Szisztrum


 Ősi egyiptomi mágikus és szent hangszer.
A szisztrumként ismert ókori egyiptomi tárgyat gyakran Hathorral hozzák összefüggésbe, aki az öröm, a nőiesség, a szeretet és az anyaság istennője.
Hathort úgy is ismerték, mint a „Sok név közül a Nagyot”, címeinek és attribútumainak a száma akkora, hogy ebből következtethetünk arra a tényre miszerint az ókori egyiptomiak életével és halálával kapcsolatos valamennyi területen fontos szerepet töltött be.
Ő egy égi istennő volt, akit a „Csillagok Asszonyaként” és a „Csillagok Uralkodójaként” is ismertek, továbbá kapcsolatba hozták a Szíriusszal (ilyesformán Szopdettel és Ízisszel). A születésnapját akkor ünnepelték, amikor a Szíriusz először kelt fel az égbolton. A Ptolemaioszok korára már Hethara istennőként, az egyiptomi kalendárium harmadik hónapjának istennőjeként tartották számon.
A Hathor és az ókori egyiptomiak által alkalmazott szisztrumot (csörgőt) egy zenei ütőhangszerként használták.
Az ókori görögök is használták hangszerként, s gyakran ábrázolták az olyan képzőművészeti ágakban, mint a szobrászat és a fazekasság.
A szisztum agyagból, fából vagy fémből készült. Ez a hangszer más hangszerekhez nyújtott ütemes kíséretet, különösen a vallási rituálék és ünnepek alkalmával.
Neve görög eredetű (seiein), és „rázni” jelentéssel bír.

A szisztrum hangja fémes, mivel sok fém korongból és négyszögből készült, amelyeket átlós rudak közé erősítettek úgy, hogy azokat vízszintesen helyezték el eltérő tervezésű keretbe. Úgy hitték, hogy a hangja megegyezik egy megrázott papirusznád szárának hangjával.


Viszont, az akusztikus hatások módfelett korlátozottak voltak. A szisztrum alkalmas volt arra, hogy ritmikus kíséretet adjon a szabadtéri felvonulásokhoz. Apuleius, római filozófus, leírt egy Ízisz tiszteletére rendezett körmenetet az Aranyszamár című művében, ahol a ritmikus minta három ütésből állt, amit egy szünet követett. Úgy tűnik, hogy a hangszer hangjára az isteni áldás védelmeként, ugyanakkor szimbolikus formájaként, továbbá az újjászületés kifejezőeszközeként is tekintettek. Hangjának szimbolikus jelentőségén túlmenően, a szisztrum formája és díszítése a jövendöléshez kapcsolódott.

A szisztrum Hathor istennő négy princípiumát volt hivatott jelképezni és a világmindenség négy tartóoszlopára emlékeztette a papokat. Ezek konkrétan a következők:
Szeretet
Bölcsesség
Az isteni akarat beteljesítése
Harmónia
(Forrás: Boldognapot.hu)