2018/01/15

2018 - A belső Erő


Hermész Triszmegisztosz A „Smaragdtábla” első mondata, így hangzik:
„Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent.”


2018 = 2+0+1+8 = 11 
Tarot 11 lap - A belső ERŐ

Kabbalisztikus eredete a K betű vagy a Kaf a héber abc-ben.

Hieroglifikus értelmezése a héberben, arabban és perzsában a tenyér, amely megfontolt emberi cselekedet véghezvitelére, kreatív munkára képes. Az állatokkal ellentétben az alkotó emberi kéz alkalmas arra, hogy mindazt végrehajtsa, ami absztrakt elképzelésként az emberi agyban és szellemben megjelenik és közelebb visz minket az Isteni szellemhez.

Az Erő nőalak, amely puszta kézzel képes kinyitni az oroszlán száját, harmadik kezével pedig szilárdan tartja a templom éppen összedőlni készülő főoszlopát.
A tizenegyedik Nagy Arkánum fő eleme a tűz. A Mars és a Nap is hatással van rá. Magában hordja az oroszlán és a kos tulajdonságait.
Jóslatként az Erő kedvező pozícióban arra utal, hogy a látszólag áthidalhatatlan nehézségeket is nemsokára elhárítjuk és leküzdjük, bizonyos mértékig mindenféle fegyver nélkül, mert értelmünknek köszönhetően adódik majd egy szinte csodával határos megoldás.
Kedvezőtlen pozícióban azt jelenti, hogy a problémákon csak nehezen lehetünk úrrá.


Az egyiptomi tarotban a 11. kártya elnevezése a szelídített oroszlán. Az oroszlán itt is állatszimbólum, amely az értelmes akarat által irányított ösztönöket jelenti. Szimbolikája hasonló a diadaléhoz, ahol a kocsit hajtó megfékezi az animális erőket, kordában tartja az ösztönöket. Ott irányító és irányított egymásnak feszülnek és egy cél érdekében történik erőfeszítés. Itt azonban az ellentétek egymásra találásáról, egyesítéséről van szó.
Az erő kártyája nem sikerorientált. A második, én-kereső fejlődési szakasz közepén az erők egyesülése belső szükséglet. Ebben az élethelyzetben erős és merész az ember, robbanó energiákkal és elszántsággal. A szívós munka, a kemény küzdelem utáni győzelem belső elégedettséget és önbizalmat eredményez. A diadal külvilági elismerést, az erő pedig belső győzelmet jelent. Az ember úgy érzi, hogy elérte célját, megfelelt a maga által emelt követelményeknek. A 11-es szám a megkettőzött 1-es, az egyes pedig a varázsló száma, a magányos teremtésé, ellentétben az erő kártyájával, ami az egymásnak feszülő erők teremtését szimbolizálja. Egy női alak meztelenül lovagol az oroszlánon: a kártya a vágyat is jelenti, amit az erő tudata vált ki az emberben. Az oroszlán, a Nap és az arany azonos szimbólumai a misztikának: mindegyik az erőt és a teljességet jelenti. Az oroszlán jelképesen az állatok királya; az asztrológiában az oroszlán jegy meghatározó bolygója a Nap, az ősi erőforrás. Az alchímia misztikus célja az ellenpólusok egyesítése volt, ami egy új, jelentősebb valóságot testesített meg. Az alchimisták ennek a tökéletes állapotnak elérését az arany mesterséges előállításában látták, amit a tökéletes anyagnak tekintettek.
Az oroszlán a férfi archetípusa, ereje az irányt adó nő erejével párosul. Az erő a két ellenpólus, a nő és a férfi princípium összefogásán alapul. A nő önbizalmat és nyugalmat sugároz, az oroszlán ereje tudatában engedelmes: az ellentétek összhangba kerülnek. Ez a szint kétféle erőforrás, a tudatos és a tudattalan, az érzelmek és az intellektus, az energia és a belső nyugalom összhangja. Az ember ebben az élethelyzetben elérte az első olyan sikert, amelyben a belső igények és a külvilági elismerés összhangban állnak egymással.

Titkos tanító 11 = 2 Főpapnő bölcsessége, a hallgatni tudás, 
a megtartás, a csend ereje...
Jól vigyázzunk, mert ha félünk vagy bűntudatunk van valamiért... ez a két energia felszabadíthatja a bennünk levő  infernális erőket, ezzel könnyen saját magunk ellenségeivé válunk, ha nem tudunk uralkodni rajtuk.  Éld meg, de ne ragadj bele, menj tovább! Légy diplomata!

Belső erőhőz kapcsolódó bejegyzések:Bach virág-eszenciák közül a Vadrózsa / Wild rose, mely segít vissza nyerni belső erőnket, az életkedvet, életörömöt...
"Ha egy zöld ágat hordozok a szívemben, le fog rá ülni egy énekes madár."Személyes konzultációra bejelentkezés: faczanyi@gmail.com, mob. +36/30-8232-440.
Személyes találkozásunk alkalmával kb.1 órás gyógyító beszélgetés során
választom ki számodra a megfelelő virágesszenciákat.Várlak szeretettel!
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés, színtanácsadás,
tértisztítás, Tarot sorselemzés