtok: Mester, és
Uram. És jól mondjátok, mert az
vagyok. Luk. 6,46. 1Kor. 8,6. 12,3. Fil. 2,11.
14. Azért, ha én az Úr és a Mester
megmostam a ti lábaitokat, néktek is
meg kell mosnotok egymás lábait.
1Pét. 2,21.
15. Mert példát adtam néktek, hogy
amiképpen én cselekedtem veletek, ti
is akképpen cselekedjetek. Fil. 2,5.
16. Bizony, bizony mondom néktek:
A szolga nem nagyobb az ő uránál;
sem a követ nem nagyobb annál, aki
azt küldte. rész 15,20. Luk. 6,40. 1Ján. 2,6.
17. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesz−
tek, ha cselekszitek ezeket. Jak. 1,22. 2,14.
18. Nem mindnyájatokról szólok; tu−
dom én kiket választottam el; hanem
hogy beteljesedjék az Írás: Aki velem
ette a kenyeret, a sarkát emelte fel elle−
nem. Zsolt. 41,9. 2Tim. 2,19.
19. Most megmondom néktek, mie−
lőtt meglenne, hogy mikor meglesz,
higgyétek majd, hogy én vagyok.

Áldott Húsvétot Mindenkinek!

2012/04/05

Az igazság fényében" Félelem és aggodalom csak addig tart,amíg okai sötétségben vannak.
Az igazság fényében eloszlik a sötétség: Aki bízik,abban megbíznak." 
Müller Péter