2011/07/11

A mennyei Prófécia: Második Felismerés

"A második felismerés annak tudatosítása,hogy a rejtélyes véletlenek érzékelése jelentős történelmi mérföldkő.Ötszáz évvel ezelőtt az emberiség elhatározta,hogy úrrá lesz a természeten,a tudományt és a technikát használva fel a megtelepedéshez.Az elveszett spirituális biztonság helyett világias biztonság megteremtése lett a cél.Biztonságérzetünk fokozása érdekében módszeresen félretoltuk,megtagadtuk az élet rejtelmes mozzanatait.Megteremtettük azt az illúziót,hogy tökéletesen megmagyarázható és kiszámítható világban élünk, ahol a véletlenszerű eseményeknek nincs jelentőségük.Az illúzió fenntartásához le kellett tagadnunk minden olyan
bizonyítékot,amely ennek ellenkezőjére utalt; korlátot kellett szabnunk a tudománynak,mielőtt a paranormális jelenségeket kezdte volna kutatni,a tökéletes szkepticizmust kellett elfogadnunk.Az élet misztikus dimenzióinak feltárása már-már tabuvá vált.Fokozatosan elkezdődött azonban az ébredés.Ez pedig nem jelent kevesebbet,mint felszabadulást a modern kor világi előítéleteitől,tudatunk megnyitását az új,igazabb világszemlélet előtt.

A régi előítéletek helyettesítése az új paradigmának megfelelő fogalmakkal...
Régi                                                                                Új

függetlenség                                                                  kölcsönös támaszadás
szellemi teljesítmények                                                  bölcsesség
önbírálat                                                                       az erősségek felismerése
biztonságkeresés                                                           alkalmazkodóképesség
szembenállás a felsőbbséggel                                         az irányítás megosztása
érzelmi drámák                                                             önmegvalósítás
félelem                                                                          szeretet
irányítás                                                                        bizalom
elismerés                                                                       önbizalom
beilleszkedés,alkalmazkodás                                          kreativitás
családi kötelékek                                                           őszinte elkötelezettség
függőség,addikció                                                          magabiztosság
túlköltekezés                                                                  a hiányérzet leküzdése
pénzhiány                                                                      érték szerinti fizetség
külső megjelenés                                                            egyéni érték
szeretethiány                                                                  belső,isteni szeretet
harag                                                                             engedékenység
bűntudat                                                                        bölcs szeretet
maximalizmus                                                                 önelfogadás
bosszúvágy                                                                    megbocsátás

Cél az életedben vissza-visszatérő témák és a mögöttük meghúzódó hitrendszerek  tudatosítása."