2012/12/23

Isten hírvivői

A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. Az angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve magasabb rendűek az embernél,.hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul.A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis Intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel,akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben.Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények. A Biblia ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számol be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak embereknek (epifánia: megjelenés, „felbukkanás”). Ez többféleképpen történhet: megmutathatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, amely valóságosan sajátja; vagy kiüresítheti magát ebből, és egészen összetéveszthető módon emberként is megjelenhet. Válhat széllé vagy tűzzé is.

I. hierarchia: Szeráfok, Kerubok, Trónusok.Ők állnak Istenhez a legközelebb; 
II. hierarchia: Uralmak, Erősségek, Hatalmasságok.  Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
III. hierarchia: Fejedelemségek,(az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), Arkangyalok (főangyalok), és Őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait. 


Feng shui tanácsadás, harmonizálás, tértisztítás, Bach virágterápia,Tarot sorselemzés
Időpont egyeztetés: +36/30-8232-440