2012/08/30

Az elementálok

"Arra biztatlak benneteket,ne törődjetek azzal,hogyan ítélnek ,gondolkodnak mások felőletek.Csak saját belső énetek ítéletétől féljetek.Valaki egyszer megkérdezte tőlem,félek-e Istentől? Azt feleltem,nem ,szeretem Istent,és megpróbálok méltó lenni szeretetére.Hát a többi emberrel mi a helyzet? Nem,én nem ítélem el őket, és nem törődöm  a rólam alkotott véleményükkel.
-Maga semmitől sem fél?
-Magamtól félek, mivel magamat nem tudom becsapni.Amikor leülök meditálni és az önelemzést gyakorlom,belső énem megkérdezi  majd:  "Mit mondtál? Mit tettél? Mit kellett volna megtenned ,de elmulasztottad?" Ha elkezdünk belső énünkre hallgatni, akkor jó úton vagyunk. Nem hozunk létre többé gonosz elementálokat, amelyek aztán az éterikus szférákban  kerengve gyötörnék a körülöttünk élőket.Az Igazság Keresőjének el kell jutnia egy olyan pontra, ahol többé már nem teremt vágy -gondolat elementálokat,hanem csak teljes ellenőrzése alatt álló,tudatosan felépített elementálokat hoz létre.Ha ezek elhagyják őt,legyenek bármily messze is, képes lesz őket irányítani.Emiatt nagyobb a felelősségünk is velük kapcsolatban.A jó szándékú gondolatok embere biztos lehet abban,hogy teremtményei megkapják a felsőbb szférák áldását. Egy ima sem maradt még megválaszolatlanul,és egy káromlás sem kerülte  még el büntetését.
-Mi történik ,ha jó gondolatot küldünk olyan valaki felé,aki ezt nem fogadja?
-Mint korábban már említettem ,törvény,hogy bármelyik általunk kivetített elementál visszatér hozzánk.A gonosz elementálok legyenek bár tudattalanul vagy tudatosan létrehívottak,magukban hordozzák a büntetést.Visszatérésükkor több erőre és életre tesznek szert. A gonosz elementál az általa megcélzott embernek csak annyiban képes ártani, amennyiben az illető velünk  hasonló frekvencián vibrál.Különben beleütközik aurájába,és hétszeres erővel pattan vissza ránk. Ezekkel az elementálokkal kapcsolatban az Igazság Keresőjének azt kell megtanulnia, hogyan NE hozza őket létre.
Hasonlóképpen,ha egy jó szándékú elementált vetítünk ki,és az illető még nem kész a fogadására, az elementál beleütközik az aurájába,majd visszatér hozzánk.Ez esetben azonban az elementál otthagyja lenyomatát az aurán. Az az erő az illető számára elérhető lesz,mihelyt vibrációi hozzá hasonlóvá válnak.Emiatt bizonyosak lehettek abban,hogy a jótett sohasem vész kárba.És ha szerettek valakit,akiről úgy gondoljátok,nem érdemli meg,ne adjátok fel,ne csüggedjetek.Küldjétek felé továbbra is a szeretet és a jóság elementáljait.Előbb -utóbb ennek meglesz a hatása, vagy még ebben az életben,vagy következő inkarnációiban.Emlékezzetek Krisztus tanítására: " Szeressétek ellenségeiteket!" Ne feledjétek,hogy azok az emberek,akiket ellenségeinknek tartunk,valójában tudatlanságban szenvednek.A mi szótárunkban nincs helye az " ellenség" szónak. Ha szeretjük azokat,  akik gyűlölnek  minket,az már isteni képesség,szellemileg felemelő. "  ( K.C.Markides,A ciprusi Mágus)