2016/08/07

A hatszírmú rózsa imája


Európában több helyen megtalálható a 11-körös labirintussal körülvett hatszirmú rózsa,
melyet Magdolna-rózsának is neveznek. Legismertebb előfordulási helye
a chartres-i katedrális Franciaországban.

A hatszirmú rózsa Imája

,,Úgy imádkozz, ahogyan tanítottalak; használd a rózsát a Szentlélek jelképéül,
mert a Szűzanya közbenjárásával juthatsz el a legkönnyebben az Atyához.

És balról jobbra haladva kezdd az első szirommal, mely a HIT szirma, és imádkozz:
Szerető Atyánk, ki a mennyben uralkodsz, Szenteltessenek meg a te neveid.
Elmélkedj az Úrba vetett hiteden és a Szentlélek kegyelmén, s adj hálát az életedért itt a földön.

Fogadd be a teljes ODAADÁS második szirmát, és fohászkodj:
Eljön a te országod az engedelmességünk és akaratod által. Legyen meg a te akaratod.

Hallgasd az Atyánk hangját, és meghallhatod az akaratát, amit félelem és kudarc nélkül fogsz véghezvinni. Maradj ennél a sziromnál, míg teljesen eggyé olvadsz vele, és teljesen átadod magad 
az Ő akaratának.

Fogadd be a TISZTELET harmadik szirmát, és fohászkodj:
Amint a földön, úgy a mennyekben is.
Ekkor erősítsd meg a fogadalmad Isten és önmagad előtt, ha teljes mértékben anthroposz vagy, és emlékezz erre. Ha még nem jutottál el a felismerés állapotába, ígérd meg, hogy a Szeretet Igéje és Isten és testvéreid, valamint önmagad szeretete által te is hozzájárulsz ahhoz, hogy létrejöjjön a mennyeknek országa a földön. Akkor imádkozz a megvilágosodásért, hogy a gnózis segítségével emlékezz az örök ígéreted természetére.

És most fogadd be a BŐSÉG negyedik szirmát, és fohászkodj:
Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, a mannát.
Adj hálát az Úrnak mindazért, amit kaptál, és tudd, hogy ha összhangban élsz az ő akaratával s betartod az ígéreted és szolgálod őt, bőségben élsz, és nem ismered meg a szükség napjait. Ha aláveted magad Isten akaratának, bőségben élhetsz.

Fogadd be a MEGBOCSÁTÁS ötödik szirmát, és fohászkodj:
Es bocsásd meg vétkeinket és adósságainkat,
Miképpen mi is megbocsátunk magunknak és másoknak.
Ekkor sorold fel azokat, akik bántottak, akik hamisan tanúskodtak ellened, vagy más módon okoztak fájdalmat neked. Meg kell bocsátanod nekik, és imádkozz, hogy egy nap ők is teljes mértékben anthroposzok legyenek, és vegyék észre Istent, s emlékezzenek az ígéretükre. Kérd, hogy neked is bocsássanak meg azok is, akik ellen vétkeztél, de mindenekelőtt bocsáss meg magadnak azokért a gondolatokért és cselekedetekért, melyek szégyent hoztak rád emberi gyengeségedben. Mert ez kegyelem a könyörületes Anyánktól, gyógyír a szívünknek.

Fogadd be az ERŐ hatodik szirmát, és fohászkodj:
Tarts meg engem az igazság ösvényén, és Szabadíts meg a gonosz kísértéseitől.
Mert a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség kísértései letérítenek minket az igazság ösvényéről, és megakadályozzák, hogy megtartsuk Istennek és önmagunknak tett ígéretünket. Elmélkedj el ezeken a bűnökön, és imádkozz, hogy szabadulj 
meg a kísértésektől, s maradj az anthroposz ösvényén.

Így imádkozz, és tanítsd meg rá fivéreidet és nővéreidet is. Éljetek úgy, ahogyan ez az ima diktálja,
és létrehozhatjátok a földi mennyországot. Kövessétek a szeretet szavát. Mert a szeretet mindent legyőz. Hallják hát, akiknek fülük van a hallásra.

A hatszirmú rózsa Imája, Kathleen McGowan: A Szeretet Könyve"


Személyes konzultáció: faczanyi@gmail.com ,mob: +36/30-8232-440
Feng shui tanácsadás,tértisztítás,földsugárzás mérés,Tarot sorselemzés