2012/09/04

Karma"Daskalos elmagyarázta, hogy az inkarnációs körforgás célja a tapasztalat szerzés, az „Egységen belüli egyediség” kifejlesztése. A Karma, azaz az ok és okozat törvénye révén az én egészen addig gyarapodik szellemiségben, míg végül eléri a Mindentudás állapotát, azaz felismeri, hogy maga is szerves részét képezi Istennek, vagy ha úgy tetszik, az Abszolútum-nak. Ezt követően az ember kiszabadul a lét forgatag kényszeréből, s már nem kell feltétlen alászállnia az „elkülönülés világaiba”, a durva anyagi síkra. Daskalos hangsúlyozta, hogy a „bűn” mint olyan, nem létezik, mint ahogy örök büntetés sincsen. Csak tapasztalatok vannak. A Karma törvénye, a jellem formálódás, a tudás és a bölcsesség belsővé tétele révén előbb-utóbb minden emberi szellem letörleszti adósságait."  (Daskalos,a Ciprusi Mágus c.könyvből)