2013/10/10

Középút
" Amikor egyszer Buddha  tanítványának,Sanának meg akarja magyarázni,hogy nem jó csupán az érzéki létben tartózkodni,és csupán ahhoz kapcsolódni,vagy csak  sanyargatnia magát és úgy élni,mint a régi önsanyargatók,hanem az a jó, ha a középutat választja az ember.Ott áll Buddha tanítványával szemben és körülbelül így szól hozzá: " Nézd csak Sana,jól játszhatsz -e a lanton,ha a lant húrjai túlságosan  lazán vannak meghúzva"?  -"Nem, -kell Sanának felelnie -nem fogok a lanton jól játszani,ha a lant húrjai túl lazán vannak meghúzva". -"Nos,hát -mondja Buddha Sanának -jól játszhatsz-e a lanton ,ha  alant húrjai túlságosan  feszesen vannak meghúzva"?- " Nem -kell Sanának felelnie -nem fogok a lanton jól játszani,ha a lant húrjai túlságosan feszesen vannak meghúzva" ." Tehát mikor fogsz jól játszani a lanton"? -kérdi Buddha .-"Ha a lant húrjai  sem túl lazán,sem túl feszesen vannak meghúzva" -feleli Sana. "És így van ez az emberrel is-mondja Buddha- az ember nem tud eljutni minden ismerethez,ha túl erősen beleesik az érzéki életbe,és nem tud eljutni akkor sem minden ismerethez,ha önmagát sanyargatva csak visszahúzódik az élettől.A középutat kell megtalálnia az emberi lélek hangulatára nézve is, mint ahogy a lant húrjainak megfeszítésénél is a középutat  kell megtalálni." /Rudolf Steiner A Márk -evangélium/