2015/10/03

Bach-eszenciák használata az asztrológiában


A virágkivonatok harmóniába hozhatók az asztrológiával. 
A zodiákus 12 jegye hozzárendelhető a tizenkét gyógyító eszenciához.

Kos (III. 21. - IV. 19.)

Kos és a türelem: Uralkodó, fegyelmezetlen, hajlamos túlzásba vinni a dolgokat. Gyakran megfontolatlanul és meggondolatlanul cselekszik. Képes fejjel a falnak menni.
Hajlamos a türelmetlenségre, ha kell neki valami, azonnal akarja. Mivel a viselkedése gyakran tapintatlan, hajlamos megbántani másokat. Viharos érzelmei felszínesek, heves vérmérséklete váratlanul indulatosan tör ki. Izgatottságában nehezen fejezi be azt, amibe belekezdett. Szereti a kalandokat, az ismeretlent. Hódít.

A nebáncsvirág hozza meg a türelmét mások iránt, általa ellazulhat, és ismét gyönyörködhet a világban.

Bika (IV. 20. - V. 20.)

Bika és a hit: Önfejű, makacs, önhitt, lassú, bárkivel képes szembeszállni. Hajlamos lehet a tehetetlenségre, gyöngéd lelke hamar kedveszegetté válik az élet hányattatásaitól. Vágyakozik a nyugalomra, az állandó biztonságra. Szívesen halogatja teendőit. Azt várja, hogy könnyen eléri a vágyott célokat. Ha nem így történik, felhagy a kísérletezéssel. Mereven áll, akár a bika. 

A születési Hold-jegye alapján a tárnics virága hozza vissza a mindenségbe vetett bizalmát.
A tárnics megszünteti a lemondást, a tehetetlenkedést, így A Bika ismét bekapcsolódhat a lét folyamatába, és optimista beállítottsága is megerősödik.

Ikrek (V. 21. - VI. 21.)

Ikrek és az intuíció: Az Ikrek szülötte erőteljes képzelőerejének köszönheti a sikereit, viszont a folyamatos gondolkodás vagy ötletek áradata kimeríti. Döntésproblémái vannak. Lankadatlan kutatja az igazságot, ám ez a nyughatatlan keresés szétszórja az erőit. A döntésekhez nincs önbizalma, a lelkében zavar uralkodik, ettől az érzelmei változékonyak lehetnek. Úgy érzi, mintha ketten lennének egy bőrben. Vergődik a kettősségéből eredő nehézségek hálójában. Az önbizalom hiánya szorongást és ideges feszültséget okoz.

A kékgyökér virágának kivonata önbizalmat és hitet ad az Ikrek megérzéseihez, erősíti intuícióját. Eloszlatja a kétségeit, megszabadítja a szorongástól.

Rák (VI. 22. - VII. 22.)

Rák és a realitás: Kedélyállapota hullámzó, rendkívül érzékeny, önmagába mélyedő, befelé forduló. Képzelőereje és megérzései igen jól fejlettek. Érzelmeit ár-apály jellemzi, ami azonban kihat a környezetére is.Túlérzékenysége miatt minduntalan meghátrál. 

Az iszalag virágkivonatára van szüksége, mely segítségével előbújhat a páncéljából, visszatérhet a jelenbe, ismét az élet részévé válhat.Az iszalag hatására a Rák alkotókészségét gyakorlati síkra tereli, végre túljut az álmodozásain, és nem hagyja a dolgokat kicsúszni a keze közül. Életcélja és léte valódi oka feltárul előtte, és megkezdődhet tevékeny, alkotó korszaka.


Oroszlán (VII. 23. - VIII. 22.)

Oroszlán és a lelkesedés: Nyers, uralkodó, tántoríthatatlan. Komoly igénye, hogy méltányolják és elismerjék. A Nap uralma alatt áll, ezért magánéletében, munkahelyén és a társadalmi életében is a figyelem középpontjában akar lenni. Tekintélyt szeretne, ahogyan a vadon királya. Legfőbb vágya a hatalom, mindig kiköveteli az igazát. Nem szenvedheti az ellenkezést, az alázat idegen tőle. Elvárja, hogy övé legyen az utolsó szó, és másokat is igyekszik meggyőzni az igazáról. Rajongó, lelkes természete követeztében gyakorta túl buzgón követi a hitét. Egyénisége általában erőteljes és határozott.

Az oroszlánnak a vasfű virágára van szüksége, amely meghozza számára az önuralom bölcsességét és a rugalmasságot mások felé. Önző természetét vezetői képességgé alakítja, amit a külvilág értékelni fog.


Szűz (VIII. 23. - IX. 22.)

Szűz és a szolgálat: Erős késztetést érez mások szolgálatára. Kiszolgáló típus. Még a saját kárára is hajlandó szolgálatot vállalni. Képtelen határvonalat húzni önmaga és a többi ember között, nehezére esik a kérések visszautasítása. Nem tud nemet mondani. Beletörődő természete az elkülönülés légkörét árasztja, gyakran nem áll ki a jogaiért. Sajnos ebből mások sokszor hasznot húznak. Sértődékennyé válhat. Szolgálatkészsége miatt gyakran mellőzi a saját küldetését, nem a saját útját járja.

A kisezerjófű kivonata egyensúlyt teremt a Szűznek a többiek és az önmaga szolgálata között. Felismeri az élet igazi szándékát. Jobban látja azokat, akiknek valóban segítenie kell.


Mérleg (IX. 23. - X. 22.)

