Bejegyzések

Világlélek

Kép
..."Az emberek és állatok hatalmas csoportja gyorsabb haladásra váltott. Most már nemcsak nappal hallgattak, de csönd honolt éjszaka is, amikor azelőtt összegyűltek a tűz körül, hogy beszélgessenek. De egy napon a karaván vezetője úgy döntött, hogy tüzet sem fognak rakni, nehogy a karaván magára vonja a figyelmet.   Az utazók most mindig körbeállították az állatokat, s középen aludtak, hogy az éjszaka hidege ellen valahogyan védekezzenek. A csapat köré fegyveres őrséget állított a vezető.   Az angol az egyik éjjel nem tudott aludni. Odahívta a fiút, s együtt elmentek sétálni a tábor körüli homokdűnékhez. Éppen telihold volt, és Santiago elmondta az angolnak egész történetét. Az angol figyelmét nagyon lekötötte, hogyan virágzott fel az üvegkereskedés, miután Santiago beállt oda dolgozni.  Ez a mozgatóereje mindennek - mondotta. - Az alkímiában Világléleknek hívják. Amikor valamit teljes szívünkből akarunk, akkor közelebb vagyunk a Világlélekhez. Ez mindig pozit

Totemállatok: A Gyík és ereje

Kép
      "Összhangban állok a forrás fényével. A Nap Atya áldását adta rám és az utamra. A tudat fénye áthatol, és létem minden szintjén tündököl." rejtőzködés, megújulás, regeneráció Több, mint 4000 féle gyík létezik, ezek közé tartozik például a leguán, a kaméleon, az agámák, és a gekkofélék. Mindenhol megtalálhatók, kivéve a jéggel borított sarkvidékeket. Kövek alatt, sziklákon, fák odvában, földhasadékokban élnek, részben víz közelében, részben szárazon. Egyiptomban Szerápisznak szentelték, a feltámadást és a megújulást jelképezi; ő őrzi a tisztítótüzet. Görögországban  a napistennek, Apollónak áldozta magát, hogy elérje az  örök fényt. Hermésznek szentelték és a bölcsességért, valamint a szerencséért felel. Polinéziában a gyíkot a tűz és az erők isteneként tisztelik. Az indiánoknál az álmodó szerepe jut neki, ő őrködik az álom ereje felett, elkíséri a lélekvándorlásnál a sámánokat, és őrzi az élet fényét. A gyíkkal való találkozás nagy sz

A döntés órája

Kép
Foto: Pinterest ... "mély lélegzetet vettem, megnéztem a környezetemet, vártam, és akkor, ugyanúgy, ahogy Peruban, valami változni kezdett. Minden erőfeszítés nélkül figyeltem, hogy a tudatom egyszer csak megnő, kitágul, magába ölel mindent, ami körülvesz, minden furcsán ismerőssé válik, mintha újra magamba fogadnám önmagam egy részét, amelyet régen elvesztettem. Érzékeimet megrohanták a benyomások, amelyeket eddig észre sem vettem. Fejem körül apró lepkék és más szárnyas rovarok röpködtek. Tücskök vagy talán szöcskék harsogták dalukat a fákról, a kövek közül. Észrevettem egy nagy madarat is, talán héja lehetett vagy bagoly, amely hangos kiáltással szárnyra kapott. Szárnyának minden egyes csapását hallottam, mintha lassítva repült volna el. Fölöttem az ezüstös hold, amely mostanáig segített előrehaladnom, már alacsonyan függött az égen. Felnéztem rá, és éreztem, hogy lényem még tovább tágul... már nem csak a holdat ölelte fel, hanem a Napot is... éreztem azt is, hogy mi va

A lélek halhatatlan

Kép
„Test és szellem a lélek ösztönhídján vívják meg ütközetüket. Újra és újra összecsapnak.  Néha a test foglyul ejti, étlen-szomjan befalazza a szellemet, s azt hiszi, megölte. A szellemnek azonban soha el nem vehető, egyetlen, utolsó és végül mindig diadalmaskodó fegyvere:  a halhatatlansága.” Szepes Mária : A VÖRÖS OROSZLÁN A metamorfózis során valami átalakul, valami új születik. Mögöttünk zárt ajtók, előttünk zárt ajtók és a köztes térben várakozva azt próbálgatjuk, vajon a kezünkben lévő kulcsok közül melyik illik a zárba. Agyunk kattogó fogaskerekeinek megálljt parancsolni nem könnyű... ez a várakozás egy magányos állapot, amelyben teljes a káosz és a sötétség. De egyszer csak a káoszból rend lesz, a sötétségből derengés, majd fény... és kinyílik egy újabb ajtó, amin keresztül beléphetünk a következő terembe... ez a beavatás útja.  Így lett A lélek ébredéséből,  -mely 2010-ben született-  LélekTérKép, vagyis 2020-ban bezáródik egy kapu, és nyílik egy új ...

Elmúlik

Kép
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egyszer így szólt az alattvalóinak: „Drága gyűrűket csináltattam és megvásároltam a világ egyik legszebb gyémántját és szeretnék egy üzenetet elrejteni a gyűrűben. Ez az üzenet a hasznomra kell, hogy válljék válságos időkben és az örököseimet is szolgálnia kell. Egy rövid mondatnak kell lennie, amit a gyűrű gyémántja alá lehet elrejteni.” Azok, akik a király szavait hallgatták mind nagyon okosak voltak, és mindannyian hosszú szakaszokat tudtak volna írni, de nem egy olyan rövid mondatot, mely 2-3 szónál nem hosszabb, ami válságos időszakokban támaszként szolgálhat. Mindenki törte a fejét, de nem végül nem találtak ki semmit. A királyt egy öreg szolga nevelte fel. A király édesanyja fiatalon hunyt el és az öreg szolga viselte gondját, így hát a szolgát családtagként kezelték. A király mélységes tiszteletet érzett a szolga iránt, így hát az ő véleményét is kikérte. Az öregember így válaszolt: „ - Nem vagyok sem bölcs, sem tanult

LélekTér

Kép
Mit jelent számomra a LélekTér? A test, lélek és szellem tisztasága, csak a környezet harmóniájával együtt érhető el. Akiről sugárzik a harmónia, annak rendezett a környezete is. "A harmónikus személyiség puszta jelenléte is tisztít, rendez, gyógyít és teremt." /Müller Péter A világ, amiben élünk elég félelmetes helynek tűnik mostanában, sok a kihívás, a próba, a megfelelés, a stressz... és otthonunk az a hely, ahol menedéket kell találnunk, hogy a lelkünk megpihenhessen! Mivel mindennek, így a lakásnak is lelke van, ezért ez az összehangolódás csak úgy tud megtörténni, ha első lépésként felvesszük vele a kapcsolatot! Ezen az úton szeretnék a kísérőd lenni, és megmutatni, hogyan tudsz otthonodba harmóniát, egyensúlyt teremteni, hogyan hatnak a színek és tárgyak ránk, hangulatunkra, miért fontos időről időre megújulnunk, elengednünk, változtatnunk, felforgatnunk otthonunk, lelkünk minden egyes kis rejtett szegletét! Mitől lesz egy lakás, ház, iroda, munkahely, bármi