Mérleg és az egyensúly: Sokat gyötrődik a határozatlansága miatt. Tétova útkereső, ide-oda ingadozik, belső egyensúlyát keresni. Szorult helyzetben érzi magát, mert örökké bizonytalan a választásai helyességében.
Mérlegelő típus, és könnyen szeszélyessé válhat, hiszen hangulatember. Önbizalomhiánnyal küzd, mégis ritkán folyamodik külső segítségért, talán mert még ebben sem biztos.

A szikárka virágkivonata enyhít a gondjain, meghozza az önbizalmát, és helyreállítja a döntésképességét. Hamar megtalálja elvesztett belső egyensúlyát.


Skorpió (X. 23. - XI. 21.)

Skorpió és a szeretet: Mélyen érző típus, hiú, szenvedélyember. Sokat rágódik a dolgokon, nem tud tovább lépni. Hajlamos birtokolni a hozzá közel állókat, magas követelményeket támaszt a kapcsolataiban. Nagyon tud gyűlölni, és nagyon tud szeretni. Érzései sérülékenyek, kiváltképp, ha semmibe veszik azokat. Uralkodó természetű, ezért akarata érdekében fortélyosan mesterkedik. Akárcsak állatövi jelképe, a skorpió, inkább elpusztítja önmagát, minthogy feladja a küzdelmet.

Számára a katángkóró virágkivonata hoz megkönnyebbülést, megnyitja a lelkét a benne lakozó szeretet felé, csökkenti a követelmények felállítását mások felé. Megszabadul a külvilág ellenőrzésétől, a birtoklási vágya mérséklődik, és már nem fogja szeretete börtönébe zárni a hozzá közel állókat.


Nyilas (XI. 22. - XII. 21.)

Nyilas és az őszinteség: A Nyilas általában kedves, barátságos álarc mögé rejtőzik, holott lelke mélyén kínokat hurcol.
Sok ismerőse között kevés az igazi barátja. Hatalmas nyugtalanság őrli belső énjét, örökös kényszert érez, hogy szemléltesse jelenlétét. Állandóan véleményez. Az élet kalandora és szerencselovagja, hajlik a szertelenségre. Kedveli a művészeteket, szellemi ember, filozófus.

Személyisége nyugalmát az apróbojtorján virágkivonata hozhatja meg. Őszintévé válik, kimondja és felvállalja véleményét. Ez a virág megnyugtatja, és csökkenti gyötrődéseit. A továbbiakban már nem menekül önmaga elől, és felhagy az értelmetlen kicsapongásokkal is.


Bak (XII. 22. - I. 19.)

Bak és a bátorság: Megrögzött konzervatív, de szívós is. Akár aszkétává is válhat. Szigorúan lép fel, de mégis szüksége van mások jóváhagyására. Fél a kudarctól, hátha emiatt nem tűnik olyan sikeresnek, mint amilyennek látszani szeretne. Szereti a megszokásokat, tiszteli a hagyományokat. A biztonság fontos a számára. Személyiségét mégis inkább az aggodalom vezeti, nehogy valamit elrontson vagy elutasítsák. Konok, sokszor makacs.

A bohócvirág kivonata megszabadítja állandó félelmeitől, bátorságot olt belé a mások helyeslése nélkül is, ezáltal jobban mer közeledni is, és könnyebben elengedi magát.


Vízöntő (I. 20. - II. 19.)

Vízöntő és a szabadság: Hajlik a hűvös, visszafogott és tartózkodó viselkedésre. Gyakran elhatároltan viselkedik társaságban. Érzelmi világa behatárolt, kapcsolataiban óriási szüksége van a személyes szabadságra és a függetlenségre. Megbízható, kiváló barát, de elkerüli a bizalmaskodást. Eredeti egyéniség, büszkesége és különlegessége fölényessé teszi, emiatt gyakran megritkul körülötte a levegő. A Vízöntő alakja jelképezi, mennyit adhatna az emberiségnek, ha egyszer megtanulná az alázatot.

Eme tulajdonságai ellensúlyozására a békaliliom kivonata való. Általa elérzékenyül, leveti a hideg álarcot, amely távol tartotta embertársaitól, és enyhíti az elkülönülési vágyát. Nyitottabbá és őszintévé változik. Fölényessége elhalványul, amint rájön, hogy minden ember egyedi és különleges.


Halak (II. 19. - III. 20.)

Halak és az érzelmek: Rendkívül érzékeny típus. Gyakran elégedetlenkedik, mert a világon semmi sem tökéletes. Minthogy állandóan egy másik világba vágyódik, álmodozik, a testében való létezést alig viseli el. Jelképe a két egymáshoz kötött, de ellenkező irányban úszó hal, egyik a földhöz, a másik a mennyhez van közelebb. A Halak jegyének szülötteit húzza mindkét irány, kifinomult érzelmi természetük idegessé, ingadozóvá és érzékennyé teszi őket.

A Hold-jegynek a molyhos napvirág kivonata felel meg, mert eloszlatja a félelmeket érző természetében, bátorságot önt belé, így végre megszűnik az állandó ingadozása. /Forrás:femina.hu/Személyes konzultáció: bejelentkezés e-mailben: faczanyi@gmail.com
vagy telefonon: +36/30-8232-440
Személyes találkozásunk alkalmával kb. 1 órás gyógyító beszélgetés során választom ki 
számodra a megfelelő virágesszenciákat.Várlak szeretettel!
Bach virágterápiás tanácsadás, Feng-shui lakberendezés,tértisztítás, földsugárzás mérés